.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 05 (Từ ngày 05/10 đến ngày 11/10/2020)

05-10-2020

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 05

(Từ ngày 05/10 đến ngày 11/10/2020)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI 05/10

Họp Giao ban tháng 10/2020.

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch CĐCS;

- Bí thư Đoàn trường;

- Trưởng các đơn vị trưc thuộc;

- Bà Duyên (P.TCHC).

07h30 - 10h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Tiếp Đảng ủy khối triển khai Quyết định kiểm tra việc thực hiện Quy định 109-QĐ/TW của Ban Bí thư.

- Ô. Cường - Phó Bí thư Đảng ủy;

- Bà Nguyệt - Ủy viên BTV ĐU, Chủ nhiệm UBKT;

- Bà Ngân - Đảng ủy viên.

10h00

Phòng A104

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

BA

06/10

Họp tập thể lãnh đạo trường

- Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Ban Giám hiệu.

08h00

Phòng A104

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Tham dự cuộc họp triển khai các chương trình hợp tác do Trung Tâm Dịch vụ Đối Ngoại và Hội nghị Quốc tế TP. HCM-         Bộ Ngoại giao tổ chức.

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Cường, GĐTTQHDNTVTS

14h00

Phòng họp Sở Ngoại vụ

 

TƯ 07/10

Họp thống nhất phương án tổ chức các lớp học phần của ngành học không còn tiếp tục đào tạo (lớp vét).

- Trưởng các khoa;

- Ô. Tín, Trưởng phòng Tài vụ;

- Ô. Cường, TP TTPC;

- Bà Trang, TP CTSV;

- Ô. Long, GĐ TTKTĐBCLGD

08h00

Phòng A104

Ô. Lê Hữu Hải

Phỏng vấn Ứng viên dự tuyển giảng viên            năm 2020.

- Ô. Lê Hữu Hải - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Trinh - PTK Sư phạm;

- Ô. Bình, Bà Hằng (P.TCHC).

14h00 - 15h30

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

- Ô. Lê Hữu Hải - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Vượng -TK. KT-L;

- Ô. Bình, bà Hằng (P.TCHC).

15h30

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Bàn giao phân quyền Quản trị hệ thống quản lý dạy học trực tuyến cho Tổ quản lý hệ thống tích hợp thông tin.

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng;

- Bà Xuyến, GĐ TTTTTV;

- Ô. Hiếu, TK CNTT;

- Tổ quản lý hệ thống tích hợp thông tin.

 • Lãnh đạo Phòng QLĐT.
 • Ô. Hoàng - VNPT.

13h30

Phòng B14

Ô. Lê Hữu Hải

Lễ bàn giao trang thiết bị Dự án Không gian Hàn ngữ do tổ chức KOICA Hàn Quốc tài trợ

- Theo Kế hoạch số 663/KH-ĐHTG ngày 04/9/2020 của Trường Đại học Tiền Giang;

- Viên chức và sinh viên có quan tâm.

15h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

NĂM

08/10

Họp nghiệm thu đề tài NCKH SV “Nghiên cứu, chế tạo  mô hình máy phát điện gió trục đứng”.

 • Ô. Cường, Ô. Dũ, Ô. Duy, Ô. Vũ (K.KTCN);
 • Ô. Phong (P.QLKHCN&HTQT)

08h00

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Họp nghiệm thu đề tài NCKH “Thiết kế, chế tạo và khảo nghiệm máy đúc trụ hàng rào bê tông ly tâm”.

 • Ô. Sáng, Ô. Hiếu, Ô. Huy, Ô. Hiệp, Ô Dũ (K.KTCN);
 • Ô. Phong (P.QLKHCN&HTQT)

13h30-15h00

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

SÁU 09/10

Tổ chức tập huấn, huấn luyện kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng PCCC cơ sở.

 • Theo Quyết định 794/QĐ-ĐHTG ngày 17/12/2019

07 h30

 Giảng đường CSC

Ô. Võ Ngọc Hà

Tổ chức Hội thảo Khoa học cấp tỉnh năm 2020

- Thành viên Ban Giám hiệu.

- Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường.

- Đại diện các Khoa, Phòng và Trung tâm có liên quan.

- Các giảng viên và sinh viên có quan tâm.

(Đính kèm theo Thư mời).

08h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Sát hạch chuyên môn    Ứng viên dự tuyển giảng viên năm 2020.

- Ô. Lê Hữu Hải - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Bình - TP.TCHC;

- Ô. Vượng, Bà Phượng, Ô. Nhã (Khoa Kinh tế - Luật).

13h30 - 14h30

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

- Ô. Lê Hữu Hải - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Bình - TP.TCHC;

- Ô. Trinh, Bà Toàn, Ô. Hoàng (Khoa Sư phạm).

14h30

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

BẢY

10/10

Thi năng khiếu Mầm non đợt 3

Thành phần theo QĐ số 274 QĐ-ĐHTG 05/8/2020

07h00

Phòng F201

Ô. Võ Ngọc Hà

CN

11/10

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

 1. Họp Phòng Tổ chức - Hành chính; TP: Toàn thể viên chức P. TCHC; TG: 14h00 ngày 05/10/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B14.
 2. Họp viên chức Khoa Sư phạm; TP: Toàn thể viên chức Khoa Sư phạm; TG: 14h00 ngày 05/10/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A105.
 3. Họp Chi bộ 5; TP: Đảng viên Chi bộ 5; TG: 15h00 ngày 05/10/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A105.
 4. Họp viên chức Khoa Công nghệ Thông tin; TP: Toàn thể viên chức Khoa CNTT; TG: 14h00 ngày 05/10/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B243.
 5. Họp BCH Đoàn trường; TP: Ủy viên BCH Đoàn trường; TG: 15h00 ngày 06/10/2020 (thứ Ba); ĐĐ: Văn phòng Đoàn - Hội.
 6. Họp nghiệm thu đề tài NCKH SV “Thiết kế mô hình hệ thống điện mặt trời công suất nhỏ”; TP: Ô. Vũ, Ô. Dũ, Bà Vân, Ô. Duy, Ô. Cường (K.KTCN); Ô. Phong (P.QLKHCN&HTQT); TG: 15h00, ngày 08/10/2020 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng A104.
 7. Họp lệ BCH Hội Sinh viên tháng 10/2020: TP: Ủy viên BCH HSV; TG: 17h00, ngày 07/10/2020, ĐĐ: Văn phòng Đoàn - Hội (Thư quán);
 8.  Ngày hội Tân sinh viên và Đêm hội Vui cùng sinh viên K20: TG: 08h đến 21h, ngày 09/10/2020, ĐĐ: Sân trước giảng đường CSC, TP: Đại biểu theo thư mời và sinh viên K20.

 

* Ghi chú:

 

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Nămbằng File mẫu lịch tuầnđể tiện việc bố trí và phục vụ./.