.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 53 (Từ ngày 24/8 đến ngày 30/8/2020)

23-08-2020

  LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 53

(Từ ngày 24/8 đến ngày 30/8/2020)  

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

24/8

Họp công nhận kết quả thi ƯDTH CB K.24 và nâng cao K.09.

Theo QĐ số 276/QĐ-ĐHTG, ngày 06/8/2020 của Trường Đại học Tiền Giang.

14h 00

Phòng A. 105

Ô. Võ Ngọc Hà

BA

25/8

 

 

 

 

TƯ 26/8

Họp Hội đồng xét cảnh bảo kết quả học tập và buộc thôi học sinh viên các khoá năm 2020

Theo QĐ số 14/QĐ-ĐHTG ngày 09/01/2020 của Trường Đại học Tiền Giang

7h30

Phòng B. 14

Ô. Võ Ngọc Hà

NĂM

27/8

Thương thảo hợp đồng bảo trì phần mềm tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm – Trường Đại học Cần Thơ

- Ông. Lê Minh Tùng;

- Ông Nguyễn Ngọc Long (GĐ– TT.KT&ĐBCLGD);

- Trần Huy Long, Nguyễn Hoàng Tú (TT.TT-TV)

6h30

Xe khởi hành tại CSC

Ô. Lê Minh Tùng

Họp Ban Thường vụ  Đảng ủy

Ủy viên Ban Thường vụ      Đảng ủy

9h30

Phòng A104

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

SÁU 28/8

Họp Ban Chấp hành   Đảng bộ

Ủy viên Ban Chấp hành      Đảng bộ

14h00

Phòng B14

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

BẢY

29/8

 

 

 

 

CN

30/8

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

1. Đoàn giám sát của Đảng ủy làm việc với Chi bộ 5; Thành phần: Đ/c Đinh Quốc Cường, đ/c Đoàn Minh Nguyệt, đ/c Trần Hồng Mơ, đ/c Nguyễn Nhất Trang, Chi bộ 05;    Thời gian: 08h00, ngày 26/8/2020 (Thứ Tư) Phòng A.104.

2. Họp Ban Chấp hành Công đoàn; Thành phần: Ban Chấp hành CĐCS; Thời gian: 14h00, ngày 26/8/2020 (Thứ Tư) Phòng B.14. Chủ trì: Đ/c Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

3. Đoàn giám sát của Đảng ủy làm việc với Chi bộ 13; Thành phần: Đ/c Đoàn Minh Nguyệt, đ/c Trần Thị Tiên, đ/c Lê Minh Trí, Chi bộ 13; Thời gian: 14h00, ngày 27/8/2020 (Thứ Năm) Phòng A.104.

4. Đoàn giám sát của Đảng ủy làm việc với Chi bộ 14; Thành phần: Đ/c Đinh Quốc Cường, đ/c Đoàn Minh Nguyệt, đ/c Nguyễn Hoàng Vũ, đ/c Lê Thị Kim Loan, Chi bộ 14; Thời gian: 14h00, ngày 27/8/2020 (Thứ Năm) Phòng A.105.

5. Làm việc với Chi đoàn Viên chức; Thành phần: Thường trực Đoàn trường;  BCH Chi đoàn Ấp Bắc và Thân Cửu Nghĩa;Mời đ/c Ngô Vũ Hoàng Trung (P. QLĐT); Nguyễn Hữu Hoàng (TTTT-TV);  Lê Đình Hoàng (Khoa SP); Hồ Đại (Khoa NN&CNTP); Võ Thị Minh Duệ, Phùng Quang Thái,Nguyễn Lê Thùy Liên(Khoa KHXH&NV); Lê Hoàng Vân Trang (P.CTSV); Thời gian: 16h00, ngày 28/8/2020 (Thứ Sáu) Phòng A104; Chủ trì: Đ/c Lê Tiến Dũng - Bí thư Đoàn trường.

* Ghi chú:

 

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm bằng File mẫu lịch tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.