.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

Cơ cấu tổ chức Chi bộ 11

12-09-2018

   Chi bộ 11 tổ chức Đại hội giữa nhiệm kỳ 2015-2018. Chi bộ tiến hành tổng kết công tác Đảng giữa nhiệm kỳ 2015-2018 và báo cáo Phương hướng nhiệm vụ công tác Đảng nhiệm kỳ 2015-2018.

   Sau Đại hội, Đảng viên Chi bộ đã bầu ra Chi ủy Chi bộ gồm 05 đồng chí:

  1. Ông. Nguyễn Hoàng Phương  - Bí thư Chi bộ;

  2. Ông. Nguyễn Hoàng Vũ          - Phó bí thư Chi bộ;

  3. Ông. Nguyễn Huỳnh Thi          - Chi ủy viên Chi bộ;

  4. Ông. Trần Quốc Cường          - Chi ủy viên Chi bộ;

  5. Ông. Nguyễn Văn Thanh       - Chi ủy viên Chi bộ.

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp