.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Lịch công tác tuần 11

04-11-2015

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 11
         (Từ ngày 02/11/2015 đến ngày 08/11/2015)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

     CHỦ TRÌ

HAI

02/11

Triển khai quyết định thành lập đơn vị và bổ nhiệm trưởng đơn vị.

- Toàn thể viên chức Khoa Khoa học cơ bản;

- Bà Hằng (P.TCHC).

08h 00: Phòng họp CS TCN

Ô. Võ Ngọc Hà

Triển khai quyết định thành lập đơn vị và bổ nhiệm trưởng đơn vị.

- Toàn thể viên chức Khoa Ngoại ngữ;

- Ông Nguyễn Phúc Nghiệp;

- Bà Hằng (P.TCHC).

08h 30: Phòng họp CS TCN

 

Triển khai quyết định đổi tên đơn vị và phân công viên chức quản lý phụ trách đơn vị.

- Toàn thể viên chức Khoa Kinh tế - Xã hội;

- Bà Hằng (P. TCHC).

09h 00: Phòng họp CS TCN

Triển khai quyết định phân công viên chức quản lý phụ trách đơn vị.

- Toàn thể viên chức Khoa Sư phạm;

- Bà Hằng (P. TCHC).

14h00 - 14h30 B14

Họp BCH Đảng bộ.

UV BCH Đảng bộ.

14h 30: B.14

Triển khai quyết định bổ nhiệm trưởng đơn vị.

- Toàn thể viên chức Trung tâm - Thông tin thư viện;

- Bà Diễm (P. TCHC).

07h 30: A104

Ô. Lê Hữu Hải

Triển khai quyết định thành lập và bổ nhiệm Trưởng bộ môn GDTC&QP trực thuộc trường.

- Toàn thể viên chức Bộ môn GDTC&QP;

- Bà Diễm (P. TCHC).

08h 00: A104

Triển khai quyết định đổi tên đơn vị và bổ nhiệm trưởng đơn vị.

- Toàn thể viên chức Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm;

- Bà Diễm (P. TCHC).

09h 00: Phòng họp Cơ sở 1

Triển khai quyết định bổ nhiệm trưởng đơn vị.

- Toàn thể viên chức Khoa Lý luận chính trị;

- Ông Ngô Văn Vàng;

- Bà My (P.TCHC).

07h 30: B14

Ô. Nguyễn Quang Khải

Triển khai quyết định đổi tên đơn vị và bổ nhiệm trưởng đơn vị.

- Toàn thể viên chức Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên;

- Ông Nguyễn Thanh Bình;

- Bà My (P. TCHC).

08h 00: B14

Triển khai quyết định đổi tên đơn vị và bổ nhiệm trưởng đơn vị.

- Toàn thể viên chức Trung tâm HTSV&QHDN;

- Ông Đinh Quốc Cường;

- Bà My (P. TCHC).

08h 30: B14

Triển khai quyết định bổ nhiệm trưởng đơn vị.

- Toàn thể viên chức Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Bà Nguyễn Thị Phương Em.

09h 00: B14

Chung kết Hội thi người dẫn chương trình TGU năm 2015.

- Ban Tổ chức ;

- ĐD lãnh đạo các khoa;

18h 00: GĐ CSC

BA 03/11

Họp thống nhất giải quyết việc cho thuê mặt bằng CSC và Thân Cửu Nghĩa.

- Ông Lê Hữu Hải (PHT);

- Bà Phương Em, Bà Hà (P.TCHC), Bà Phụng (TP.TV), Bà Thủy (TP.QTTB), Ô.Thông (TP.TTPC).

07h 30: A.104

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp xét tốt nghiệp, điều kiện dự thi tốt nghiệp các lớp trung cấp khóa 13.

Thành viên theo Quyết định số 494/QĐ-ĐHTG, ngày 27/8/2015.

09h 30: A.104

Ô. Lê Hữu Hải

Họp Hội đồng xác định giá trị tài liệu.

Thành viên theo Quyết định số 533/QĐ-ĐHTG, ngày 11/9/2015.

13h30 - 15h00 A.105

Ô. Nguyễn Quang Khải

Bình xét viên chức trẻ tiêu biểu TGU năm 2015.

- Ô.Cường, Bà Tân (Đoàn TN);

- BCH LCĐ CB-VC.

15h 00: A.105

04/11

Triển khai kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo theo hướng CDIO.

