.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 10 (Từ ngày 09/11 đến ngày 15/11/2020)

09-11-2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 10

(Từ ngày 09/11 đến ngày 15/11/2020)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

09/11

Họp Ban Giám hiệu

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình - TP TCHC.

08-10h00

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Tiếp Đảng ủy khối kiểm tra thực hiện Quy định 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của BCH TW

- Ủy viên BCH Đảng bộ

10h00

Phòng B14

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng ủy

Tọa đàm góp ý văn kiện đại hội XIII của Đảng.

- Ban Chấp hành Đảng bộ;

- Ban Giám hiệu;

- Đại diện lãnh đạo các đoàn thể trực thuộc;

- Đại diện Chi ủy các chi bộ;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị;

- Viên chức có trình độ tiến sĩ;

- Những viên chức có quan tâm.

14h00

Phòng B14

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng ủy

Lãnh đạo trường gặp gỡ viên chức có trình độ Tiến sĩ

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình - TP TCHC;

- Viên chức có trình độ tiến sĩ.

16h00

Phòng B14

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng ủy

BA

10/11

Hội ý bộ phận thường trực công tác tuyển sinh năm 2020

- Ô. Long - GĐ TTKT&ĐBCLGD;

- Ô. Cường - GĐ TTQHDN&TVTS;

- Bà Trang - TP CTSV

07h30

Phòng A104

Ô. Lê Hữu Hải

Phó Hiệu trưởng

Dự thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng - Đại biểu HĐND

08h00

Sở NN&PTNT

 

 

 

Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh TG khóa IX, HĐND huyện Chợ Gạo khóa XI

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng - Đại biểu HĐND

07h30

Xã Bình Phục Nhứt

 

13h30

Xã Bình Ninh

Dự thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng - Đại biểu HĐND

14h00

Sở Xây dựng

 

11/11

Dự thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng - Đại biểu HĐND

08h00

Sở Tài chính

 

14h00

Sở TN&MT

Họp Khối Đào tạo, Công táchọc sinh sinh viên, Tư vấntuyển sinh và Quan hệ doanhnghiệp.

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Bà Duyên - CV P.TCHC.

07h30

Phòng B14

 

Ô. Lê Hữu Hải

Phó Hiệu trưởng

Họp Khối Đảm bảo chất lượng giáo dục, Khoa học công nghệ ,Thông tin thư viện, dịch vụ và liên kết đào tạo

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Mời Bà Tú - PGĐ TT NN-TH tham dự.

- Ô. Huy Long - Tổ QLPM;

- Bà Hà - CV P.TCHC.

08h00

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra về công tác PCCC năm 2020

- Ô. Bình - TP.TCHC;

- Ô. Phương, Ô. Nghi - PTP QTTB;

- Ô. Bá - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS;

- Ô. Lê - Đội trưởng Đội Bảo vệ;

- Ô. Ngọc - Đội trưởng Đội PCCC.

14h00

Phòng B14

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Họp Chi bộ 1

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng;

- Đảng viên Chi bộ 1.

14h00

Phòng A105

 

Họp công nhận hoàn thành khóa học lớp Bồi dưỡng Dinh dưỡng học đường K.13

- Ô.Mơ, Bà Trinh (P.QLĐT);

- Lãnh đạo Khoa Sư phạm;

- Lãnh đạo  P.TT-PC

15h00

Phòng A101

Ô. Lê Hữu Hải

Phó Hiệu trưởng

NĂM

12/11

Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra, thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chuẩn an toàn về ANTT.

- Ô. Bình - TP. TCHC;

- Ô. Cường - TP. TTPC;

- Ô. Mơ - TP. QLĐT;

- Ô. Phương - PTP. PT PQTTB;

- Ô. Vũ - PCT CĐCS;

- Ô. Dũng - Bí thư Đoàn trường;

- Bà Trang - TP. CTSV;

- Ô. Bá - CHP. BCHQS trường;

- Bà Chi - CV P.TCHC;

- Ô. Lê - Đội trưởng Bảo vệ.

07h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Dự thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng - Đại biểu HĐND

08h00

Sở KH&ĐT

 

Họp Chi bộ 13

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng;

- Đảng viên Chi bộ 13.

08h00

Phòng B243

TCN

 

Họp Hội đồng tuyển sinh vừa làm vừa học năm 2020

Theo Quyết định 168/QĐ-ĐHTG ngày 12/6/2020

15h00

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp xét điều kiện dự thi ƯDCNTT CB K27 và NC K12

Theo Quyết định 447/QĐ-ĐHTG ngày 05/11/2020

14h30

Phòng A105

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

SÁU

13/11

Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

- Ô. Lê Hữu Hải - Phó hiệu trưởng;

- Ô. Mơ - TP QLĐT.

07h30

Trường Đại học Kinh tế

TP. HCM

 

Họp Ban Thường vụ   Đảng ủy.

- Ban Thường vụ Đảng ủy

8h00

Phòng A. 104

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng ủy

BẢY

14/11

 

 

 

 

 

 

CN

15/11

Tuần SHCD sinh viên đầu khóa (đợt vét) Khóa 20.

- Quý Thầy cô là báo cáo viên theo thời khóa biểu.

- Quý Thầy cô quản lý lớp.

 

Ô. Lê Hữu Hải

Phó Hiệu trưởng

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

  1. Họp Chi bộ 2; TP: Đảng viên Chi bộ 2; TG: 08h00 ngày 09/11/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A101.
  2. Họp Chi bộ 16; TP: Đảng viên Chi bộ 16; TG: 13h30 ngày 09/11/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A104.
  3. Họp Chi bộ 5; TP: Đảng viên Chi bộ 5; TG: 14h00 ngày 09/11/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A105.
  4. Họp Chi bộ 15; TP: Đảng viên Chi bộ 15; TG: 15h00 ngày 11/11/2020 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng A104.
  5. Phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Life tổ chức chương trình trang bị kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng cho sinh viên năm cuối khoa kinh tế luật; TP: Đại diện Trung tâm QHDN TVTS, Lãnh đạo khoa kinh tế luật, phòng công tác sinh viên, Đoàn TN, Hội SV; TG: 08h00 ngày 14/11/2020 (thứ Bảy); ĐĐ: Giảng đường TCN.
  6. Họp nghiệm thu đề tài NKCH “Đặng Văn Thạnh - Khảo luận
  7. về con người và tác phẩm”; TP: Ô. Châu, Ô. Vinh, Ô. Chi, Ô. Lộc (K.KHXH&NV); Ô. Sơn (TT-TT-TV); Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT); ĐĐ: Phòng A104; TG: 08h00, ngày 11/11/2020 (thứ Tư).
  8. Dự tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Công đoàn năm 2020; TP: Ủy viên Ủy ban kiểm tra CĐCS; TG: 07h30 ngày 13/11/2020 (thứ Sáu); ĐĐ: Hội trường LĐLĐ tỉnh.

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Nămbằng File mẫu lịch tuầnđể tiện việc bố trí và phục vụ./.