Tag

Chia sẻ

Cơ cấu tổ chức Chi bộ 11

11-07-2016

   Ngày 15 tháng 01 năm 2015, Chi bộ 11 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2018. Chi bộ tiến hành tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2012-2015 và áo cáo phuog7 hướng nhiệm vụ công tác Đảng nhiệm kỳ 2015-2018.

   Sau Đại hội, Đảng viên Chi bộ đã bầu ra Chi ủy Chi bộ gồm 03 đồng chí:

   1. Ông. Nguyễn Hoàng Phương - Bí thư Chi bộ

   2. Bà. Đào Phương Trang - Phó bí thư Chi bộ

   3. Ông. Nguyễn Hoàng Vũ - Chi ủy viên Chi bộ

   4. Ông. Nguyễn Huỳnh Thi - Chi ủy viên Chi bộ

   5. Ông. Nguyễn Văn Thanh - Chi ủy viên Chi bộ.

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp