.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 2 năm 2020

14-09-2020

Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 2 năm 2020

STT CMND HỌ VÀ LÓT TÊN NGÀY SINH ĐIỂM
TRÚNG TUYỂN
NGÀY XÉT
TRÚNG TUYỂN
1 312457033 Tạ Vi Ngọc Tuyền 10/07/2001 24.81 SƯ PHẠM NGỮ VĂN
2 312484448 Nguyễn Thị Mai Thảo 04/06/2002 25.74 SƯ PHẠM NGỮ VĂN
3 312493138 Võ Hoàng Kha 06/01/2002 25.72 SƯ PHẠM NGỮ VĂN
4 312493289 Phan Nguyễn Khánh Duyên 02/05/2002 26.15 SƯ PHẠM NGỮ VĂN
5 312512261 Châu Thị Cẩm 19/12/2002 26.96 SƯ PHẠM NGỮ VĂN
1 312489442 Trương Gia Huy 13/01/2002 23.45 SƯ PHẠM TOÁN HỌC
2 312476757 Võ Tiết Quỳnh  Như 11/07/2002 27.36 SƯ PHẠM TOÁN HỌC
3 312487955 Võ Ngọc Phương  Thảo 03/12/2002 23.71 SƯ PHẠM TOÁN HỌC
4 312487719 Nguyễn Thị Trà My 30/10/2002 23.28 SƯ PHẠM TOÁN HỌC
5 312529538 Phan Thị Tố Nhiên 05/04/2002 24.13 SƯ PHẠM TOÁN HỌC
6 312506086 Phan Thị Ngọc  Huyền 25/05/2002 25.43 SƯ PHẠM TOÁN HỌC
7 312494819 Nguyễn Thị Kim Xuyến 19/10/2002 27.17 SƯ PHẠM TOÁN HỌC
8 312502774 Huỳnh Lê Thái  Hòa 09/10/2002 26.89 SƯ PHẠM TOÁN HỌC
9 312489808 Lê Thị Yến Vy 09/06/2002 26.36 SƯ PHẠM TOÁN HỌC
10 312482007 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 07/01/2002 22.93 SƯ PHẠM TOÁN HỌC
11 312560738 Hồ Thị Thanh Hằng 07/07/2002 24.67 SƯ PHẠM TOÁN HỌC
12 312494884 Huỳnh Giang 29/10/2002 24.02 SƯ PHẠM TOÁN HỌC
13 312449825 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 29/07/2001 24.63 SƯ PHẠM TOÁN HỌC
14 312478871 Đặng Thị Kim Xuân 12/02/2002 23.11 SƯ PHẠM TOÁN HỌC
15 312499659 Nguyễn Thụy Cẩm  Tâm 26/09/2002 26.46 SƯ PHẠM TOÁN HỌC
16 312483168 Nguyễn Hoàng  Hân 02/06/2002 27.16 SƯ PHẠM TOÁN HỌC
17 312486386 Nguyễn Thái Ngọc 15/01/2002 26.01 SƯ PHẠM TOÁN HỌC
18 312527186 Nguyễn Hồng Yên 02/02/2002 25.21 SƯ PHẠM TOÁN HỌC
19 312449140 Nguyễn Thị Thanh Ngân 3/20/2001 24.22 SƯ PHẠM TOÁN HỌC
1 312499461 Nguyễn Ngọc Tuyền 26/01/2002 23.56 GIÁO DỤC TIỂU HỌC
2 312477782 Nguyễn Thị Lệ  Nga 12/01/2002 22.68 GIÁO DỤC TIỂU HỌC
3 312494836 Đoàn Thanh Thảo 18/02/2002 23.06 GIÁO DỤC TIỂU HỌC
4 312477505 Nguyễn Thị Thùy Dương 12/08/2001 24.24 GIÁO DỤC TIỂU HỌC
5 312502077 Trần Huỳnh Anh  Thư 28/09/2002 25.06 GIÁO DỤC TIỂU HỌC
6 312495703 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 13/06/2002 25.06 GIÁO DỤC TIỂU HỌC
7 312487814 Nguyễn Tấn  Bộ 17/11/2002 22.41 GIÁO DỤC TIỂU HỌC
8 312496612 Phan Thị Diễm Trân 24/12/2002 23.96 GIÁO DỤC TIỂU HỌC
9 312483293 Võ Thị Ngọc Tuyết 19/05/2002 25.39 GIÁO DỤC TIỂU HỌC
10 312484541 Phan Lan Anh 19/06/2002 24.87 GIÁO DỤC TIỂU HỌC
11 312466919 Đỗ Thị Thanh Ngân 26/02/2002 25.80 GIÁO DỤC TIỂU HỌC
12 312492549 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 09/06/2002 25.95 GIÁO DỤC TIỂU HỌC
13 312487414 Nguyễn Hồng Ngọc 19/06/2002 23.84 GIÁO DỤC TIỂU HỌC
14 312488443 Huỳnh Nguyễn Yến Mi 26/04/2002 24.31 GIÁO DỤC TIỂU HỌC
15 312493520 Trần Ngọc Huyền 04/01/2002 24.80 GIÁO DỤC TIỂU HỌC
16 312513860 Phạm Thị Như Ngọc 30/12/2002 25.57 GIÁO DỤC TIỂU HỌC
17 312487951 Nguyễn Ngọc Như Ý 04/12/2002 24.28 GIÁO DỤC TIỂU HỌC
18 312487814 Nguyễn Tấn  Bộ 17/11/2002 23.78 GIÁO DỤC TIỂU HỌC
19 312489096 Nguyễn Thị Bích  Quyên 09/04/2002 23.74 GIÁO DỤC TIỂU HỌC
20 312489801 Phan Thị Kim Phụng 07/08/2002 23.53 GIÁO DỤC TIỂU HỌC
1 312328496 Cao Trường Duy 06/06/1997 21.85 BẢO VỆ THỰC VẬT
2 312512382 Nguyễn Tuấn Hưng 31/12/2002 18.83 BẢO VỆ THỰC VẬT
3 321776526 Nguyễn Minh  Tân 08/07/2002 21.06 BẢO VỆ THỰC VẬT
4 321624147 Võ Thị Minh Vàng 17/11/2002 23.82 BẢO VỆ THỰC VẬT
5 312483647 Văn Thị Như Ý 10/06/2002 19.63 BẢO VỆ THỰC VẬT
6 312491123 Nguyễn Văn Khánh 23/08/2002 18.42 BẢO VỆ THỰC VẬT
7 301795273 Võ Trung Hoàng 13/04/2002 22.85 BẢO VỆ THỰC VẬT
8 312436906 Phạm Tấn Dũng 02/03/2001 20.22 BẢO VỆ THỰC VẬT
9 312520184 Trương Hùng Phát 23/11/2002 20.03 BẢO VỆ THỰC VẬT
10 312490634 Nguyễn Nhựt  Phi 21/06/2002 19.71 BẢO VỆ THỰC VẬT
11 312464504 Dương Thanh Huy 16/06/2001 23.29 BẢO VỆ THỰC VẬT
1 312490552 Phan Nguyễn Minh Hiền 28/05/2002 21.06 DU LỊCH
2 312490104 Nguyễn Thị Kim Ngân 16/02/2002 21.27 DU LỊCH
3 312470312 Lâm Cẩm  Duyên 17/01/2002 21.48 DU LỊCH
4 312188764 Nguyễn Hoài  Duy 28/02/1994 25.10 DU LỊCH
5 321768547 Đặng Thị Diễm Châu 16/11/2002 24.09 DU LỊCH
6 312472812 Nguyễn Minh  Tuấn 10/13/2001 23.05 DU LỊCH
7 312500290 Kiều Vân Nga 21/12/2002 23.49 DU LỊCH
8 312469072 Nguyễn Quốc Vinh 31/08/2001 20.84 DU LỊCH
9 312505548 Nguyễn Thị Thùy  Liên 16/10/2002 23.29 DU LỊCH
10 312529536 Ngô Phạm Phương Linh 05/07/2002 22.16 DU LỊCH
11 321766008 Nguyễn Thị Hồng  Loan 23/01/2002 20.09 DU LỊCH
12 312483314 Phan Thanh  Hải 13/06/2002 20.04 DU LỊCH
13 312509303 Nguyễn Tuấn Kiệt 19/02/2002 24.95 DU LỊCH
14 312452092 Nguyễn Khánh Toàn 27/03/2001 19.12 DU LỊCH
15 312500184 Võ Trần Minh Chiến 21/11/2002 20.69 DU LỊCH
16 301760996 Phạm Hoàng Khang 09/03/2000 24.30 DU LỊCH
17 312508589 Võ Hương Quyên 03/03/2002 23.97 DU LỊCH
18 312515410 Lê Thị Cẩm 17/02/2002 21.66 DU LỊCH
19 385805310 Lê Thị Ánh Thư 20/10/2001 26.34 DU LỊCH
