Tag

Chia sẻ

Công đoàn Khoa Lý luận chính trị

08-02-2018

Tổ trưởng Công đoàn: Cao Thị Tuyết Loan

Công đoàn viên:

1/ Ngô Văn Vàng

2/  Phan Văn Nhẫn

3/  Lê Thị Son

4/ Nguyễn Hải Đăng

5/ Nguyễn Thị Thúy Hằng

6/ Nguyễn Thị Thảo

7/ Lê Thị Ánh Vân

8/ Võ Thị Diệu

9/ Lê Thị Phương Thảo

10/ Nguyễn Phương Nguyệt

11/ Nguyễn Trung Hiếu

12/ Đoàn Văn Re

 

Khoa Lý luận chính trị