.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Thông báo chiêu sinh lớp nghiệp vụ khai báo thuế khoá 21

28-05-2020

Nhằm hướng dẫn và cung cấp cho học viên những kiến thức về nghiệp vụ Khai báo thuế, quyết toán thuế & các chính sách về thuế ở doanh nghiệp,       Trường Đại học Tiền Giang thông báo chiêu sinh lớp ‘NGHIỆP VỤ KHAI BÁO THUẾ KHOÁ 21’. Cụ thể như sau: http://tgu.edu.vn/topic/?13424

Khoa Kinh tế - Luật

Các tin khác :