20 312509660 Nguyễn Thanh Duy 14/09/2002 20.38 DU LỊCH
21 312500802 Phan Thị Thảo Xuân 04/10/2002 25.19 DU LỊCH
22 312491924 Phan Thanh  Phúc 01/07/2002 22.76 DU LỊCH
23 321617638 Đoàn Minh  Luân 06/09/2002 21.87 DU LỊCH
24 321630667 Võ Hoàng  Phúc 10/01/2002 23.05 DU LỊCH
25 312494892 Nguyễn Minh  Ngọc 04/04/2002 23.12 DU LỊCH
26 312508112 Trần Thị Kim Thoa 23/11/2002 22.89 DU LỊCH
27 312470772 Nguyễn Hoàng Long 07/03/2002 20.71 DU LỊCH
28 312483292 Đào Ngọc Huỳnh Như 17/05/2002 22.89 DU LỊCH
29 312494510 Nguyễn Xuân Lợi 15/09/2002 21.12 DU LỊCH
30 312483822 Cao Hữu Toàn 20/06/2002 20.73 DU LỊCH
31 312556068 Trần Xuân Thiên 14/11/2002 21.24 DU LỊCH
32 312509450 Tất Bảo Dung 11/12/2002 21.41 DU LỊCH
33 312490769 Đinh Yến Vy 28/07/2002 20.65 DU LỊCH
34 331870992 Trần Thị Diễm Sương 08/05/2002 21.77 DU LỊCH
35 312491453 Nguyễn Thanh Tâm 04/10/2002 20.78 DU LỊCH
36 321775714 Phan Thị Mỹ Duy 10/04/2002 25.10 DU LỊCH
1 312188764 Nguyễn Hoài  Duy 28/02/1994 25.10 VĂN HÓA HỌC
2 312430735 Nguyễn Thị Tuyết Mai 23/10/2000 19.46 VĂN HÓA HỌC
3 321603041 Nguyễn Quốc 11/05/2000 23.19 VĂN HÓA HỌC
4 312185777 Nguyễn Phúc Hậu 06/02/1994 21.27 VĂN HÓA HỌC
5 312490726 La Thị Kim Ngọc 21/07/2002 21.12 VĂN HÓA HỌC
6 312509609 Nguyễn Hồng Vy 20/11/2002 21.88 VĂN HÓA HỌC
7 312506286 Huỳnh Minh Tiến 10/10/2002 20.20 VĂN HÓA HỌC
8 312509303 Nguyễn Tuấn Kiệt 19/02/2002 24.95 VĂN HÓA HỌC
9 312494606 Võ Thị Kim  Ngọc 21/09/2002 21.57 VĂN HÓA HỌC
10 312508104 Nguyễn Thị Thu Ngân 29/11/2002 19.93 VĂN HÓA HỌC
11 312483182 Ngô Thế Minh Khôi 20/06/2002 19.40 VĂN HÓA HỌC
12 312499380 Huỳnh Ngọc Kim Khánh 02/09/2002 23.42 VĂN HÓA HỌC
13 312487941 Huỳnh Tuấn Kiệt 04/12/2002 21.55 VĂN HÓA HỌC
14 312629258 Nguyễn Thanh Tân 15/05/2001 23.49 VĂN HÓA HỌC
15 312470455 Lê Ái Ni 23/03/2002 21.14 VĂN HÓA HỌC
16 321800106 Nguyễn Huỳnh Như 10/08/2002 20.42 VĂN HÓA HỌC
17 312520828 Trần Minh Quân 29/05/2002 19.59 VĂN HÓA HỌC
18 312469349 Nguyễn Chí Đạt 28/07/2001 19.18 VĂN HÓA HỌC
19 312470774 Nguyễn Đăng Khoa 24/12/2001 22.94 VĂN HÓA HỌC
20 312482012 Nguyễn Thị Minh  Châu 01/02/2002 18.91 VĂN HÓA HỌC
21 312509587 Nguyễn Ngọc  Hân 20/12/2002 19.84 VĂN HÓA HỌC
22 312478961 Nguyễn Ngọc Như  Trúc 04/03/2002 18.47 VĂN HÓA HỌC
23 312508804 Hồ Hoàng Thoại 01/01/2002 18.83 VĂN HÓA HỌC
24 312452092 Nguyễn Khánh  Toàn 27/03/2001 19.11 VĂN HÓA HỌC
25 312472006 Bùi Thanh Duy 26/11/2001 19.20 VĂN HÓA HỌC
1 321593653 Đường Trí Bảo 27/09/1998 21.98 CHĂN NUÔI
2 321738781 Nguyễn Văn Hậu 11/12/2002 19.21 CHĂN NUÔI
3 385847008 Nguyễn Minh  Nhật 23/11/2002 21.28 CHĂN NUÔI
4 312503242 Đoàn Minh Trọng 03/12/2002 19.22 CHĂN NUÔI
5 312494749 Bùi Duy Khang 08/10/2002 20.76 CHĂN NUÔI
6 312452074 Trần Nguyễn Duy Thức 21/04/2001 24.02 CHĂN NUÔI
7 312525651 Nguyễn Đoàn Ngọc Hằng 30/03/2002 18.68 CHĂN NUÔI
8 312489870 Huỳnh Phát Tài 07/09/2002 22.22 CHĂN NUÔI
9 312512075 Ngô Phương Khanh 14/11/2002 20.45 CHĂN NUÔI
10 321784961 Nguyễn Hữu Chiến 17/04/2002 20.63 CHĂN NUÔI
11 312499922 Tạ Quang Khải 04/08/2002 21.39 CHĂN NUÔI
1 321814565 Nguyễn Hoàng  Khải 10/02/2002 18.73 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
2 312527132 Võ Văn Hồng Thịnh 17/06/2002 23.24 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
3 321791134 Nguyễn Xuân Khởi 18/02/2002 21.29 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
4 321780955 Huỳnh Thị Cẩm Tiên 04/06/1999 23.79 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
5 312502461 Lê Thuận Phát 10/06/2002 19.05 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
6 312509027 Đinh Lê Duy  Khoa 13/07/2002 18.75 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
7 312448344 Thái Thanh Lộc 14/03/2001 18.66 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
8 077202002198 Lê Văn Tam 19/05/2002 18.16 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
9 321760203 Nguyễn Tiến Lực 28/07/1998 28.03 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
10 312488949 Nguyễn Vạn Phúc 11/11/2001 18.86 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
11 321810161 Lương Thế Khải 26/12/2002 18.29 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
12 321794026 Phạm Thị Thúy An 22/11/2002 20.72 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
1 342140252 Phạm Thùy Trang 07/11/2002 24.76 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
2 312507696 Nguyễn Hà Ngọc Hân 22/11/2002 20.01 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
3 312491123 Nguyễn Văn  Khánh 23/08/2002 18.41 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
4 321821980 Nguyễn Kim Ngân 16/04/2002 19.06 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
5 312509258 Trần Ngọc Hưng 10/02/2002 22.42 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
6 312562164 Phạm Nguyễn Hữu Trọng 15/01/2002 19.82 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
7 312487403 Đặng Thị Thùy Liên 30/09/2002 20.68 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
