.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 40 (Từ ngày 01/6 đến ngày 07/6/2020)

01-06-2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 40

(Từ ngày 01/6 đến ngày 07/6/2020)

 

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

01/6

Chào cờ đầu tuần.

Thành phần tham dự theo Thông báo số 72/TB-ĐHTG ngày 18/5/2020 của Trường Đại học Tiền Giang.

06h55

 Tại sân cột cờ

ở 02 cơ sở

của Trường

Ban Giám hiệu

Họp Giao ban tháng 6/2020

- Thường trực Đảng ủy;

- Mời Ô. Nguyễn Viết Thịnh, Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch CĐCS;

- Bí thư Đoàn trường;

- Trưởng các đơn vị trưc thuộc;

- Bà Duyên (P.TCHC).

07h30 - 10h00

Phòng B14

Ban Giám hiệu

Họp Hội đồng thống nhất giải quyết chế độ cho HĐLĐ theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

- Ban Giám hiệu;

- Thường trực Đảng ủy;

- Ô. Bình, Bà Hằng, Bà My (P.TCHC);

- Ô. Tín (TP.TV); Ô. Phương (PTP. PTP QTTB); Ô. Vũ (PCT. CĐCS).

10h00

Phòng B14

Ban Giám hiệu

Họp trực tuyến tại Trụ sở Đoàn ĐBQH từ ngày 19/5 đến 04/6/2020; Họp tập trung tại Tòa nhà Quốc hội từ ngày 10/6 đến 19/6/2020.

- Ô. Lê Quang Trí, Phó Hiệu trưởng, Đại biểu Quốc hội.

Trụ sở làm việc

Đoàn ĐBQH

 

BA

02/6

Trực tiếp công dân

Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng

07h00-11h30

13h30-17h00

Phòng tiếp dân

 

Tham dự Hội nghị đánh giá tổng kết Chương trình phát triển công nghiệp CNTT giai đoạn 2015-2020 theo QĐ số 392/QĐ-TTg tại Khu vực miền Nam.

Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng

08h

Trung tâm

Hội nghị tỉnh tiền Giang

 

Gặp gỡ viên chức HĐLĐ theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP

- Ô. Bình, Bà Hằng, Bà My (P.TCHC); Ô. Tín (TP.TV);     Ô. Phương (PTP.PTP QTTB); Ô. Vũ (PCT CĐCS).

- Nhân viên Lái xe;

- Nhân viên Bảo vệ.

14h00

Phòng B14

Ô. Lê Hữu Hải

- Ô. Bình, Bà Hằng, Bà My (P.TCHC); Ô. Tín (TP.TV);     Ô. Phương (PTP.PTP QTTB); Ô. Vũ (PCT. CĐCS).

- Nhân viên vệ sinh;

- Nhân viên tạp vụ.

15h00

Phòng B14

03/6

Họp Hội đồng nghiệm thu CTĐT Đại học Giáo dục tiểu học (điều chỉnh, cập nhật năm 2020).

Theo QĐ số 136/QĐ-ĐHTG ngày 25/5/2020.

- Tổ XD CTĐT ĐH Giáo dục tiểu học (DS tổ theo đề nghị số 37/ĐN-KSP ngày 8/5/2020).

07h30

Phòng A104

Ô. Lê Hữu Hải

Họp Hội đồng thẩm định tài liệu thư viện đề nghị thanh lý

- Bà Loan, PTK NN&CNTP

- Ô. Trinh, PTK Sư phạm

-Bà Giang, PTK KHTN

- Ô. Vũ, TK KKTCN

- Ô. Re, PTK LLCT

- Ô. Vượng, TK KT-L

- Ô. Phong, TBM GDTC-QP

- Ô. Hùng, PTK KHXH&NV

- Bà Xuyến, Ô. Hoàng (TT TTTV).

07h30

Phòng A105

Ô. Lê Minh Tùng

Làm việc với Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Công nghệ (HUTECH)

- Ô. Thi; Ô. Ẩn (P.QLKHCN&HTQT).

  • Lãnh đạo các Khoa KTXD; KTCN; KT-Luật.

 

09h

Phòng A101

 

Ô. Lê Minh Tùng

NĂM

04/6

Họp Hội đồng nghiệm thu CTĐT Đại học Sư phạm Ngữ Văn (điều chỉnh, cập nhật năm 2020).

Theo QĐ số 138/QĐ-ĐHTG ngày 25/5/2020.

- Tổ XD CTĐT ĐHSP Ngữ văn  (DS tổ theo đề nghị số 37/ĐN-KSP ngày 8/5/2020).

14h00

Phòng A104

Ô. Lê Hữu Hải

SÁU 05/6

Tổ chức nghiệm thu CTĐT đại học Sư phạm Toán học (điều chỉnh, cập nhật năm 2020).

Theo QĐ số 137/QĐ-ĐHTG ngày 25/5/2020.

- Tổ XD CTĐT ĐHSP Ngữ văn  (DS tổ theo đề nghị số 37/ĐN-KSP ngày 8/5/2020).

07h30

Phòng A104

Ô. Lê Hữu Hải

Gặp gỡ viên chức

- Ô. Bình (TP. TCHC);

- Bà Nhung (NV Y tế, P.TCHC).

08h

Phòng A104

Ô. Lê Hữu Hải

Họp thống nhất nhân sự chuẩn bị Đại hội Hội Sinh viên trường

- Ô. Lê Hữu Hải, Phó Bí thư Đảng ủy.

- Ô. Dũng, Bí thư Đoàn trường

09h

Phòng A105

 

Làm việc với Tỉnh Đoàn Tiền Giang về việc tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020

- Tỉnh Đoàn Tiền Giang

- Thầy Lê Hữu Hải

- Thường trực Đoàn trường

10h

Phòng A104

Ô. Lê Hữu Hải

BẢY

06/6

 

 

 

 

CN

07/6

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

 

  1. Họp BCH Đoàn trường; TP: Ủy viên BCH Đoàn trường; TG: 15h00 ngày 02/6/2020 (thứ Ba); ĐĐ: Văn phòng Đoàn - Hội CSC.
  2. Thường trực đoàn trường làm việc với chi đoàn viên chức; TP: Thường trực Đoàn trường, BCH chi đoàn Viên chức Ấp Bắc, BCH chi đoàn Viên chức Thân Cửu Nghĩa, Đ/c Ngô Vũ Hoàng Trung - Phòng QLĐT; TG: 14h00 ngày 03/6/2020 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng A105.
  3. Thường trực đoàn trường làm việc với LCĐ Khoa Kỹ thuật - Công nghệ; TP: Thường trực Đoàn trường, BCH LCĐ Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Đ/c Nguyễn Trường Khương Duy - Khoa KT Xây dựng, Đ/c Đoàn Chí Trung - Khoa CNTT, Đ/c Hoàng Hữu Duy - Khoa KTCN; TG: 15h00 ngày 03/6/2020 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng A105.
  4. Làm việc với JKA bàn về việc tuyển dụng sinh viên; TP: Ô. Cường, GĐ TTQHDNTVTS, Ô. Hiếu (TK.CNTT), B. Trang (PTP P.QLKHCN&HTQT); TG: 14h00 ngày 05/6/2020 (thứ Sáu); ĐĐ: Phòng A104.
  5. Lớp bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cơ bản dành cho sinh viên; TP: Báo cáo viên và học viên tham gia lớp học; TG: 17h-19h các ngày 03, 04, 06/5/2020; ĐĐ: Phòng B14.

 

* Ghi chú:

 

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Nămbằng File mẫu lịch tuầnđể tiện việc bố trí và phục vụ./.