.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đợt 2 năm 2020 bằng phương thức xét học bạ

15-09-2020

Trường Đại học Tiền Giang thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đợt 2 năm 2020 bằng phương thức xét học bạ của các ngành đào tạo đại học và cao đẳng ngành giáo dục mầm non như sau:

STT

Tên Ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm chuẩn trúng tuyển

Trình độ đại học

     

1

Giáo dục tiểu học

7140202

A00; A01; D01; C00

21

2

Sư phạm Toán

7140209

A00; A01; D01; D90

21

3

Sư phạm Ngữ văn

7140217

C00; D01; D14; D78

21

4

Kế toán

7340301

A00; A01; D01; D90

18

5

Quản trị Kinh doanh

7340101

18

6

Tài chính ngân hàng

7340201

18

7

Kinh tế

7310101

18

8

Luật

7380101

A01; D01; C00; D66

18

9

Công nghệ Thực phẩm

7540101

A00; A01; B00; B08

18

10

Nuôi trồng thủy sản

7620301

18

11

Chăn nuôi

7620105

18

12

Công nghệ Sinh học

7420201

18

13

Bảo vệ thực vật

7620112

18

14

Công nghệ Thông tin

7480201

A00; A01;D07; D90

18

15

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

7510103

18

16

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

7510201

18

17

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7510303

18

18

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

7510203

18

19

CNKT Điện tử - Tin học công nghiệp

7510300

A00; A01; B00; D07

18

20

Văn hóa học

7229040

 

C00; D01; D14; D78

C00; D01; D14; D78

18

21

Du lịch

7810101

18

Trình độ cao đẳng

     

22

Giáo dục Mầm non

51140201

M01; M00

18

 

HIỆU TRƯỞNG