8 312487405 Nguyễn Thị Hồng Thắm 20/09/2002 21.47 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
9 312492525 Trần Thế Nhân 30/08/2002 19.51 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
10 321617371 Nguyễn Thanh Thúy Ngân 08/12/2002 21.08 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
11 321775596 Huỳnh Thị Điệp Y 02/10/2002 23.64 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
12 024797468 Huỳnh Thị Anh Trâm 25/10/1992 20.46 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
13 312508318 Bùi Thị Hồng Tím 23/12/2002 23.15 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
14 321768345 Nguyễn Thị Thu Huỳnh 18/01/2002 25.60 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
15 321766879 Nguyễn Thị Yến Vy 08/08/2002 21.07 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
16 321632845 Nguyễn Trần Huy 14/08/2002 26.22 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
17 321765857 Phạm Hữu Hiệp 01/07/2002 20.54 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
18 312483190 Trần Thị Diễm Trinh 28/01/2002 22.63 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
19 312500105 Bùi Thị Mộng Nhung 27/10/2002 25.43 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
20 321774276 Nguyễn Thành Đạt 10/06/2001 18.43 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
21 321775544 Phạm Quốc Khánh 01/09/2002 20.65 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
22 381980201 Hoa Trung  Kiên 01/12/2001 20.21 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
23 381969941 Trần Thiện  Thuần 26/06/2001 21.25 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
24 321822623 Đỗ Cao Phú Yên 13/12/2002 20.65 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
25 312487171 Nguyễn Trung Hậu 15/09/2002 20.62 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
26 312525694 Trần Thị Anh Thư 19/01/2002 21.38 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
27 312490401 Lê Hồng Khanh 11/04/2002 22.21 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
28 312494460 Trần Thị Kim  Ngân 07/09/2002 25.12 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
29 312534340 Huỳnh Thị Mai Tiên 15/10/2002 24.99 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
30 312515773 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 04/12/2002 22.33 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
31 312504566 Nguyễn Thị Huyền Trang 11/09/2002 18.86 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
32 312502230 Nguyên Lê Tâm Như 19/06/2002 23.90 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
33 321620713 Nguyễn Thị Kiều Phương 10/12/2002 20.93 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
34 321634182 Nguyễn Thị Anh  Thư 26/02/2002 23.89 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
35 312509669 Phan Thanh  Thăng 16/02/2002 18.48 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
36 312483931 Nguyễn Thị Thảo Ngân 09/08/2002 19.19 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
37 312508695 Huỳnh Anh Tuấn 22/11/2002 23.95 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
38 312534513 Bùi Hoàng Phúc 20/08/2002 20.02 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
39 312521954 Võ Thị Huyền Trinh 05/04/2002 21.95 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
40 312490936 Nguyễn Lê Hải Anh 02/08/2002 19.71 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
1 321739443 Đồng Quang Duy 29/04/2002 18.53 ĐIỆN TỬ - TIN HỌC CÔNG NGHIỆP
2 312492525 Trần Thế Nhân 30/08/2002 19.48 ĐIỆN TỬ - TIN HỌC CÔNG NGHIỆP
3 321618551 Trần Phúc Nhân 06/03/2002 24.21 ĐIỆN TỬ - TIN HỌC CÔNG NGHIỆP
4 372500243 Nguyễn Minh  Cảnh 09/12/2002 19.49 ĐIỆN TỬ - TIN HỌC CÔNG NGHIỆP
5 312482649 Nguyễn Tấn Tài 12/03/2002 18.16 ĐIỆN TỬ - TIN HỌC CÔNG NGHIỆP
6 385842544 Võ Thanh Phước 16/09/2002 19.12 ĐIỆN TỬ - TIN HỌC CÔNG NGHIỆP
7 312503865 Phạm Minh Tứ 24/07/2002 18.58 ĐIỆN TỬ - TIN HỌC CÔNG NGHIỆP
8 312483098 Phan Trường Giang 25/01/2002 20.49 ĐIỆN TỬ - TIN HỌC CÔNG NGHIỆP
9 312520168 Lê Ngọc  Quan 26/12/2002 18.76 ĐIỆN TỬ - TIN HỌC CÔNG NGHIỆP
10 312504274 Nguyễn Tấn  Lộc 17/07/2002 18.59 ĐIỆN TỬ - TIN HỌC CÔNG NGHIỆP
1 321775927 Nguyễn Chí Bình 22/02/2002 20.79 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ
2 312493730 Nguyễn Văn Vũ Tuy 23/07/2002 20.68 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ
3 312499345 Trương Anh Kiệt 27/08/2002 20.13 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ
4 312482836 Phạm Ngọc Tâm 21/04/2002 18.50 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ
5 312521046 Nguyễn Hoàng Phúc 12/10/2002 18.36 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ
6 321749026 Nguyễn Tấn Lộc 12/12/2002 18.70 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ
7 312493862 Phan Minh Khoa 25/01/2002 22.03 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ
8 312494634 Lê Cẩm  Giang 26/09/2002 21.82 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ
