.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 12 (Từ ngày 23/11 đến ngày 29/11/2020)

23-11-2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 12

(Từ ngày 23/11 đến ngày 29/11/2020)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

23/11

Hiệu trưởng gặp gỡ viên chức quản lý.

- Ô. Lê Hữu Hải - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Bình - TP. TCHC;

- Ô. Trinh - PTK PTK Sư phạm;

- Bà Toàn - PTK Sư phạm;

- Ô. Hùng - PTK KHXH&NV;

- Bà Trinh - PTK KHTN;

- Ô. Bá - PTBM GDTC&QP.

08h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà Hiệu trưởng

Hiệu trưởng gặp gỡ viên chức quản lý.

- Ô. Lê Hữu Hải - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Bình - TP. TCHC;

- Ô. Vượng- TK KT-L;

- Bà Thảo - PTK KT-L;

- Bà Phượng - PTK KT-L;

- Bà Loan-PTKPTK NN&CNTP;

- Bà Phượng - PTK NN&CNTP;

- Bà Xuyến - GĐ TTTT-TV;

- Ô. Đăng - PGĐ TTTT-TV.

09h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà Hiệu trưởng

Dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020)

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng.

08h00

Xã Long Hưng Huyện Châu Thành

 

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về việc bổ nhiệm lại viên chức      quản lý.

- Ban Chấp hành Đảng bộ;

- Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch CĐCS; Bí thư Đoàn trường; Chủ tịch Hội sinh viên; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh;

- Trưởng, Phó trưởng các đơn vị trực thuộc trường.

14h00 - 15h00

Phòng B14

CSC

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp xét công nhận kết quả thi ƯDCNTT cơ bản K27 và nâng cao K12.

Theo Quyết định số 447/QĐ-ĐHTG ngày   tháng   năm 2020.

15h00

Phòng A105

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Họp triển khai Kế hoạch tổ chức Giải bóng chuyền sinh viên năm 2020.

- Bà Trang - TP. CTSV;

- Ô. Bá - PTBM GDTC&QP;

- Ô. Phương PTP PT P.QTTB;

- Ô. Dũng - Bí thư ĐTN;

- Đại diện lãnh đạo các khoa có sinh viên;

- Bí thư các Đoàn khoa.

15h00

Phòng A104

Ô. Lê Hữu Hải

Phó Hiệu trưởng

BA

24/11

Dự Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện QĐ số 1076/QĐ-TTg.

- Ô. Lê Hữu Hải - Phó Hiệu trưởng;

08h00

Quận Ninh Kiều TP Cần Thơ

 

25/11

Họp triển khai Kế hoạch phối hợp với Báo Tuổi trẻ tổ chức Chương trình tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2021.

- Ban Giám hiệu;

- Đại diện lãnh đạo các Phòng: QLĐT, TCHC, QTTB, Tài vụ;

- Đại diện lãnh đạo các Trung tâm: QHND & TVTS, TTTV; KT&ĐBCLGD;

- Đại diện Đoàn TN, Hội Sinh viên;

- Đại diện lãnh đạo các khoa.

14h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp nhóm đề tài NCKH Cấp tỉnh.

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Tín - Trưởng phòng Tài vụ;

- Ô. Bình - Trưởng phòng TCHC;

- Ô. Vượng - Trưởng khoa KT-L;

- Ô. Long - GĐ TT. KT&ĐBCLGD;

- Ô. Phong - GV Khoa KTXD;

- Ô. Phong-GV PQLKHCN&HTQT

08h00

Phòng A104

 

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy lấy ý kiến bổ nhiệm lại viên chức quản lý.

Ban Thường vụ Đảng ủy

14h00

Phòng A104

 

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng ủy

NĂM

26/11

Họp Đảng ủy

- Ủy viên BCH Đảng bộ

08h00

Phòng B14

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng ủy

Lễ tiếp nhận sách do UB người VN ở nước ngoài TP. HCM trao tặng sách KHKT từ TS. Võ Tá Hân cho Trường ĐHTG.

- Mời Ô. Nguyễn Viết Thịnh - Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ô. Lê Hữu Hải - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng;

- Bà Xuyến, Ô. Đăng - Trung tâm TTTV.

- Đại diện lãnh đạo các Phòng:  TCHC, QLĐT, Tài vụ, QLKHCN&HTQT, QTTB, CTSV.

- Đại diện lãnh đạo các khoa .

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm: TTTV, KT&ĐBCLGD, QHDN&TVTS.

- Đại diện BTV ĐTN, BTKHSV.

10h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

SÁU

27/11

Hội nghị tập thể lãnh đạo thảo luận và biểu quyết bổ nhiệm lại viên chức quản lý phó trưởng đơn vị      trực thuộc.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng phòng TCHC.

08h00

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Tham dự Hội thảo “Tự chủ trong GDĐH - Từ chính sách đến thực tiễn” do Ủy ban VHGD - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của quốc hội           tổ chức.

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Chủ tịch Hội đồng trường

08h00

Hà Nội

 

BẢY

28/11

 

 

 

 

 

 

CN

29/11

 

 

 

 

 

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Nămbằng File mẫu lịch tuầnđể tiện việc bố trí và phục vụ./.