Chia sẻ

Cơ cấu, tổ chức

13-02-2019

 

PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

 

 

                 

Chức năng

nhiệm vụ

- Bảo đảm những điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học theo yêu cầu mục tiêu kế hoạch đào tạo của Trường.

- Quản lý, kiểm soát việc khai thác, sử dụng có hiệu quả toàn bộ tài sản, máy móc thiết bị của nhà trường.

- Bảo đảm trật tự, trị an; vệ sinh, an toàn, phòng chống cháy nổ; bảo vệ môi trường sinh thái trong phạm vi trường.

 

 

PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

Địa chỉ: 119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang

Điện thoại liên hệ: 0733.879942

Email: pquantritb@tgu.edu.vn

Cơ cấu

 tổ chức

BAN LÃNH ĐẠO

Trưởng phòng

Nguyễn Quốc Phong

DĐ: 0918.478.925

Email:nguyenquocphong@tgu.edu.vn

 

 

Phó trưởng phòng

Huỳnh Vĩnh Nghi

DĐ: 0918847838

Email: huynhvinhnghi@tgu.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

Nguyễn Hữu Minh

DĐ: 0919169909

 Email: nguyenhuuminh@tgu.edu.vn

CÁC TỔ NGHIỆP VỤ

Tổ Quản trị mạng và CNTT

Tổ trưởng: Võ Huỳnh Minh Thi

DĐ: 0918818702

Email: vhminhthi@tgu.edu.vn

Tổ Kỹ thuật – Điện nước (cơ sở chính)

Tổ trưởng: Nguyễn Bảo Định

DĐ: 0985236239

Email: nguyenbaodinh@tgu.edu.vn

 

Tổ Cây xanh – Môi trường (cơ sở chính)

Tổ trưởng: Nguyễn Văn Nhu

 DĐ: 0973315549

 

 

Tổ Bảo vệ (cơ sở chính)

Tổ trưởng: Dương Văn Thưởng

DĐ: 01216921407

 

 

Tổ Văn phòng và mua sắm

Tổ trưởng: Huỳnh Vĩnh Nghi

DĐ : 0907747838

Email: huynhvinhnghi@tgu.edu.vn

 

Tổ  Phục vụ cơ sở I

 Tổ trưởng:Nguyễn Văn Là

DĐ: 0984580179

 

Tổ Bảo vệ cơ sở I

Tổ trưởng: Nguyễn Văn Lê

DĐ: 0938535969

 

Tổ Bảo vệ cơ sở Thân Cửu Nghĩa

Tổ trưởng: Võ Văn Dũng

DĐ: 0938158958

 

Đội ngũ CBVC

TS, NSC

 

 

ThS, CH

06 ThS

 

ĐH

09 ĐH

 

Khác

4 CĐ,

4 TC,

11 CNKT

23 trình độ khác

 

 

Phòng Quản trị thiết bị