.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 51 (Từ ngày 17/8 đến ngày 23/8/2020)

17-08-2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 51

(Từ ngày 17/8 đến ngày 23/8/2020)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

17/8

Họp Ban Giám hiệu

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình, Trưởng phòng TCHC

08h00

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

BA

18/8

 

 

 

 

TƯ 19/8

Họp công nhận hoàn thành khóa học lớp Bồi dưỡng Huấn luyện viên AEROBIC Mẫu giáo K.06

- Ô.Mơ, Bà Trinh (P.QLĐT);

- Lãnh đạo Khoa Sư phạm;

- Lãnh đạo  P.TT-PC.

15h00

Phòng A105

Ô. Lê Hữu Hải

NĂM

20/8

Họp Ban Chỉnh sửa Quy định về chế độ làm việc, nghỉ ngơi của viên chức Trường ĐHTG

Theo Kế hoạch số 516/KH-ĐHTG ngày 30/7/2020

08g00

Phòng B14

Ô. Lê Hữu Hải

Dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh TG khóa IX HĐND huyện Chợ Gạo khóa XI

Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng, đại biểu HĐND

07h30

Xã Đăng Hưng Phước - Chợ Gạo

 

13h30

Xã Tân Thuận Bình - Chợ Gạo

 

SÁU 21/8

Dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh TG khóa IX HĐND huyện Chợ Gạo khóa XI

Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng, đại biểu HĐND

07h30

Xã Bình Phan - Chợ Gạo

 

13h30

Xã An Thạnh Thủy - Chợ Gạo

 

BẢY

22/8

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

  1. Chương trình livestream phục vụ tuyển sinh: Ngày 18/8/2020 (thứ Ba).

+ Nhóm 1 gồm các đơn vị: Trung tâm KT và ĐBCLGD, Phòng Công tác sinh viên, Khoa Kinh tế - Luật, Khoa KHXH&NV, Khoa NN&CNTP, Khoa Sư phạm; TG: 08h00 ngày 18/8/2020 (thứ Ba); ĐĐ: Thư quán.

+ Nhóm 2 gồm các đơn vị: Trung tâm KT&ĐBCLGD, Phòng Công tác sinh viên, Khoa KTCN, Khoa CNTT,  Khoa KT Xây dựng; TG: 14h00 ngày 18/8/2020 (thứ Ba); ĐĐ: Thư quán.

  1. Làm việc với Chi đoàn viên chức; TP: Thường trực Đoàn trường, BCH Chi đoàn Ấp Bắc và Thân Cửu Nghĩa; Mời đ/c Ngô Vũ Hoàng Trung (P. QLĐT); TG: 15h00 ngày 19/8/2020 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng họp A104.
  2. Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè dành cho giảng viên Lý luận chính trị năm 2020; TP: Báo cáo viên BTG Tỉnh uỷ Tiền Giang, Giảng viên Khoa LLCT; TG: 08h00 ngày 21/8/2020 (thứ Sáu); ĐĐ: Phòng B14.

 

* Ghi chú:

 

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10hngày thứ Nămbằng File mẫu lịch tuầnđể tiện việc bố trí và phục vụ./.

CN

23/8