.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo đăng ký dự tuyển các chương trình học bổng Hiệp định năm 2022

28-12-2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo vùa có công văn số 5942/BGDĐT-HTQT ngày 20/12/2021 về việc cử người tham gia dự tuyển đi học theo các chương trình học bổng Hiệp định dành cho cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên cơ hữu; học sinh, sinh viên đoạt giải quốc gia, khu vực, quốc tế; sinh viên năm tốt, sinh viên tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đạt loại giỏi trở lên đi học chuyển tiếp trình độ cao hơn...

Để nâng cao hiệu quả các chương trình học bổng Hiệp định của Liên bang Nga và Hung-ga-ri, trong thời gian tới ngân sách nhà nước (cấp bù kinh phí của phía Việt Nam) tập trung đào tạo nguồn nhân lực cho các đối tượng sau: cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên cơ hữu; học sinh, sinh viên đoạt giải quốc gia, khu vực, quốc tế; sinh viên năm tốt, sinh viên tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đạt loại giỏi trở lên đi học chuyển tiếp trình độ cao hơn; diện chưa có cơ quan công tác do ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề cử dự tuyển và có cam kết nhận tuyển dụng sau khi tốt nghiệp nhằm phục vụ cho công tác đào tạo nhân lực của địa phương.

Ngoài các đối tượng nêu trên, chương trình học bổng mở rộng cho các đối tượng khác dự tuyển để nhận học bổng một phía của Chính phủ nước ngoài cấp (miễn học phí, bố trí chỗ ở trong ký túc xá và hồ trợ khác), ứng viên có thể đăng ký học bằng tiếng Nga, tiếng Hung-ga-ri hoặc tiếng Anh (đi học tại Hung-ga-ri). Các úng viên dự tuyển bao gồm học sinh lớp 12, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học đăng ký đi học đại học, cá nhân đã tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đi học sau đại học.

Chi tiết về chương trình học bổng, các điều kiện dự tuyển xem tại Thông báo số 1289/TB-BGDĐT ngày 09/12/2021 về tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri và số 1295/TB-BGDĐT ngàỵ 10/12/2021 về tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga của Bộ GDĐT (Thông báo tuyển sinh đính kèm).

Trong năm 2022 sẽ có nhiều chương trình học bổng hiệp định khác được triển khai và các thông báo tuyển sinh sẽ được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT (www.moet.gov.vn), Cục Họp tác quốc tế - Bộ GDĐT (www.icd.edu.vn) và các phương tiện thông tin đại chúng.

Thông tin trao đổi về công tác tuyển sinh được thực hiện qua email: tuyensinh@vied.vn

Đính kèm:

- Thông báo Tuyển sinh đi học tại Hungari diện Hiệp định 2022

- Thông báo Tuyển sinh đi học tại Liên Bang Nga diện Hiệp định 2022

 

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế