.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 06 (Từ ngày 12/10 đến ngày 18/10/2020)

12-10-2020

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 06

(Từ ngày 12/10 đến ngày 18/10/2020)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI 12/10

Họp Ban Giám hiệu

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình - TP.TC-HC.

08h00

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp Tổ Pháp chế (mở rộng)

- Tổ Pháp chế: Bà Trang, Bà Hoa, Bà Nguyệt, Ô. Bình (CTSV), Bà Khuyến, Bà Bé Năm, Bà Lan Phương.

- Bà Hằng, PTP TCHC.

- Bà Tiên, PTP Tài vụ.

09h00

Phòng A104

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Họp Ban Chỉnh sửa Quy chế chi tiêu nội bộ.

- Ban Giám hiệu;

- Các thành viên Ban chỉnh sửa QCCTNB theo kế hoạch sô 670/KH-ĐHTG, ngày 08/9/2020.

13h30-16h00

Phòng B14

CSC

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp xét điều kiện dự thi ƯDCNTT Cơ bản K26 và nâng cao K11.

Các thành viên theo Quyết định số 391/QĐ-ĐHTG, ngày 08/10/2020.

16h00

Phòng A104

CSC

Ô. Lê Minh Tùng

BA

13/10

Tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (từ ngày 13/10 đến 15/10).

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng

Trung tâm

Hội nghị tỉnh Tiền Giang

 

Họp Chi bộ 13

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng;

- Đảng viên Chi bộ 13.

14h30

Phòng A104

CSC

 

Họp thống nhất phương án triển khai các Trại TN của Khoa NN và CNTP

- Ô. Phương, PTP PT P. QTTB;

- Bà Loan, Bà Thanh, Ô. Hiếu, Ô. Đại, Ô. Tất. Ô. Vinh, Ô. Phúc, Bà Trang, Bà Hạnh (K. NN&CNTP)

08h00

Phòng 234

CSTCN

Ô. Lê Hữu Hải

TƯ 14/10

Tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng

Trung tâm

Hội nghị tỉnh Tiền Giang

 

Họp Khối Đào tạo, Công tác học sinh sinh viên,  Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp.

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Bà Duyên - CV P.TCHC.

07h 30

Phòng B14

CSC

Ô. Lê Hữu Hải

Họp BTV Đảng ủy

Ban Thường vụ Đảng ủy

08h00

Phòng A104

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Họp Khối ĐBCLGD, KHCN, TTTV, dịch vụ và liên kết đào tạo

- Trưởng đơn vị thuộc khối;

- Bà Hà, CV Phòng TCHC

08h00

Phòng A105

Ô. Lê Minh Tùng

Họp xét học bổng Đồng hành cùng sinh viên đợt 1 năm học 2020 - 2021

- ĐD Lãnh đạo P.CTSV;

- ĐD Lãnh đạo các khoa;

- ĐD Lãnh đạo TT QHDN&TVTS

 

14h00

Phòng A105

Ô. Lê Hữu Hải

Họp Chi bộ 4

- Ô. Lê Hữu Hải - Phó Hiệu trưởng;

- Đảng viên Chi bộ 4

15h00

Phòng họp K.NN&CNTP

 

Họp Chi bộ 1

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng;

- Đảng viên Chi bộ 1.

14h00

Phòng A104

CSC

 

NĂM

15/10

Tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ ngày 13-15/10

Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng

Trung tâm

Hội nghị tỉnh Tiền Giang

 

Tiếp và làm việc với viên chức Nguyễn Hoàng Tiến  GV Khoa KT-L.

- Ô. Bình - TP.TCHC; Bà My - CV P.TC-HC;

- Ô. Vượng - TK KT-L; Bà Phượng - TBM, Khoa KT-L.

08h00

Phòng A104

CSC

Ô. Lê Hữu Hải

SÁU 16/10

Trực tiếp công dân

Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng

07h30-11h30

Ô. Võ Ngọc Hà

Tham dự diễn đàn đầu tư và hợp tác giáo dục

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng.

- Ô. Mơ, Trưởng phòng QLĐT.

08h30

Q1. TP.HCM

 

BẢY

17/10

 

 

 

 

CN

18/10

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

  1. Diễn đàn Phương pháp học tốt ở đại học, TP: BCH HSV, sinh viên K20; TG: 14 giờ, ngày 12/10/2020 (thứ Hai), ĐĐ: Giảng đường CSC.
  2. Họp Chi bộ 2; TP: Đảng viên Chi bộ 2; TG: 08h00 ngày 12/10/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A105.
  3. Họp Chi bộ 16; TP: Đảng viên Chi bộ 16; TG: 13h30 ngày 12/10/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A105.
  4. Họp Chi bộ 15; TP: Đảng viên Chi bộ 15; TG: 15h00 ngày 15/10/2020 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng B14.
  5. Tập huấn Phương pháp học đại học hiệu quả; TP: BCH HSV, sinh viên K20; TG: 14h00 ngày 16/10/2020 (thứ Sáu), ĐĐ: Giảng đường CSC.

 

* Ghi chú:

 

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Nămbằng File mẫu lịch tuầnđể tiện việc bố trí và phục vụ./.