9 312506820 Lê Huỳnh Đức 18/12/2002 23.08 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ
10 312494788 Nguyễn Đào Thiện  Hòa 14/10/2002 20.49 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ
11 321765851 Dương Hoàng Thái 15/03/2002 22.52 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ
1 312512235 Lê Khang Thịnh 12/17/2002 20.43 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
2 312461170 Lê Phúc  Nhân 19/09/2001 19.12 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
3 312472699 Ngô Quốc 23/01/2002 24.27 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
4 312489362 Nguyễn Phúc Thịnh 16/01/2002 21.26 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
1 352657099 Lê Nguyễn Trọng Phúc 25/12/2002 19.23 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
2 312473447 Lê Phát  Vinh 03/06/2001 19.27 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
3 312482374 Nguyễn Quốc Thịnh 12/02/2002 19.26 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
4 301769754 Nguyễn Phúc Thịnh 18/08/2002 22.39 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
5 312486354 Nguyễn Tấn Duy 10/05/2002 19.29 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
6 312522098 Lê Long Hồ 09/10/2002 26.39 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
7 321763545 Trần Trọng Tín 30/01/2000 21.09 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
8 312500363 Phạm Tuấn Kiệt 30/12/2002 21.42 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
9 372086269 Lê Vĩnh Kháng 11/04/2002 22.99 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
10 312492440 Lê Hoàng Thiên Phúc 19/08/2002 20.61 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
11 321738921 Huỳnh Gia  Nghiêm 07/12/2002 20.19 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
12 312482836 Phạm Ngọc Tâm 21/04/2002 18.50 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
13 312483072 Ngô Minh Trí 06/02/2002 24.00 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
14 312522715 Lê Hoàng Sơn 16/11/2002 22.82 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
15 312487991 Dương Minh Khoa 10/06/2002 19.55 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
16 312500057 Nguyễn Hoàng Phúc 18/10/2002 19.43 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
17 312440547 Nguyễn Hoàng Thái Dương 07/01/2001 20.41 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
18 312531990 Huỳnh Trung Thịnh 17/03/2002 21.39 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
19 312489870 Huỳnh Phát Tài 07/09/2002 23.39 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
20 312504625 Kiều Đức Huy 08/09/2002 25.82 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
21 312551138 Trần Quang Nhơn 09/05/2002 20.62 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
22 312449386 Hồ Văn Tiến 28/02/2001 20.78 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
23 312494925 Trần Ngọc Thơm 04/11/2002 19.39 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
24 312500952 Huỳnh Thanh Sơn 20/10/2002 22.46 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
25 312470381 Nguyễn Ngọc Phú 25/03/2002 19.09 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
26 312486549 Nguyễn Minh  Toàn 08/02/2002 19.90 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
1 312487294 Mai Thúc Ngân 02/09/2002 20.68 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG
2 312493351 Nguyễn Hữu Lộc 17/03/2002 19.20 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG
3 312499637 Phan Huỳnh Phú Vinh 11/09/2002 20.58 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG
4 312461170 Lê Phúc Nhân 19/09/2001 19.14 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG
5 312499006 Nguyễn Minh  An 07/01/2002 20.55 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG
6 312521057 Lê Long Hoàng 21/11/2002 18.82 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG
7 321759919 Hồ Nhựt Vinh 30/05/2002 21.80 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG
8 312486735 Văn Vĩ Kha 20/05/2002 18.77 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG
9 312462704 Nguyễn Quốc Đại 22/08/2001 22.62 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG
10 312415282 Huỳnh Văn Huy 11/04/1997 20.31 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG
11 312506896 Lê Vân An 30/12/2002 22.21 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG
1 312470879 Lương Thanh Huy 19/01/2002 24.54 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
2 321773212 Trần Võ Quang Minh 20/07/2001 22.52 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
3 312480531 Bùi Thanh Tường 07/04/2002 19.15 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
4 321603041 Nguyễn Quốc 11/05/2000 20.26 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
5 312499587 Lê Thị Kim Ngân 19/09/2002 21.96 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
