.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

03-11-2021

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Hà Trọng Thảo

 

Phó Trưởng BM - Giảng viên

hatrongthao@tgu.edu.vn

0982133343

2

Trần Thanh Phong

Phó trưởng khoa - Giảng viên

ttphong@tgu.edu.vn

0918046658

3

Lâm Hoàng Tuyến

Giảng viên

lamhoangtuyen@tgu.edu.vn

0949302722

4

Nguyễn Thế Hùng

Giảng viên

nthung@tgu.edu.vn

0919271085

5

Bùi Thị Kim Ngân

Giảng viên

buithikimngan@tgu.edu.vn

0917400277

6

Trần Huỳnh Thị Hương Lan

Giảng viên

tranhuynhthihuonglan@tgu.edu.vn

0977262735

7

Nguyễn Võ Hữu Trí

Giảng viên

nguyenvohuuri@tgu.edu.vn

0943068173

 

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất