.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 44 (bổ sung)

01-07-2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 44

(Từ ngày 29/6 đến ngày 05/7/2020)

 

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

29/6

Chào cờ đầu tuần.

Thành phần tham dự theo Thông báo số 72/TB-ĐHTG ngày 18/5/2020 của Trường Đại học Tiền Giang.

06h55

 Tại sân cột cờ

ở 02 cơ sở

của Trường

 

Họp giao ban tháng 7/2020

- Thường trực Đảng ủy;

- Mời Ô. Nguyễn Viết Thịnh, Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch CĐCS;

- Bí thư Đoàn trường;

- Trưởng các đơn vị trưc thuộc;

- Bà Duyên (P.TCHC).

07h30-10h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp Hội đồng xét nâng bậc lương thường xuyên đợt 1-2020

10h00

Phòng B14

Họp xét Học bổng KOVA

- ĐDLĐ P.CTSV;

- ĐDLĐ các Khoa có SV;

- TT.QHDN&TVTS.

13h30

Phòng A104

 

Ô. Lê Hữu Hải

Dự Hội nghị sơ kết công tác đầu tư 6 tháng đầu năm 2020

- Ô. Lê Quang Trí, Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Phương, PTP QTTB.

13h30

Phòng họp số 2

TT Hội nghị tỉnh

 

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Ủy viên BTV Đảng ủy

13h30

Phòng A101

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm”

- Ô. Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng

- Khách mời theo Thư mời

- Viên chức Khoa NN & CNTP

14h00

Phòng B109  TCN

 

Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Long, GĐ Trung tâm KT&ĐBCLGD.

14h00

Sở GD&ĐT TG

 

Họp Ban Giám hiệu

- Ban Giám hiệu

15h30

Phòng A104

 

BA

30/6

Trực tiếp công dân

Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng

07h00-11h30

13h30-17h00

Phòng tiếp dân

 

Dự Hội nghị lần thứ 26 BCH Đảng bộ tỉnh khóa X

Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

07h30

Hội trường

Tỉnh ủy

 

Dự Hội nghị mở rộng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng

08h30

Phòng họp - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

 

Làm việc với Ngân hàng Vietinbank

- Ô.Vượng: K.KT-L;

- Ô.Tín, TP Tài vụ;

- Ô.Cường, GĐTTQHDNTVTS.

14h00

 A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Cài đặt ứng dụng quản lý văn bằng chứng chỉ công nghệ Blokchain 

Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách quản lý văn bằng, chứng chỉ;  Lãnh đạo TT. KT&ĐBCLGD, Ô. Huy Long, Ô. Đạt (chuyên viên TT. TTTV

14h00

Phòng A105

 

Ô. Lê Minh Tùng

Họp xét công nhận kết quả thi UDCNTT cơ bản K.22, nâng cao K07

Thành viên Theo QĐ 164/QĐ-ĐHTG ngày 12/6/2020

15h30

Phòng A105

 

Ô. Võ Ngọc Hà

01/7

Tham dự lễ ra quân chiến dịch TNTN hè cấp tỉnh

Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng

07h00

Trường THPT Thủ Khoa Huân

 

Họp BCH Đảng bộ

Theo Quyết định số 292-QĐ/ĐUK ngày 18/6/2020 của Đảng ủy Khối.

13h30

Phòng B14

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Dự họp Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng, đại biểu HĐND tỉnh

14h00

Huyện Chợ Gạo

 

NĂM

02/7

Dự họp trực tuyến phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2020

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

07h00

Phòng họp số 3

TT Hội nghị tỉnh

 

Dự thảo luận văn kiện Đại hội Đảng các cấp

- UV BCH Đảng bộ khối;

- Đoàn đại biểu ĐHTG được bầu dự Đại hội cấp trên gồm:

+ Ô. Thịnh, Bí thư Đảng ủy

+ Ô. Hà, PBT ĐU, Hiệu trưởng

+ Ô. Trí, UV BTV Đảng ủy

+ Ô. Cường, Phó Bí thư ĐU

+ Ô. Bình, Đảng ủy viên

+ Bà Nguyệt, UV BTV Đảng ủy

+ Ô. Dũng, Đảng ủy viên

+ Ô. Hiếu, Đảng ủy viên

+ Bà Trang, Đảng ủy viên

+ Bà Ngân, Đảng ủy viên

07h30

Giảng đường

Cơ sở chính

 

Tổ thẩm tra phối hợp các khoa, BM thực hiện thẩm tra

Các khoa, Tổ thẩm tra theo Kế hoạch số 377/KH-ĐHTG v/v đánh giá giảng viên năm học 2019-2020 ngày 10/6/2020

08h00

Văn phòng các khoa

Ô. Lê Minh Tùng

Dự Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng;

 

08h00

Hội trường UBMTTQ

Việt Nam tỉnh TG

 

Dự Đại hội Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Cường, GĐ TTQHDNTVTS

16h00

Sở Chỉ huy

Sư đoàn

Ô. Lê Hữu Hải

SÁU 03/7

Họp Hội đồng trường lần thứ 4, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thành viên Hội đồng trường

08h00

Phòng B14

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tiền Giang, Lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2023

Đại diện BTV Đảng ủy, BTV Đoàn trường, Phòng CTSV, Công đoàn, Hội CCB, Lãnh đạo các khoa có sinh viên, Khách mời theo Thư mời, Đại biểu được triệu tập.

13h30

Giảng đường

Cơ sở chính

Ô. Lê Quang Trí

BẢY

04/7

 

 

 

 

CN

05/7

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

  1. Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020; TP: BCH Đoàn trường, Bí thư, Phó Bí thư LCĐ Khoa; TG: 07h30 ngà 29/6/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Văn Phòng Đoàn Hội - Cơ sở chính.
  2. Họp tiểu ban nội dung Hội thảo khoa học cấp trường; TP: Ô. Trí (PTP CTSV), Ô. Quân (Chủ tịch Hội sinh viên), Ô. Dũng (Bí thư ĐTN), Ô. Phong (PCT HSV); TG: 08h30 ngày 29/6/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A104.
  3. Hội thảo khoa học cấp khoa: Thiết bị, công nghệ tiên tiến áp dụng trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp; TP: Viên chức Khoa KTCN, tác giả có bài tham luận, khách mời và viên chức có quan tâm; TG: 13h00 ngày 29/6/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B14.
  4. Họp Bộ môn GDTC&QP; TP: Họp đơn vị đánh giá Giảng viên. Xét thi Công đoàn năm 2020; TG: 13h30 ngày 29/6/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A105.
  5. Họp Hội đồng KHCN Khoa kỹ thuật Xây dựng và trao học bổng sinh viên; TP: Thành viên HĐ KHCN; Sinh viên nhận học bổng; TG: 14h00 ngày 29/6/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B408, Khu B, Cơ sở Thân Cửu Nghĩa.
  6. Họp Viên chức Phòng TCHC; TP: Viên chức Phòng TCHC; TG: 14h00 ngày 02/7/2020 (Thứ Năm); ĐĐ: Phòng B14.
  7. Họp Viên chức bảo vệ của Phòng TCHC; TP: Viên chức bảo vệ; TG: 15h00 ngày 02/7/2020 (Thứ Năm); ĐĐ: Phòng B14.
  8. Diễn đàn "Sinh viên 5 tốt" trực tuyến; TP: Khách mời do BTC mời, BCH HSV trường; TG: 18h00 ngày 02/7/2020 (thứ Năm); ĐĐ: Thư quán - Cơ sở chính.

* Ghi chú:

 

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Nămbằng File mẫu lịch tuầnđể tiện việc bố trí và phục vụ./.