6 312499588 Lê Thị Kim Bình 19/09/2002 23.85 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
7 321775553 Lưu Nguyễn Gia Huy 22/11/2002 20.76 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
8 312530510 Nguyễn Hữu Đức 03/12/2002 23.31 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
9 312530510 Nguyễn Hữu Đức 03/12/2002 24.12 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
10 312613553 Ngô Trần Thuận Phát 28/08/2002 19.16 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
11 312470752 Võ Ngọc Gia Huy 01/01/2002 19.15 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
12 312509890 Phạm Minh Khánh 27/08/2001 23.11 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
13 312470739 Nguyễn Văn Thanh Cao 06/02/2002 18.24 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
14 312490482 Nguyễn Hoàng Thông 03/07/2002 20.72 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
15 321736160 Nguyễn Tấn  Sang 02/01/2002 19.17 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
16 312477843 Trần Tấn Phong 18/04/2002 24.80 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
17 312602040 Lê Hoàng Duy 26/07/2002 20.65 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
18 312491879 Phạm Tuấn Hải 15/11/2002 26.75 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
19 312509848 Phạm Nhân Hậu 28/08/2002 26.07 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
20 321718667 Nguyễn Minh  Hiệp 15/12/2002 20.29 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
21 312472935 Huỳnh Phú Quí 31/01/2002 18.45 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
22 312483683 Đặng Thanh Tới 14/05/2002 21.09 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
23 312472697 Lưu Phát Huy 19/02/2002 21.99 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
24 312504211 Bùi Thị Yến Thu 28/01/2002 23.06 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
25 312509289 Nguyễn Ân Nghĩa 15/11/2002 21.40 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
26 312487217 Dương Trung Tính 19/09/2002 19.31 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
27 312482800 Nguyễn Dương Tấn Đạt 07/02/2002 19.58 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
28 312476297 Phan Quốc  Thành 28/09/2001 21.26 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
29 321623205 Phạm Phú Thịnh 03/08/2001 18.65 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
30 312499585 Mai Hoàng Nam 13/06/2002 20.96 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
31 312476360 Trần Phan Thanh Trúc 07/03/2002 20.02 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
32 381897421 Huỳnh Hiếu Kiên 21/04/2001 22.63 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
33 312483060 Hà Duy Quang 17/09/2001 20.08 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
34 312408081 Mai Cao Trọng 12/03/2000 19.89 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
35 312477785 Nguyễn Tấn Trình 12/02/2002 23.25 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
36 312470442 Nguyễn Trần Đại Khôi 02/01/2002 22.07 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
37 312494372 Trần Hoàng Lâm 31/08/2002 18.29 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
38 312485566 Nguyễn Ngọc Sang 08/11/2002 19.48 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
39 312531585 Nguyễn Thanh Trí 16/10/2002 19.55 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
40 312499635 Nguyễn Hoàng  Hải 30/09/2002 19.30 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
41 312508360 Trần Văn Nhựt Nam 27/12/2002 19.86 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
42 312494940 Nguyễn Thanh Hải 07/11/2002 18.26 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
43 312491880 Phan Chí Toàn 09/11/2002 20.92 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
44 312556553 Ngô Thanh Tâm 27/07/2002 22.66 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
45 312509155 Bùi Thanh Nam 20/11/2002 24.16 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
46 312491684 Phạm Nguyễn Thiên Bảo 03/11/2002 20.27 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
47 312441829 Nguyễn Thành  An 06/09/2001 21.66 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
48 312470335 Thái Thành Trung 24/01/2002 25.34 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
49 312508504 Trần Thị Mỹ Thi 07/10/2002 23.07 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
50 312491717 Trần Gia Hào 05/11/2002 18.04 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
51 321810536 Trương Đỗ Kim Ngân 22/11/2002 23.42 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
52 331870992 Trần Thị Diễm Sương 08/05/2002 18.90 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
53 312487063 Võ Thị Mộng Thùy 22/07/2002 20.51 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
54 312499476 Lê Thị Yến Phương 07/09/2002 22.06 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
