.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Giới thiệu

07-08-2020

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ,

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA

PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng nhiệm vụ chung

1.1.Chức năng

 

1.2. Nhiệm vụ

 

2. Chức năng nhiệm vụ của các tổ chuyên môn

2.1. Tổ Quản trị mạng - Quản lý phòng máy và Thiết bị CNTT

- Phối hợp với Trung tâm Thông tin Thư viện duy trì, theo dõi hoạt động của mạng Internet Và hệ thống mạng LAN của trường.

- Bảo trì, sửa chữa máy vi tính, máy chiếu và thiết bị Công nghệ thông tin đảm bảo các hoạt động giảng dạy và làm việc của viên chức trong nhà trường không bị gián đoạn.

- Bảo trì, sửa chữa bảo đảm Phòng máy vi tính đáp ứng nhu cầu thực hành theo lịch của nhà trường và phục vụ cho các đơn vị đối tác thuê sử dụng.

- Tham mưu cho lãnh đạo phòng trong việc mua sắm trang thiết bị CNTT phục vụ dạy học và làm việc.

- Thu thập tin tức, biện tập, đăng thông tin cũng như theo dõi hoạt động website của Phòng QTTB.

2.2. Tổ Kỹ thuật Điện, nước & Quản lý Phòng học, giảng đường

- Bảo trì, sửa chữa thường xuyên hệ thống điện, nước.

- Quản lý hệ thống âm thanh, ánh sáng cũng như trang thiết bị phục vụ giảng dạy tại các phòng học, giảng đường. Thường xuyên kiểm tra, bảo trì thiết bị, hạn chế tối đa tình trạng hỏng hóc ảnh hưởng đến việc giảng dạy, học tập của giảng viên và sinh viên.

- Cấp phát Micro, máy vi tính, đóng mở cửa, kiểm tra đèn, quạt phòng học, giảng đường theo lịch của Phòng Quản lý Đào tạo.

2.3. Tổ Tạp vụ, Cây xanh và Môi trường

- Chăm sóc, bảo vệ, tôn tạo, phát triển cảnh quan, môi trường trong khu vực được phân công.

- Đảm bảo công tác vệ sinh tại các phòng học, giảng đường và toàn bộ khu vực được phân công.

- Phối hợp với các tổ nghiệp vụ khác để phát hiện và sửa chữa kịp thời các trang thiết bị hư hỏng như bàn ghế tại các lớp học, hành lang; vòi nước tại các khu vệ sinh, …

- Hỗ trợ các tổ chuyên môn khác khi có yêu cầu.

II. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN

1.Trưởng phòng

1.1.Trách nhiệm

 

1.2.Quyền hạn

 

2. Phó trưởng phòng 

 

2.1.Trách nhiệm

 

2.2.Quyền hạn

 

3-Tổ trưởng

3.1.Trách nhiệm

-Có trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của tổ.

-Cung cấp điều kiện cần thiết để từng thành viên trong Tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

-Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo trực tiếp về mọi hoạt động được phân công.

3.2.Quyền hạn

Có quyền đề xuất kế hoạch mua sắm, sửa chữa và đề nghị lãnh đạo phòng trang bị các phương tiện cần thiết để mình hoàn thành được nhiệm vụ được giao.

4-Tổ viên

4.1.Trách nhiệm

-Thực hiện tốt các công việc được phân công một cách chủ động, không để sai sót.

-Nghiêm chỉnh chấp hành sự phân công của Tổ trưởng và lệnh điều động của lãnh đạo phòng khi có yêu cầu.

-Chịu trách nhiệm trước tổ trưởng về các công việc được phân công.

4.2.Quyền hạn

Có quyền yêu cầu Lãnh đạo Phòng giải quyết các điều kiện để mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phòng Quản trị thiết bị