.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 45 (Từ ngày 06/7 đến ngày 12/7/2020)

05-07-2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 45

(Từ ngày 06/7 đến ngày 12/7/2020)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

06/7

Chào cờ đầu tuần.

Thành phần tham dự theo Thông báo số 72/TB-ĐHTG ngày 18/5/2020 của Trường Đại học Tiền Giang.

06h55

 Tại sân cột cờ

ở 02 cơ sở

của Trường

Ban Giám hiệu

Hội thảo chuyên đề “Khởi nghiệp với giống lúa thơm”

- Ô. Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng

- Khách mời theo Thư mời

- LĐ TT QHDN & TVTS

- LĐ Khoa NN & CNTP, BM.

- SV CNSH & KHCT

13h30

Phòng B109  TCN

 

Dự họp chuẩn bị Hội thi tin học trẻ tỉnh Tiền Giang lần thứ XXVI năm 2020

- Ô. Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng

- Ô. Hiếu, TK CNTT

- Ô. Phương, PTP QTTB

14h00

Phòng họp Tỉnh đoàn

 

BA

07/7

Trực tiếp công dân

Ô. Võ Ngọc Hà -  Hiệu trưởng

07h00-11h30

13h30-17h00

Phòng tiếp dân

 

Ban Giám hiệu gặp gỡ viên chức.

- Ô. Bình, Bà Hằng (P.TCHC);

- Ô. Kỉnh - GV Khoa NN&CNTP

14h00

Phòng 105

Ô. Lê Hữu Hải

08/7

Họp Khối Đào tạo, Công tác học sinh sinh viên,  Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp.

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Bà Duyên, CV P. TCHC.

07h30-10h30

Phòng B14

Ô. Lê Hữu Hải

Trao học bổng Đồng hành cùng sinh viên lần 2 năm học 2019 - 2020

- Đại diện lãnh đạo P. CTSV

- Đại diện Lãnh đạo khoa

- Đại diện TT QHDN&TVTS

- 21 sinh viên nhận học bổng

10h30

Phòng B14

Ô. Lê Hữu Hải

Tham dự kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh TG - Khóa IX, từ ngày 08-10/7/2020

Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng, đại biểu HĐND

Phòng họp Số 2

Trung tâm

Hội nghị tỉnh

 

Họp khối ĐBCLGD, KHCN

và Thông tin thư viện

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Ô. Huy Long (Tổ trưởng TQLPM).

- Bà Hà (P.TCHC).

08h00

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

NĂM

09/7

Tham dự kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh TG - Khóa IX, từ ngày 08-10/7/2020

Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng, đại biểu HĐND.

Phòng họp Số 2

Trung tâm

Hội nghị tỉnh

 

Họp khối Quản trị cơ sở vật chất, GDTX và Tin học - Ngoại ngữ.

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Bà Hà (CV PTCHC).

08h00

PhòngA104

 

Ô. Lê Quang Trí

Họp Chi bộ 13

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng

- Đảng viên Chi bộ 13

08h00

Phòng B243 - TCN

 

Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Cổ phần Hưng Trường Phát

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

- Bà Loan, PTK NN & CNTP

- Ô. Dũng, PGĐ TTQHDNTVTS

- Bà Tân, CV TT TTTV

09h00

Cty Hưng Trường Phát

Bình Đại Bến Tre

 

Hội thảo khoa học đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh

- Khách mời theo Thư mời;

- Giảng viên BM CNSH&KHCT, CNTP & CNSTH.

- Sinh viên năm cuối ngành CNTP và KHCT.

13h30

Phòng B14  CSC

 

Ô. Lê Hữu Hải

SÁU 10/7

Tham dự kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh TG - Khóa IX, từ ngày 08-10/7/2020

Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng, đại biểu HĐND

Phòng họp Số 2

Trung tâm

Hội nghị tỉnh

 

BẢY

11/7

 

 

 

 

CN

12/7

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

 1. Hội thảo khoa học cấp khoa Innovative trends and practices in ELT in the 21st century: The TGU’s context; TP: Viên chức Khoa KHXH&NV, tác giả có bài tham luận, khách mời và viên chức có quan tâm; TG: 13h30 ngày 06/7/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng Không gian Hàn ngữ, Cơ sở chính của Trường.
 2. Họp đánh giá viên chức Phòng Tổ chức -  Hành chính; TP: Toàn thể viên chức Phòng TCHC; TG: 14h00 ngày 06/7/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng họp B14.
 3. Họp giao ban và đánh giá viên chức năm học 2019-2020 Khoa Công nghệ thông tin;          TP: Viên chức Khoa CNTT; TG: 13h30 ngày 06/7/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B243 - Thân Cu Nghĩa.
 4. Họp Chi bộ 11 (Kết nạp đảng viên mới); TP: Đảng viên Chi bộ 11; TG: 13h30 ngày 06/7/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A104.
 5. Họp công đoàn Khoa CNTT xét thi đua công đoàn, lấy ý kiến chuyển Đảng dự bị; TP: Viên chức Khoa CNTT; TG: 15h30 ngày 06/7/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B243 - Thân Cửu Nghĩa.
 6. Dự Hội nghị đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; TP: Ô. Bình, Chủ tịch CĐCS; TG: 08h00 ngày 07/7/2020 (thứ Ba); ĐĐ: Hội trường cơ quan LĐLĐ tỉnh.
 7. Họp BCH Đoàn trường; TP: Ủy viên BCH Đoàn trường; TG: 15h00 ngày 07/7/2020 (thứ Ba); ĐĐ: Văn phòng Đoàn - Hội.
 8. Họp nghiệm thu đề tài NCKH SV  “Khảo sát ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến khả năng tái sinh cây Ngũ Gia Bì Chân Chim (Cortex Schefflerae octophyllae) trong nuôi cấy In vitro”; TP: Bà Thanh, Bà Trang, Bà Tuyết Phượng, Bà Ngọc, Ô. Phúc (K.NN&CNTP); Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT); TG: 9h30, ngày 08/7/2020 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng A105.
 9. Hội thảo khoa học cấp khoa “Khoa học dữ liệu và ứng dụng Toán”; TP: Viên chức Khoa Khoa học Tự nhiên, Khách mời theo Thư mời; TG: 13h30 ngày 09/7/2020 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng B243 - Cơ sở Thân Cửu Nghĩa.
 10. Họp đánh giá viên chức năm học 2019 - 2020 Khoa Sư phạm; TP: Viên chức Khoa Sư phạm; TG: 14h00 ngày 09/7/2020 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng họp A105.
 11. Ngày Hội sinh viên TGU sáng tạo; TP: BCH Hội Sinh viên, sinh viên tham gia ngày hội; TG: 15h00 ngày 10/7/2020 (thứ Sáu); ĐĐ: Giảng đường Cơ sở chính.

 

 

* Ghi chú:

 

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Nămbằng File mẫu lịch tuầnđể tiện việc bố trí và phục vụ./.