55 321812189 Võ Hoàng Mai 21/10/2002 22.89 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
56 312500560 Võ Minh Khang 06/12/2002 22.66 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
57 312482113 Mai Hữu Trường Linh 01/02/2002 19.32 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
58 312484522 Nguyễn Đông  Thức 18/06/2002 21.21 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
59 312493142 Đoàn Thanh Mẫn 21/01/2002 19.40 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
60 312480414 Cao Minh Hải 05/02/2002 22.69 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
61 312467570 Nguyễn Tường Quốc  Bảo 10/04/2002 19.31 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
62 312487767 Lê Tấn Hưng 07/11/2002 23.73 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
63 312508055 Châu Thái Bình 18/11/2002 20.52 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
64 321774760 Phùng Quân Đạt 22/10/2000 20.35 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
65 312506546 Trầm Minh Nhật 12/09/2002 21.73 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
66 312551239 Nguyễn Phạm Nguyên Phương 05/06/2002 24.78 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
67 312430187 Tạ Công Hải Dương 10/06/2000 21.25 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1 321608053 Phạm Thị Hồng Ngọc 02/01/2002 25.52 CÔNG NGHỆ SINH HỌC
2 321726625 Nguyễn Hồ Duy Anh 03/09/2001 19.16 CÔNG NGHỆ SINH HỌC
3 312452074 Trần Nguyễn Duy Thức 21/04/2001 24.02 CÔNG NGHỆ SINH HỌC
4 312548957 Đoàn Vũ Hảo 28/09/2002 19.00 CÔNG NGHỆ SINH HỌC
5 312412880 Trần Thị Hoàng Thơ 25/11/2000 21.79 CÔNG NGHỆ SINH HỌC
6 312506531 Nguyền Huỳnh Sĩ Nam 13/11/2002 18.96 CÔNG NGHỆ SINH HỌC
7 312493764 Hà Thị Phương Nhi 14/07/2002 23.00 CÔNG NGHỆ SINH HỌC
1 312509333 Nguyễn Thị Thanh Hằng 03/12/2002 19.64 LUẬT
2 312408009 Phạm Thái Bảo Duy 23/01/2000 22.85 LUẬT
3 312394696 Trần Thị Yến Nhi 23/07/1999 19.62 LUẬT
4 312598550 Trần Ngọc Trà  My 10/02/2002 20.79 LUẬT
5 312485264 Nguyễn Ngọc Thanh 28/09/2002 22.41 LUẬT
6 321821980 Nguyễn Kim Ngân 16/04/2002 20.73 LUẬT
7 312503228 Đoàn Yến Khương 24/11/2002 26.39 LUẬT
8 312495685 Nguyễn Vũ Bạch Vân 08/04/2002 20.89 LUẬT
9 312477196 Nguyễn Hoàng Quốc Việt 06/12/2001 22.34 LUẬT
10 312499576 Đặng Thị Kim Phụng 10/09/2002 22.40 LUẬT
11 312470739 Nguyễn Văn Thanh Cao 06/02/2002 20.49 LUẬT
12 312487025 Lê Bảo Nguyên 02/07/2002 24.24 LUẬT
13 312512235 Lê Khang Thịnh 17/12/2002 20.43 LUẬT
14 312487917 Nguyễn Đăng Khoa 22/11/2002 19.34 LUẬT
15 312492928 Nguyễn Thị Kiều Tiến 16/08/2002 23.58 LUẬT
16 312482113 Mai Hữu Trường Linh 01/02/2002 18.64 LUẬT
17 312382157 Nguyễn Hoàng Diễm My 17/05/1999 18.90 LUẬT
18 312562849 Phan Kim Phụng 18/09/2002 21.12 LUẬT
19 312503215 Trần Lê Thanh Duy 17/11/2002 21.00 LUẬT
20 312483183 Lương Huỳnh Phát 16/06/2002 21.43 LUẬT
21 321623097 Lê Nguyễn Khánh Tân 02/09/2002 21.48 LUẬT
22 312396597 Trương Nam Phúc 11/09/1999 22.81 LUẬT
23 312507330 Trần Thị Tuyết Mai 26/10/2002 22.56 LUẬT
24 312498949 Trần Thị Huệ Trinh 21/02/2002 23.82 LUẬT
25 312478758 Lê Nhật Minh 16/01/2002 21.21 LUẬT
26 312494821 Lê Trung Tín 16/10/2002 22.19 LUẬT
27 312578920 Nguyễn Thị Diễm Sương 03/11/2002 24.15 LUẬT
28 321800106 Nguyễn Huỳnh Như 10/08/2002 20.42 LUẬT
29 312449148 Đặng Thị Ngọc Lan 01/05/2001 22.85 LUẬT
30 312493258 Nguyễn Thành Phú 26/04/2002 20.43 LUẬT
31 312490273 Trần Tấn Phát 19/06/2002 20.01 LUẬT
32 312530968 Nguyễn Hoàng Nhật Linh 18/12/2002 19.76 LUẬT
33 312487240 Trần Thị Yến  Vy 30/07/2002 23.95 LUẬT
34 312504627 Nguyễn Danh Lam 28/06/2002 22.95 LUẬT
35 321804505 Nguyễn Thị Ngọc Minh 01/03/2002 24.63 LUẬT
36 321606907 Dương Nhật   Phong 10/12/2000 20.75 LUẬT
37 312470789 Đoàn Chí Bảo 24/06/2002 19.90 LUẬT
38 312521191 Nguyễn Khánh  Đăng 04/11/2002 18.82 LUẬT
1 312420796 Nguyễn Võ Ngọc Châu 13/08/2000 24.08 KINH TẾ
2 321749452 Trương Thị Ngọc Nhung 13/06/2002 20.51 KINH TẾ
3 312470533 Tăng Hoàng Tiến 27/02/2002 18.51 KINH TẾ
4 312491478 Lê Huỳnh Thanh  Huy 06/10/2002 19.97 KINH TẾ
5 312491924 Phan Thanh  Phúc 01/07/2002 20.99 KINH TẾ
6 312500248 Nguyễn Thị Cẩm Xen 14/12/2002 20.33 KINH TẾ
7 321728849 Trần Thị Yến Như 09/09/2002 22.07 KINH TẾ
8 312504623 Huỳnh Hữu Kha 25/09/2002 18.76 KINH TẾ
9 312508073 Nguyễn Thị Mỹ Anh 20/11/2002 19.83 KINH TẾ
10 312493531 Phạm Ngọc Huỳnh Anh 01/03/2002 21.82 KINH TẾ
11 312491717 Trần Gia Hào 05/11/2002 18.04 KINH TẾ
12 312461332 Nguyễn Thị Thùy  Dương 29/08/2001 18.92 KINH TẾ
13 321739877 Lê Thị Thúy  Uyên 29/10/2002 19.79 KINH TẾ
14 312467032 Võ Thị Huyền Trân 16/01/2002 20.79 KINH TẾ
15 321627325 Nguyễn Ngọc Thành 25/03/2002 19.69 KINH TẾ
1 312499459 Võ Hồ Phát Huy 05/07/2002 23.93 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
2 312500080 Phan Đặng Tuấn Kiệt 18/10/2002 19.42 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
3 312593322 Lê Thị Minh Nguyệt 04/09/2002 18.69 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
