.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Cơ cấu, tổ chức

07-08-2020

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

 

 

                 

Chức năng

nhiệm vụ

- Bảo đảm những điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học theo yêu cầu mục tiêu kế hoạch đào tạo của Trường.

- Quản lý, kiểm soát việc khai thác, sử dụng có hiệu quả toàn bộ tài sản, máy móc thiết bị của nhà trường.

- Bảo đảm vệ sinh, an toàn, phòng chống cháy nổ; bảo vệ môi trường sinh thái trong phạm vi trường. 

 

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

Địa chỉ: 119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang

Điện thoại liên hệ: 0733.879942

Email: pquantritb@tgu.edu.vn

Cơ cấu

tổ chức

LÃNH ĐẠO PHÒNG

Trưởng phòng

Nguyễn Hoàng Phương

DĐ: 0982.117.730

Email:nguyenhoangphuong@tgu.edu.vn

Phó trưởng phòng

Huỳnh Vĩnh Nghi

DĐ: 0918847838

Email: huynhvinhnghi@tgu.edu.vn

CÁC TỔ NGHIỆP VỤ

Tổ
Quản trị mạng,

Quản lý PM và

Thiết bị CNTT

Tổ trưởng:

DĐ:

Email:

Tổ Kỹ thuật
Điện - Nước &
 Quản lý Phòng học, giảng đường

Tổ trưởng: Nguyễn Bảo Định

DĐ: 0985.236.239

Email: nguyenbaodinh@tgu.edu.vn

Tổ Tạp vụ,
Cây xanh và
 Môi trường

Tổ trưởng: Nguyễn Văn Nhu

 DĐ: 0973.315.549

Tổ
Mua sắm
thường xuyên

Tổ trưởng: Nguyễn Hoàng Phương

Phòng Quản trị thiết bị