.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 49 bổ sung (Từ ngày 03/8 đến ngày 10/8/2020)

03-08-2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 49

(Từ ngày 03/8 đến ngày 10/8/2020)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

03/8

Tổ chức học Giáo dục Quốc phòng cho sinh viên Khóa 19.

- Giảng viên Bộ môn GDTC&QP;

- Sinh viên Khóa 19.

07h00

Cơ sở

Thân Cửu Nghĩa

Ô. Lê Hữu Hải

Họp giao ban tháng 8/2020

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch CĐCS;

- Bí thư Đoàn trường;

- Trưởng các đơn vị trưc thuộc;

- Bà Duyên (P.TCHC).

07h30-10h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Dự Hội nghị về công tác nhân sự cấp ủy

Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

08h00

Hội trường Tỉnh ủy

 

Triển khai Kế hoạch chỉnh sửa Quy định về chế độ làm việc, nghỉ ngơi của viên chức Trường ĐHTG

Theo kế hoạch số 516/KH-ĐHTG ngày 30/7/2020.

10h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

BA

04/8

Trực tiếp công dân

Ô. Lê Hữu Hải - Phó Hiệu trưởng

07h00-11h30

13h30-17h00

Phòng tiếp dân

 

Dự Đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành

Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng

Huyện Châu Thành

 

05/8

Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp

Giảng viên Bộ môn CNSH&KHCT

07h30

Phòng B103 TCN

Ô. Lê Hữu Hải

Dự Đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành

Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng

Huyện Châu Thành

 

Làm việc với Trung tâm Thông tin Thư viện

- Viên chức Trung tâm TTTV;

- Bà Hà, CV PTCHC.

08h00

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Triển khai công tác chuẩn bị giảng dạy các lớp VLVH năm 2020

- Trưởng các khoa có chỉ tiêu tuyển sinh hệ VLVH năm 2020

- Trưởng phòng QLĐT.

08h00

Phòng A105

Ô. Lê Hữu Hải

Họp xét thi đua theo khối các Khoa và Bộ môn trực thuộc trường.

- Trưởng các đơn vị thuộc khối;

- Ô. Bình, Bà Lan Chi (P.TCHC).

13h30

Phòng A105

Ô. Lê Hữu Hải

Họp xét thi đua theo khối các các Phòng và Trung tâm

- Trưởng các đơn vị thuộc khối;

- Bà Hằng, Ô. Tiếng (P.TCHC).

13h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

NĂM

06/8

Họp Hội đồng khoa học và đào tạo

Thành viên Hội đồng KH&ĐT Trường Đại học Tiền Giang.

08h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp Hội đồng thi đua cấp trường, tổng kết bình xét thi đua năm học           2019 - 2020.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị trực thuộc;

- Ô. Bình, Bà Hẳng; Ô. Tiếng, Bà Lan Chi (P. TCHC).

13h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Chương trình văn nghệ “Sức khỏe tình nguyện”

-  Đại biểu theo Thư mời;

- BCH Chiến dịch TNTN hè 2020;

- Tình nguyện viên tham gia Chiến dịch TNTN hè 2020.

18h00

Giảng đường CSC

Ô. Lê Minh Tùng

SÁU 07/8

Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN,…

Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng

08h30

Hội trường Sở KH&CN

 

Lễ ra quân “Chiến dịch TNTN -Hè 2020”

- Đại biểu theo Thư mời;

- BCH Chiến dịch TNTN hè 2020;

- Tất cả Tình nguyện viên tham gia Chiến dịch  TNTN - Hè 2020.

07h00

Giảng đường

CSC

Ô. Lê Minh Tùng

BẢY

09/8

 

 

 

 

CN

10/8

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

  1. Tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu (Dành cho các trưởng nhóm sinh viên tham gia CD TNTN hè 2020); TP: Bà Nhung (Y tế), Trưởng nhóm sinh viên; TG: 14h00 ngày 03/8/2020 (thứ Hai); ĐĐ: VP Đoàn Hội - CSC.
  2. Tập huấn kỹ năng sống và kỹ năng viết báo cáo cho các đội hình tình nguyện; TP: Báo cáo viên và tất các tình nguyện viên tham gia CD TNTN hè 2020; TG: 07h30 ngày 04/8/2020 (thứ Ba); ĐĐ: Giảng đường Cơ sở chính.
  3. Chấm điểm vòng sơ khảo cuộc thi Sinh viên khởi nghiệp sáng tạo năm 2020; TP: Ô. Vượng, Trưởng khoa KT-L - Trưởng Ban Giám khảo, Bà Thảo, PTK KT-L, Bà Thanh, PTK NN & CNTP, Ô. Vũ, Trưởng khoa KTCN, Bà Toàn, PTK Sư phạm, Bà Ngân, CV TTQHDN & TVTS; TG: 08h00 ngày 04/8/2020; ĐĐ: Phòng A104.
  4. Vòng chung kết Hội thi hùng biện Tiếng Anh, lần 2 năm 2020; TG: 13h00 ngày 04/8/2020 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng khánh tiết - cơ sở Thân Cửu Nghĩa.
  5. Họp BCH Đoàn trường mở rộng; TP: BCH Đoàn trường và BCH Hội Sinh viên; TG: 16h00 ngày 04/8/2020 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng B14.
  6. Ngày hội Hiến máu tình nguyện: 07 giờ, ngày 05/8/2020 (thứ Tư), ĐĐ: Giảng đường CSC; TP: BCH Hội Sinh viên, viên chức và sinh viên đăng ký tham gia;
  7. Tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp lớp ĐH Tự động hóa 16; TP: Trưởng khoa, Giảng viên hướng dẫn, sinh viên; TG: 07h30 ngày 06/8/2020 (Thứ Năm); ĐĐ: Phòng A105.
  8. Tổ chức ghi hình Chương trình tư vấn tuyển sinh của khoa KTCN; TG: 14h00 ngày 06/8/2020 (thứ Năm). TP: Ô Vũ - Trưởng khoa, các Trưởng bộ môn trực thuộc; Lãnh đạo Trung tâm QHDN&TVTS và chuyên viên; ĐĐ: Thư quán.
  9. Tổ chức các đoàn đi phát bướm tuyển sinh tại các Hội đồng thi THPT trên địa bàn các tỉnh Tiền Giang, Long An và Bến Tre: TG: ngày 09, 10/8/2020. Lãnh đạo TTQHDN&TVTS.

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Nămbằng File mẫu lịch tuầnđể tiện việc bố trí và phục vụ./.

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 49

(Từ ngày 03/8 đến ngày 10/8/2020)