4 312416326 Phạm Nguyễn Minh Thuận 02/01/2000 24.06 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
5 272803996 Nguyễn Thụy Thục Nhàn 12/07/2001 22.89 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
6 312477784 Đoàn Huỳnh Trâm 22/04/2002 24.30 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
7 321765801 Lê Phan Thanh Tuyền 09/11/2002 22.32 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
8 321764417 Dương Thị Quỳnh  Như 17/02/2002 25.56 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
9 382002182 Cao Chí Hữu 02/09/2002 22.32 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
10 312482946 Văn Thị Kim  Ngân 13/05/2002 19.76 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
11 312521148 Châu Hoài Phong 05/11/2002 19.46 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
12 366311429 Lâm Ngọc Trân 01/10/2002 19.21 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
13 321616110 Nguyễn Thị Thiên Nhàn 06/09/2002 21.04 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
14 321623197 Nguyễn Hải Anh 26/11/2002 23.81 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
15 312467738 Mai Nhựt Trường 02/02/2002 20.70 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
16 312503288 Nguyễn Thị Trúc Phương 11/03/2002 18.06 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
17 312509139 Diệp Ngọc Trâm 22/01/2002 18.35 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
18 312551872 Nguyễn Thị Ngọc Linh 04/02/2002 22.09 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
19 312490728 Phan Thị Ngọc  Quyên 20/07/2002 18.97 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
20 312572961 Đặng Nhật Bảo  Nhi 07/11/2001 26.69 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
21 312606603 Huỳnh Công Thắng 10/10/2002 19.32 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
22 321766468 Huỳnh Thị Thanh Uyên 11/08/2002 20.50 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
23 312525066 Nguyễn Ngọc Quốc Anh 16/11/2002 19.14 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
24 312505218 Nguyễn Thị Thu Trang 11/09/2002 18.62 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
25 312472102 Nguyễn Thị Ý Tiên 18/11/2001 19.76 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
26 312565136 Đặng Thị Mai Linh 10/04/2002 18.47 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
27 312485053 Lê Nguyễn Thúy Vy 31/07/2002 18.07 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
28 312491566 Nguyễn Ngọc Ngân Thơ 12/09/2002 20.24 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
29 321773648 Dương Thị Thanh Bình 20/06/2001 25.70 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
30 312499904 Hồ Thị Mỹ  An 03/06/2002 18.89 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
1 312408009 Phạm Thái Bảo Duy 23/01/2000 22.85 QUẢN TRỊ KINH DOANH
2 312452020 Lê Ngọc Anh Thư 05/05/2001 19.67 QUẢN TRỊ KINH DOANH
3 312436798 Dương Quang Phong 23/03/2001 22.84 QUẢN TRỊ KINH DOANH
4 321768547 Đặng Thị Diễm Châu 16/11/2002 22.57 QUẢN TRỊ KINH DOANH
5 321769460 Đặng Thùy Anh 09/11/2002 23.66 QUẢN TRỊ KINH DOANH
6 312601303 Phạm Trần Kim Khánh 18/02/2002 20.30 QUẢN TRỊ KINH DOANH
7 312566876 Trần Trung Kha 29/10/2002 23.76 QUẢN TRỊ KINH DOANH
8 312509494 Ưng Hồng Phát 01/12/2002 18.97 QUẢN TRỊ KINH DOANH
9 312522197 Trần Tuấn Kiệt 21/12/2002 19.29 QUẢN TRỊ KINH DOANH
10 312549341 Nguyễn Thanh  Sang 02/07/2002 19.49 QUẢN TRỊ KINH DOANH
11 312593600 Lê Hoài Tâm 16/11/2002 18.13 QUẢN TRỊ KINH DOANH
12 321776098 Phạm Đoàn Bách Đăng 20/03/2002 22.06 QUẢN TRỊ KINH DOANH
13 312529536 Ngô Phạm Phương Linh 05/07/2002 21.52 QUẢN TRỊ KINH DOANH
14 312593322 Lê Thị Minh Nguyệt 04/09/2002 20.22 QUẢN TRỊ KINH DOANH
15 321775940 Thái Huỳnh Quốc 05/03/2002 21.62 QUẢN TRỊ KINH DOANH
16 382042296 Lê Diễm Huỳnh 26/10/2002 20.44 QUẢN TRỊ KINH DOANH
17 312470637 Ngô Thị Thanh Vi 22/04/2002 19.01 QUẢN TRỊ KINH DOANH
18 312470754 Nguyễn Quỳnh Như 13/03/2002 21.18 QUẢN TRỊ KINH DOANH
19 312536146 Lê Huỳnh Phú Đông 05/12/2002 19.45 QUẢN TRỊ KINH DOANH
20 312503722 Phạm Thị Mỹ Duyên 01/07/2002 24.57 QUẢN TRỊ KINH DOANH
21 312490625 Nguyễn Thị Thúy Vy 01/03/2002 20.04 QUẢN TRỊ KINH DOANH
22 312442697 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi 24/01/2001 24.37 QUẢN TRỊ KINH DOANH
23 312472102 Nguyễn Thị Ý Tiên 18/11/2001 19.76 QUẢN TRỊ KINH DOANH
24 312477890 Nguyễn Thị Kim Tuyền 14/02/2002 22.50 QUẢN TRỊ KINH DOANH
25 321739877 Lê Thị Thúy Uyên 29/10/2002 19.79 QUẢN TRỊ KINH DOANH
26 382002182 Cao Chí Hữu 02/09/2002 22.32 QUẢN TRỊ KINH DOANH
27 312489314 Nguyễn Hoàng Dương 28/07/2002 21.54 QUẢN TRỊ KINH DOANH
28 312485342 Nguyễn Thái Tài 05/10/2002 20.65 QUẢN TRỊ KINH DOANH
29 312461477 Đỗ Thị Thủy Tiên 26/09/2001 21.72 QUẢN TRỊ KINH DOANH
30 312500180 Mai Tiến Đạt 27/11/2002 25.04 QUẢN TRỊ KINH DOANH
31 312482113 Mai Hữu Trường Linh 01/02/2002 19.33 QUẢN TRỊ KINH DOANH
32 312478898 Võ Thị Quyên 10/04/2002 28.35 QUẢN TRỊ KINH DOANH
