.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 46 (Từ ngày 13/7 đến ngày 19/7/2020)

13-07-2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 46

(Từ ngày 13/7 đến ngày 19/7/2020)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

13/7

Họp Ban Giám hiệu

- Ban Giám hiệu;

- Bà Hằng.

08h00

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp thương thảo Gói thầu 1 “Mua nguyên vật liệu, dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng”

- Ô. Phương, Ô. Nghi, Bà Diễm (P. QTTB);

- Ô. Thi, PTP QLKHCN&HTQT;

- Đại diện lãnh đạo Khoa NN&CNTP.

- Bà Thảo, K. NN&CNTP (Chủ nhiệm đề tài).

09h00

Phòng A105 

Ô. Lê Quang Trí

Họp xét điều kiện dự thi kỳ thi cấp Chứng chỉ UDCNTT cơ bản khóa 23 và ứng dụng CNTT nâng cao khóa 08

Theo Quyết định số 220/QĐ-ĐHTG ngày 09/07/2020 của Trường Đại học Tiền Giang

13h30

Phòng A105

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp hội đồng thi kết thúc học phần

Thành viên Hội đồng theo QĐ số 752/QĐ - ĐHTG ngày 22/11/2019, Trưởng các đơn vị

14h00

Phòng A105

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp lực lượng Tự vệ cơ quan

- Lực lượng Tự vệ cơ quan.

15h00

Giảng đường CSC

Ô. Lê Hữu Hải

BA

14/7

Trực tiếp công dân

Ô. Lê Hữu Hải -  Phó Hiệu trưởng

07h00-11h30

13h30-17h00

Phòng tiếp dân

 

Dự họp với Liên Hiệp Hội các Tổ chức Hữu Nghị TP Mỹ Tho

Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng

09h00

Số 2, Trương Định, TP Mỹ Tho

 

15/7

Họp thống nhất các nội dung điều chỉnh dự thảo Quy định về NCKH của sinh viên.

Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng - Đại diện lãnh đạo các Khoa và Bộ môn GDTC&QP;

- Ông Thi; Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT).

08h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Dự Đại hội Đảng bộ khối các CQ & DN tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, từ ngày 15-17/7/2020

Đại biểu theo Quyết định triệu tập số 356-QĐ/ĐUK ngày 07/7/2020 của Đảng ủy Khối CQ&DN

14h00

Hội trường Ấp Bắc

Trung tâm HN tỉnh

 

Hội đồng tự đánh giá 02 chương trình đào tạo ĐH CNTP và ĐH CNTT

Thành viên Hội đồng tự đánh giá và trưởng các nhóm chuyên trách theo QĐ 807/QĐ-ĐHTG ngày 20/12/2020 và QĐ 805/QĐ-ĐHTG ngày 20/12/2020

14h00

Phòng B243-TCN

Ô. Lê Minh Tùng

NĂM

16/7

Dự Đại hội Đảng bộ khối các CQ & DN tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, từ ngày 15-17/7/2020

Đại biểu theo Quyết định triệu tập số 356-QĐ/ĐUK ngày 07/7/2020 của Đảng ủy Khối CQ&DN

Sáng: 07h30

Chiều:14h00

Hội trường Ấp Bắc

Trung tâm HN tỉnh

 

Họp Tổ thẩm tra kết quả đánh giá GV

Thành viên Tổ thẩm tra theo Kế hoạch số 377/KH-ĐHTG ngày 10/6/2020,Trưởng các BM có hồ sơ GV được thẩm tra

14h00

Phòng B243-TCN

Ô. Lê Minh Tùng

Họp thống nhất Quy định về tổ chức giảng dạy và đánh giá Quốc phòng An ninh.

- Ô. Cường, TP. TTPC;

- Ô. Mơ, TP. QLĐT;

- Bà Hằng, PTP. TCHC;

- Ô. Bá, PTBM GDQP-AN.

14h00

Phòng A104

Ô. Lê Hữu Hải

Lễ trao học bổng “Thắp sáng ước mơ”.

- Đại diện BTV Đoàn trường;

- Đại diện LĐ P. CTSV;

- Đại diện LĐ các Khoa có SV;

- BCH Hội SV;

- Khách mời theo Thư mời;

- SV nhận học bổng và sinh viên dự lễ.

15h00

Phòng B14

Ô. Lê Quang Trí

SÁU 17/7

Dự Đại hội Đảng bộ khối các CQ & DN tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, từ ngày 15-17/7/2020

Đại biểu theo Quyết định triệu tập số 356-QĐ/ĐUK ngày 07/7/2020 của Đảng ủy Khối CQ&DN

07h30

Hội trường Ấp Bắc

Trung tâm HN tỉnh

 

Dự Đại hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc

Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng

07h00

Trung tâm HN tỉnh

 

BẢY

18/7

 

 

 

 

CN

19/7

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

  1. Hội thảo khoa học cấp Trường: “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngành du lịch tại Trường Đại học Tiền Giang”; TP: Viên chức Khoa KHXH&NV, tác giả có bài tham luận, khách mời và viên chức có quan tâm; TG: 13h30 ngày 13/7/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B14, Cơ sở chính của Trường.
  2. Họp đánh giá viên chức Phòng Công tác Sinh viên; TP: Viên chức Phòng CTSV; TG: 14h00 ngày 13/7/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng họp A104.
  3. Họp Chi bộ 16; TP: Đảng viên Chi bộ 16; TG: 13h30 ngày 13/7/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A101.

 

  1. Họp Chi bộ 5; TP: Đảng viên Chi bộ 5; TG: 14h00 ngày 14/7/2020 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng A104.

 

  1. Họp BCH Công đoàn (bình xét thi đua công đoàn, năm học 2019 - 2020); TP: Ủy viên BCH CĐCS; Chủ trì: Ô. Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch CĐCS; TG: 14h00 ngày 15/7/2020 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng B14.
  2. Họp Tổng kết bình xét thi đua công đoàn năm học 2019 - 2020; TP: Ủy viên BCH CĐCS và Tổ trưởng các Tổ Công đoàn; Chủ trì: Ô. Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch CĐCS; TG: 14h00 ngày 17/7/2020 (thứ Sáu); ĐĐ: Phòng B14.

 

* Ghi chú:

 

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Nămbằng File mẫu lịch tuầnđể tiện việc bố trí và phục vụ./.