.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Danh sách thí sinh trúng tuyển bằng phương thức xét điểm thi THPT năm 2021

18-09-2021

THÔNG BÁO

Thí sinh chưa nhận được Giấy báo trúng tuyển và nhập học (do không có đăng ký địa chỉ email trên hệ thống đăng ký xét tuyển của Bộ giáo dục & Đào tạo hoặc địa chỉ Email không đúng) xin thông tin đến bộ phận tuyển sinh của Trường qua địa chỉ Email đúng theo mẫu như sau:

- Đến: xettuyentgu@tgu.edu.vn

- Chủ đề: Tên ngành trúng tuyển

- Nội dung Email:

+ Họ và tên thí sinh.
+ Ngày sinh
+ Số CMND/CCCD

 

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NĂM 2021
Phương thức xét điểm thi THPT năm 2021

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NĂM 2021
Phương thức xét điểm thi THPT năm 2021