33 312492144 Ngô Lâm Tâm Như 29/07/2002 21.94 QUẢN TRỊ KINH DOANH
34 312444902 Nguyễn Văn Miền 02/10/2001 20.84 QUẢN TRỊ KINH DOANH
35 312483186 Nguyễn Thị Kim Thanh 05/04/2002 20.19 QUẢN TRỊ KINH DOANH
36 321623705 Nguyễn Thành Vinh 25/07/2002 21.80 QUẢN TRỊ KINH DOANH
37 312498439 Phan Thị Mỹ Trân 12/05/2002 22.96 QUẢN TRỊ KINH DOANH
38 321627838 Huỳnh Thị Bảo Châu 14/09/2002 21.76 QUẢN TRỊ KINH DOANH
39 321776358 Trần Hữu  Nghĩa 28/01/2002 20.86 QUẢN TRỊ KINH DOANH
40 321622222 Trần An Tâm 04/07/2002 22.81 QUẢN TRỊ KINH DOANH
41 321766471 Hồ Thị Tường  Linh 25/11/2002 23.20 QUẢN TRỊ KINH DOANH
42 321766522 Nguyễn Thị Cẩm Thơ 22/03/2002 23.49 QUẢN TRỊ KINH DOANH
43 321775852 Nguyễn Ngọc Hảo Vy 29/10/2002 21.22 QUẢN TRỊ KINH DOANH
44 312455951 Phạm Dương Trúc Giang 24/04/2001 21.72 QUẢN TRỊ KINH DOANH
45 312515410 Lê Thị Cẩm 17/02/2002 21.66 QUẢN TRỊ KINH DOANH
46 312505077 Bùi Quỳnh  Như 04/05/2002 24.63 QUẢN TRỊ KINH DOANH
47 321777776 Trần Phùng Thể Phương 29/12/2002 26.47 QUẢN TRỊ KINH DOANH
48 312494918 Quách Đại  Dũng 05/11/2002 25.98 QUẢN TRỊ KINH DOANH
49 312567069 Ngô Thị Bảo Hin 17/10/2002 22.03 QUẢN TRỊ KINH DOANH
50 312508069 Lê Thị Thanh  Ngân 21/11/2002 20.97 QUẢN TRỊ KINH DOANH
51 312470754 Nguyễn Quỳnh  Như 13/03/2002 21.17 QUẢN TRỊ KINH DOANH
52 312462584 Võ Thị Thu Hiền 21/07/2001 25.52 QUẢN TRỊ KINH DOANH
53 312509494 Ưng Hồng Phát 01/12/2002 20.09 QUẢN TRỊ KINH DOANH
54 321820861 Huỳnh Thái Kim Ngân 20/09/2002 26.66 QUẢN TRỊ KINH DOANH
55 312476857 Dương Thị In Pha 08/08/2002 26.53 QUẢN TRỊ KINH DOANH
56 312494090 Lữ Dương Thư Hoàng 02/07/2002 26.39 QUẢN TRỊ KINH DOANH
57 312522122 Dương Lê Minh Hoàng 25/01/2002 20.55 QUẢN TRỊ KINH DOANH
58 312151306 Cao Quốc Trí 02/01/1993 20.60 QUẢN TRỊ KINH DOANH
1 301740939 Đỗ Thị Kim Ngọc 05/03/2001 20.17 KẾ TOÁN
2 312500105 Bùi Thị Mộng Nhung 27/10/2002 25.26 KẾ TOÁN
3 321803062 Nguyễn Thị Thùy  Dương 26/12/2002 20.57 KẾ TOÁN
4 321739786 Mai Thị Khã Thư 23/10/2002 22.03 KẾ TOÁN
5 312500829 Phạm Thị Kim Yến 23/03/2002 23.32 KẾ TOÁN
6 312499588 Lê Thị Kim Bình 19/09/2002 23.85 KẾ TOÁN
7 312598894 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 28/03/2002 20.46 KẾ TOÁN
8 312529536 Ngô Phạm Phương Linh 05/07/2002 20.08 KẾ TOÁN
9 312506261 Nguyễn Thị Anh Thư 17/02/2002 25.67 KẾ TOÁN
10 312593322 Lê Thị Minh Nguyệt 04/09/2002 20.22 KẾ TOÁN
11 312500234 Lê Đức Thy Nhân 09/10/2002 19.19 KẾ TOÁN
12 312486523 Nguyễn Quốc Kiệt 05/03/2002 20.08 KẾ TOÁN
13 312572961 Đặng Nhật Bảo Nhi 07/11/2001 26.69 KẾ TOÁN
14 312508445 Bùi Thị Thùy Trang 29/05/2002 23.78 KẾ TOÁN
15 301761362 Lê Thị Thùy Nhung 12/08/2002 25.89 KẾ TOÁN
16 312499576 Đặng Thị Kim Phụng 10/09/2002 18.72 KẾ TOÁN
17 312486356 Nguyễn Thị Anh  Thư 08/05/2002 26.88 KẾ TOÁN
18 312499726 Hồ Thị Ngọc  Thùy 14/09/2002 22.62 KẾ TOÁN
19 312509434 Trương Ngọc Khả  Nhi 26/03/2002 27.04 KẾ TOÁN
20 312470838 Đoàn Võ Hoàng Ngọc 19/04/2002 24.81 KẾ TOÁN
21 321793381 Đoàn Thị Yến Nhi 27/12/2002 20.13 KẾ TOÁN
22 321757102 Trương Thị Tố Quyên 19/03/2002 21.66 KẾ TOÁN
23 312521954 Võ Thị Huyền Trinh 05/04/2002 22.56 KẾ TOÁN
24 312457234 Trương Ngọc Duyên 15/04/2001 21.61 KẾ TOÁN
25 312442697 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi 24/01/2001 24.82 KẾ TOÁN
26 312509537 Phan Thị Mỹ Duyên 24/11/2002 20.51 KẾ TOÁN
27 312521058 Nguyễn Ngọc Tuyền 15/05/2002 21.59 KẾ TOÁN
28 312467983 Nguyễn Thị Kim Duyên 19/04/2002 21.74 KẾ TOÁN
29 312578920 Nguyễn Thị Diễm Sương 03/11/2002 24.15 KẾ TOÁN
30 312482113 Mai Hữu Trường Linh 01/02/2002 19.26 KẾ TOÁN
31 321765634 Lê Thị Mỹ  Duyên 27/06/2002 22.86 KẾ TOÁN
32 321766169 Nguyễn Thị Xuân Mai 08/02/2002 21.36 KẾ TOÁN
33 312435655 Tôn Thị Thiên Trang 01/01/2000 20.17 KẾ TOÁN
34 321623705 Nguyễn Thành Vinh 25/07/2002 21.80 KẾ TOÁN
35 312491037 Bùi Minh Chí Hiếu 10/08/2002 20.07 KẾ TOÁN
36 321766471 Hồ Thị Tường  Linh 25/11/2002 23.20 KẾ TOÁN
37 321766522 Nguyễn Thị Cẩm Thơ 22/03/2002 23.49 KẾ TOÁN
38 342048737 Hồ Lê Bảo Trinh 12/04/2002 26.76 KẾ TOÁN
39 312496419 Đặng Ngọc Phương Thủy 14/11/2002 28.10 KẾ TOÁN
40 301836353 Lê Thị Huế Phương 28/07/2002 21.94 KẾ TOÁN
41 321620361 Trần Ái Trà 19/05/2002 22.26 KẾ TOÁN
42 371961852 Sầm Nguyễn Yến Linh 15/12/2001 20.54 KẾ TOÁN
43 312521276 Nguyễn Thị Thanh Thảo 05/04/2002 22.71 KẾ TOÁN
44 312493164 Phan Thị Ánh Ngọc 04/03/2002 25.22 KẾ TOÁN
45 312485590 Tiêu Nhựt Lan 09/11/2002 20.37 KẾ TOÁN
46 312484907 Nguyễn Hoàng Yến 03/07/2002 22.21 KẾ TOÁN
47 312494918 Quách Đại  Dũng 05/11/2002 25.98 KẾ TOÁN
48 321801148 Trần Thị Ngân 23/08/2002 21.90 KẾ TOÁN
49 312477998 Nguyễn Thị Thu Hương 13/05/2002 24.90 KẾ TOÁN
50 312494890 Lê Thị Diệu Thùy 07/10/2002 22.99 KẾ TOÁN
51 312477782 Nguyễn Thị Lệ  Nga 12/01/2002 22.56 KẾ TOÁN
52 312500173 Đặng Thị Diễm Ngân 29/11/2002 23.12 KẾ TOÁN
53 321776356 Võ Thị Mỹ Huyền 07/05/2002 27.09 KẾ TOÁN
54 321718117 Lê Thị Thu Thắm 22/05/2002 22.36 KẾ TOÁN
55 312562982 Lê Thị Thanh Mai 10/10/2002 21.54 KẾ TOÁN