.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Tổng kết chương trình thực tập trực tuyến của sinh viên Trường Đại học Angers, Pháp tại Trường Đại học Tiền Giang

08-09-2021

 

Căn cứ theo thỏa thuận giữa Trường Đại học Angers, Pháp  Trường Đại học Tiền Giang, Trường Đại học Tiền Giang đã tiếp nhận hai sinh viên đầu tiên của Trường Đại học Angers, Pháp thực hiện chương trình thực tập tại Trường. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên chương trình thực tập đã được thực hiện dưới hình thức trực tuyến từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2021.

Chiều ngày 03/9/2021 vừa qua, Trường Đại học Tiền Giang đã tổ chức buổi họp trực tuyến tổng kết chương trình thực tập. Về phía Trường Đại học Angers, Pháp có sự tham gia của GS. Rémy Ruyonneau - Trưởng Phòng Đào tạo cùng hai sinh viên thực tập là ông Valentin Marques và ông Yassine Maataoui. Được sự ủy quyền của Ban Giám hiệu Trường Đại học Tiền Giang, TS. Cao Nguyên Thi - Phó Trưởng Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham dự của TS. Dương Văn Hiếu - Trưởng Khoa Kỹ thuật công nghệ và TS. Trần Thanh Phong - Phó Trưởng Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Giảng viên chính Khoa Kỹ thuật công nghệ.

 

Đại diện Trường Đại học Tiền Giang và Trường Đại học Angers, Pháp tại cuộc họp

Tại cuộc họp, TS. Dương Văn Hiếu và TS. Trần Thanh Phong đã trình bày báo cáo tổng kết các hoạt động trong chương trình thực tập trực tuyến của hai sinh viên Pháp tại Trường Đại học Tiền Giang. Hai sinh viên Pháp cũng lần lượt trình bày báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học trong chương trình thực tập, cụ thể: sinh viên Valentin Marques đã thực hiện đề tài Kỹ thuật ẩn mã và hình ảnh do TS. Dương Văn Hiếu hướng dẫn. Sinh viên Yassine Maataoui đã thực hiện đề tài Kiểm soát xâm nhập mặn tại hạ lưu sông Mê Kông, Việt Nam do TS. Trần Thanh Phong hướng dẫn. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài do hạn chế của việc làm việc trực tuyến với các giảng viên hướng dẫn, hai sinh viên đã thực hiện tốt chương trình thực tập trực tuyến và nhận được nhiều đánh giá tính cực từ phía giảng viên hướng dẫn của cả Trường Đại học Tiền Giang và Trường Đại học Angers.

   

  Sinh viên Valentin Marques với đề tài Kỹ thuật ẩn mã và hình ảnh do TS. Dương Văn Hiếu hướng dẫn.

Sinh viên Yassine Maataoui với đề tài Kiểm soát xâm nhập mặn tại hạ lưu sông Mê Kông, Việt Nam do TS. Trần Thanh Phong hướng dẫn

 

Đây là chương trình trao đổi sinh viên thực tập đầu tiên, đánh dấu việc thiết lập mối quan hệ hợp tác  giữa Trường Đại học Tiền Giang và Trường Đại học Angers, Pháp. Theo dự kiến, hai trường sẽ tiếp tục trao đổi và tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác và Trường Đại học Angers sẽ tiếp tục gửi sinh viên trao đổi sang thực tập tại Trường Đại học Tiền Giang trong những năm học tiếp theo.

 

Quốc Thịnh

Phòng QLKHCN&HTQT

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế