.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 03 (Từ ngày 21/9 đến ngày 27/9/2020)

20-09-2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 03

(Từ ngày 21/9 đến ngày 27/9/2020)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI 21/9

Tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu khóa 20 (từ ngày 21/9 đến 27/9/2020

- Lãnh đạo Phòng CTSV;

- Báo cáo viên theo Thời khóa biểu;

- Viên chức phụ trách các lớp theo phân công.

- Sinh viên Khóa 20.

07h00

Cơ sở chính

Ô. Lê Hữu Hải

Họp bàn giao quản lý, khai thác sử dụng Trại thực nghiệm Khoa học cây trồng

- Bà Hằng - PTP. TCHC.

- Đại diện lãnh đạo Phòng Tài vụ, Phòng QTTB, NN&CNTP, Bộ môn KHCT.

13h30 - 15h00

Phòng họp B243 - TCN

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện cảnh quan, môi trường Trường ĐHTG Xanh - Sạch - Đẹp

- Đại diện Thường trực Đảng ủy.

- Đại diện Thường trực Hội đồng trường.

- Đại diện lãnh đạo Phòng Tài vụ, Phòng QTTB, P. CTSV.

- Đại diện lãnh đạo các Khoa: NN&CNTP, Sư phạm, CNTT, KTCN, KTXD, Kinh tế - Luật.

- Đại diện BTV Đoàn TN, BTK Hội SV, Hội Cựu Chiến binh.

15h00

Phòng họp B243 - TCN

Ô. Võ Ngọc Hà

Báo cáo tiến độ thực hiện tự đánh giá CSGD và 02 CTĐT: Công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông tin

Thành viên theo các Quyết định số 782/QĐ-ĐHTG, số 805/QĐ-ĐHTG, số 807/QĐ-ĐHTG, số 158/QĐ-ĐHTG, số 102/QĐ-ĐHTG

14h00

Phòng B14

Ô. Lê Minh Tùng

BA

22/9

Họp thảo luận dự toán thu, chi ngân sách năm 2021

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

- Tín, TP Tài vụ

- Ô. Phương, PTP PT P.QTTB

07h30

Sở Tài chính

 

TƯ 23/9

Họp khối ĐBCLGD, KHCN và Thông tin thư viện; Dịch vụ và liên kết đào tạo

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Ô. Huy Long, VC TTTTTV;

- Bà Hà (P.TCHC).

08h00

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Họp ban Thường vụ   Đảng ủy

Ủy viên BTV Đảng ủy

13h30

Phòng A104

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Họp tập thể lãnh đạo trường

- Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Ban Giám hiệu.

14h30

Phòng A104

NĂM

24/9

Họp Hội đồng thanh lý tài liệu Thư viện

Theo Quyết định số 114/QĐ-ĐHTG ngày 17/4/2020

14h00

Phòng A105

Ô. Võ Ngọc Hà

SÁU 25/9

Họp thẩm định tài liệu giảng dạy cấp trường “Toán cao cấp A2”.

  • Bà Giang, Bà Lan, Ô. Nhã, Ô. Long (K.KHTN)
  • Ô. Thịnh (K.SP)
  • Ô. Phong (P.QLKHCN&HTQT)

08h00

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Họp mặt tiễn viên chức nghỉ hưu trí

- Đại diện BTV Đảng ủy;

- TT. Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch CĐCS;

- Viên chức Phòng TC.HC;

- Viên chức Phòng QTTB;

- Viên chức Khoa KHXH&NV.

15h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

BẢY

26/9

 

 

 

 

CN

27/9

 

 

 

 

 

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm bằng File mẫu lịch tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.