.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

Chia sẻ

Đội ngũ giảng viên

14-10-2019 Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng được thành lập theo Quyết định số 619/QĐ-ĐHTG ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Tiền Giang về việc thành lập Bộ môn Giáo dục Thể chất- Quốc phòng trực thuộc trường. Hiện Bộ môn có tổng số 16 CB-VC, trong đó bao gồm 01 Trưởng Bộ môn, 01 Phó trưởng Bộ môn và 01 Giáo vụ và 01 nhân viên.

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

NHIỆM

VỤ

HỌC VỊ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

LÝ LỊCH

KHOA HỌC

NAM

NỮ

1

Trần Thanh Phong

1972

 

Trưởng Bộ môn

Xem

Thạc sỹ GDTC

0918.046.658

ttphong@tgu.edu.vn

Xem

2

Huỳnh Phong Bá

1964

 

Phó Trưởng Bộ môn

Xem

CN Toán/

VB2 GDQP-AN

0918.791.002

huynhphongba@tgu.edu.vn

Xem

3

Hà Trọng Thảo

1976

 

Giảng viên

Xem

Thạc sỹ GDTC

0982.133.343

hatrongthao@yahoo.com.vn

Xem

4

Trần Huỳnh Thị Hương Lan

 

1986

Giảng viên

Xem

Thạc sỹ GDTC

0977.262.735

tranhuynhthihuonglan@tgu.edu.vn

Xem

5

Nguyễn Võ Hữu Trí

1986

 

Giảng viên

Xem

Thạc sỹ GDTC

0943.068.173

nguyenvohuutri@tgu.edu.vn

Xem

6

Lâm Hoàng Tuyến

1985

 

Giảng viên

Xem

Thạc sỹ GDTC

0949.302.722

lamhoangtuyen2010@gmail.com

Xem

7

Võ Trần Thái

1988

 

Giảng viên

Xem

CN.GDTC/

VB2 GDQP-AN

0975.220.548

votranthai@gmail.com

Xem

8

Trần Hữu Thành

1969

 

Giảng viên

Xem

Thạc sỹ GDTC

0908.233.423

tranhuuthanh981969@gmail.com

Xem

9

Tăng Phú Đức

1978

 

Giảng viên

Xem

ThS. GDTC/

VB2 GDQP-AN

0983.505.212

phuduc1309@yahoo.com.vn

Xem

10

Nguyễn Đăng Hải

1983

 

Giảng viên

Xem

ThS. GDTC/

VB2 GDQP-AN

0907.211.455

nguyendanghai@tgu.edu.vn

Xem

11

Trần Văn Thuân

1985

 

Giảng viên

Xem

CN.GDTC-GDQP/

VB2 GDQP-AN

0947.040.545

tranvanthuan@tgu.edu.vn

Xem

12

Bùi Thanh Minh

1984

 

Giảng viên

Xem

CN.TCNH/

VB2 GDQP-AN

0911.977.484

buithanhminh@tgu.edu.vn

Xem

13

Lương Hồng Thanh

1983

 

Giảng viên

Xem

CN.GDTC/

VB2 GDQP-AN

0907.292.777

luonghongthanh@tgu.edu.vn

Xem

14

Nguyễn Thế Hùng

1985

 

Giảng viên

Xem

Thạc sỹ GDTC

0919.271.085

nthung@tgu.edu.vn

Xem

15

Bùi Thị Kim Ngân

 

1988

Chuyên viên

Xem

Thạc sỹ GDTC

0917.400.277

buithikimngan@tgu.edu.vn

Xem

16

Lê Văn Mẫm

1963

 

Chuyên viên

Xem

 

0984.712.463

levanmam@tgu.edu.vn

 

 

Bộ môn Giáo dục thể chất và Quốc phòng