Tag

Chia sẻ

Công đoàn Khoa Lý luận chính trị

05-12-2018

Tổ trưởng Công đoàn: Cao Thị Tuyết Loan

Công đoàn viên:

1/  Phan Văn Nhẫn

2/  Lê Thị Son

3/ Nguyễn Thị Thúy Hằng

4/ Nguyễn Thị Thảo

5/ Lê Thị Ánh Vân

6/ Võ Thị Diệu

7/ Lê Thị Phương Thảo

8/ Nguyễn Phương Nguyệt

9/ Nguyễn Trung Hiếu

10/ Đoàn Văn Re

 

Khoa Lý luận chính trị