.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 47 (Từ ngày 20/7 đến ngày 26/7/2020)

20-07-2020

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 47

(Từ ngày 20/7 đến ngày 26/7/2020)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

20/7

Làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông

- Ô. Phong, Trưởng BM GDTC - QP.

- Bà Trang, trưởng phòng CTSV

- Ô. Quân, Chủ tịch Hội Sinh viên

14h00

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Họp Hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp đơn vị

-  Ô. Phan Văn Nhẫn (TV. HĐT)

- Ô. Nguyễn Phúc Nghiệp (BTG tỉnh ủy TG);

- Ô. Re, Bà Son, Bà Thảo (KLLCT) cùng với các thành viên thực hiện đề tài.

14h00

Phòng A105

Ô. Lê Hữu Hải

BA

21/7

Trực tiếp công dân

Ô. Lê Quang Trí -  Hiệu trưởng

07h00-11h30

13h30-17h00

Phòng tiếp dân

 

Họp công tác xuất bản Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tiền Giang số 9/2020

- Ô. Lê Hữu Hải, Phó TBT

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó TBT

- Ô. Lê Quang Trí, Phó Hiệu trưởng

- Ô. Thi, PTP. PT. PQLKHCN&HTQT

- Ô. Phong, GV. PQLKHCN&HTQT

08h00

PhòngA104

 

Ô. Võ Ngọc Hà

(Tổng Biên tập)

22/7

Họp Hội đồng đánh giá viên chức năm học 2019 - 2020

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị.

- Ô. Bình, Bà Hằng, Ô. Tú (P. TCHC).

07h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp thống nhất phương án giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến phân lớp mã ngành cấp 5

- Ô. Vượng, TK KT-L;

- Ô. Mơ, TP QLĐT;

- Ô. Tín, TP Tài vụ;

- Ô. Huy Long, Tổ QLPM

14h00

Phòng A104

Ô. Lê Hữu Hải

NĂM

23/7

Kiểm tra bắn đạn thật tại Trung đoàn 924 - Phú Cường, Cai Lậy

- Ô. Bình, Ô. Bá, Ô. Vũ Phong và 24 đồng chí tự vệ theo danh sách (đã gửi các đơn vị).

04h

Khởi hành tại CSC

Ô. Lê Hữu Hải

Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, Triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Chi ủy các chi bộ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

07h30

Giảng đường

Cơ sở chính

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

 

Làm việc với VNPT về bản vẽ xây dựng đề án đào tạo CNTT chất lượng cao

- Ô. Thịnh, Chủ tịch Hội đồng trường

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Hiếu, Trưởng khoa CNTT

- Ô. Long, GĐTT KTĐBCLGD

- Ô. Mơ, Trưởng phòng QLĐT

-Ô. Cường, GĐTT QHDNTVTS

15h00

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

SÁU 24/7

Họp thành viên hội đồng đề tài NCKH cấp trường

 • - Bà Loan, Bà Thanh, Bà Thảo, Ô. Tất, Ô. Tráng (K.NN&CNTP);

- Ô. Phong (P.QLKHCN&HTQT)

08h00

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Họp thống nhất kết quả đánh giá giảng viên

 • - Ban thẩm tra;
 • - Trưởng Bộ môn trực thuộc trường và khoa.
 • - Viên chức được thẩm định.

14h00

Phòng A105

 

Ô. Lê Minh Tùng

BẢY

25/7

 

 

 

 

CN

26/7

 

 

 

 

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

 1. Họp xét thi đua năm học 2019 -2020 của Khoa Sư phạm; TP: Viên chức Phòng Khoa Sư phạm; TG: 14h00 ngày 20/7/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B14.
 2. Huấn luyện Dân quân tự vệ; TP: 54 đồng chí theo danh sách đã gửi các đơn vị; TG: Từ ngày 20/7 đến 22/7/2020; ĐĐ: Thành đội TP Mỹ Tho.
 1. Họp trực tuyến với Công ty JKA. TP: Ô.Cường (GĐ TT QHDN & TVTS), Bà Giang (PTK KHTN), Bà Nguyệt (PTK Kinh tế - Luật), Ô. Hiếu (TK CNTT), Bà Trang (PTP QLKHCN&HTQT); TG: 08h00 ngày 21/7/2020 (thứ Ba); ĐD: Phòng B14.
 2. Họp xét thi đua năm học 2019 -2020 của Khoa KTCN; TP: Viên chức Khoa KTCN; TG: 14h00 ngày 22/7/2020 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng B14.
 1. Họp xét thi đua năm học 2019 -2020 của Phòng Quản trị - Thiết bị; TP: Viên chức Phòng QT-TB; TG: 15h00 ngày 23/7/2020 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng B14.
 2. Gặp gỡ, làm việc với viên chức Khoa NN&CNTP (theo Ủy quyền của Hiệu trưởng); TP: Ô. Bình, Bà Hằng (P.TCHC),  Ô. Kỉnh - GV Khoa NN&CNTP; TG: 13h30 ngày 23/7/2020 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng A105.
 3. Họp xét thi đua năm học 2019 -2020 của Phòng Tổ chức - Hành chính; TP: Viên chức Phòng TCHC; TG: 08h00 ngày 24/7/2020 (thứ Sáu); ĐĐ: Phòng B14.

* Ghi chú:

 

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Nămbằng File mẫu lịch tuầnđể tiện việc bố trí và phục vụ./.