Thành viên theo quyết định số 607/QĐ-ĐHTG, ngày 21/10/2015.

08h 00: B.14

Ô. Võ Ngọc Hà

Nghiệm thu đề tài NCKH GV “Tuyển chọn dòng lúa than theo hướng chất lượng cao bằng phương pháp điện di Protein SDS-PAGE”.

- Ông Lê Hữu Hải (P.HT);

- Ô. Mạnh, Bà Trang, Bà Thanh, Bà Duyên, Bà Phượng (K.KTNN & CNTP);

- Bà Truyện (P.QLKH& QHQT).

13h30 - 15h00  A.104

Họp Tiểu ban nội dung, phương thức, thi đua khen thưởng (Tiểu ban 01).

Thành viên Tiểu ban 01 theo Kế hoạch số 235/KH-ĐHTG, ngày 05/5/2015.

13h 30: A.105

Ô. Nguyễn Quang Khải

Nghiệm thu dự án NCKH GV “Sản xuất thử rượu gạo cẩm đóng chai”.

- Ông Lê Hữu Hải (P.HT);

- Bà Loan, Bà Thủy, Bà Hạnh, Bà Hoàng, Bà Ngọc Phượng, Ô. Tặng (K.KTNN&CNTP);

- Bà Loan (P.QLKH&QHQT).

15h 00 : A.104

 

NĂM

05/11

Dự Hội thảo “Nguồn nhân lực cho phát triển ĐBSCL”

Ông Lê Hữu Hải (P.HT).

08h 00:

ĐH Cần Thơ

 

Làm việc với Ban quản lý dự án xây dựng

VC Ban QLDAXD.

14h 00:

Thân Cửu Nghĩa

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp Chi bộ 15.

- Ô. Nguyễn Quang Khải (P.HT);

- Đảng viên Chi bộ 15.

15h 00: B.14

 

SÁU 06/11

Nghiệm thu đề tài NCKH GV “Giải pháp marketing nhằm đưa sản phẩm xoài sấy tẩm gia vị thâm nhập thị trường Thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang”.

- Bà Thảo, Bà Phương, Bà Hồng Phượng, Ô. Khôi (K.KT-XH);

- Bà Ngọc Phượng (PTK.KTNN &CNTP);

- Bà Loan (P.QLKH&QHQT).

07h30 – 09h30 A.104

Ô. Lê Hữu Hải

Họp Tiểu ban Tiếp tân, cơ sở vật chất, hậu cần (Tiểu ban 02).

Thành viên Tiểu ban 02 theo Kế hoạch số 235/KH-ĐHTG, ngày 05/5/2015.

09h 30: A.104

Họp xét chọn các đề tài NCKH của GV & SV đăng ký trong năm học 2015-2016.

- Trưởng các tiểu ban: KTNN, KHXH&NV, KHKT&CN, KHGD, KT-PL, KHTN;

- Lãnh đạo các đơn vị: K.XD, K.KTXH, K.KTCN, K.LLCT, K.SP, K.KTNN&CNTP, K.KHCB, K.CNTT, P.TCHC, P.TV,  P.QTTB, TT.TTTV, TT.HTSV&QHDN;

- Bà Loan, Bà Truyện (P.QLKH &QHQT).

14h 00: B.14

Ô. Võ Ngọc Hà

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

1.Họp Giao ban tháng 11/2015 lúc 07h 30 ngày 09/11/2015 tại B.14.

  1. Tổ chức chương trình tu nghiệp sinh (Nhật Bản) và tư vấn tuyển sinh hệ trung cấp; TP: Theo Kế hoạch 666/KH-ĐHTG, ngày 27/10/2015; TG: 07h 30, ngày 02/11/2015; ĐĐ: GĐ 01, CSTCN.
  2. Họp Ban Chấp hành Đoàn trường; TP: UV BCH Đoàn trường; TG: 15h 00, ngày 03/11/2015 ; ĐĐ: B.14.
  3. Họp Hội Cựu chiến binh; TP: Hội viên Hội CCB; TG: 14h 00, ngày 05/11/2015; ĐĐ: A.105.

Chú ý:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC - HC (Cô Hồng Duyên) trước 14 giờ ngày thứ 3 hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CT-XH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105) đăng ký với P. TC- HC (Ô. Huỳnh Thanh Phương - Chuyên viên phòng TCHC) trước 10 giờ ngày thứ 5 hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.