.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Xét duyệt đề cương đề tài “Tìm hiểu các di tích lịch sử - văn hóa ở thành phố Mỹ Tho phục vụ cho phát triển du lịch”

30-11-2016

Ngày 29/11/2016, thầy Nguyễn Quang Khải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang đã chủ trì cuộc họp xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên: “Tìm hiểu các di tích lịch sử - văn hóa ở thành phố Mỹ Tho phục vụ cho phát triển du lịch”.

Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài gồm có 5 thầy cô: Thầy Nguyễn Quang Khải - (Chủ tịch Hội đồng); Thành viên Hội đồng: Cô Lê Thị Kim Loan - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin-Thư viện, cô Nguyễn Thị Ngọc Dung - Phòng Quản lý đào tạo, cô Trần Thị Ngọc Thư - Khoa Sư phạm và thầy Nguyễn Hoàng Tú - Phòng QLKHCN&HTQT (Thư ký Hội đồng).


Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài

Đề tài do sinh viên Nguyễn Thị Huyền Huy (chủ nhiệm đề tài), sinh viên Phạm Văn Hiếu và Ngô Văn Nhân (thành viên) của lớp Cao đẳng Sư phạm Sử - Địa khóa 15 thực hiện, dưới sự hướng dẫn của thầy Võ Văn Sơn - Chuyên viên Trung tâm Thông tin - Thư viện. Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 1 - 12/2017.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Tìm hiểu về tài nguyên du lịch nhân văn của thành phố Mỹ Tho; tìm hiểu và giới thiệu các di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu thành phố Mỹ Tho; đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn, khai thác hiệu quả các di tích lịch sử - văn hóa của thành phố Mỹ Tho phục vụ cho phát triển du lịch.

Theo ý kiến nhận xét của Hội đồng, đề tài là một dạng nghiên cứu mới có nhiều ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn, góp phần bảo tồn, khai thác hiệu quả các di tích lịch sử - văn hóa của thành phố Mỹ Tho nói riêng và tỉnh Tiền Giang nói chung nhằm phục vụ cho phát triển du lịch. Sau khi nghiệm thu, kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học sẽ góp phần làm phong phú thêm nguồn tư liệu kham khảo bổ ích cho sinh viên khoa Sư phạm và khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn của Trường Đại học Tiền Giang.

Kết quả 5/5 thành viên trong Hội đồng đồng ý cho triển khai đề tài “Tìm hiểu các di tích lịch sử - văn hóa ở thành phố Mỹ Tho phục vụ cho phát triển du lịch” và yêu cầu nhóm tác giả chỉnh sửa một số nội dung theo góp ý của các thành viên Hội đồng.

VĨNH SƠN