.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 25

20-02-2017

­­­LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 25

           (Từ ngày 20/02 đến ngày 26/02/2017)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

     CHỦ TRÌ

HAI 20/02

Làm việc với UBND tỉnh.

- BT Đảng ủy, BGH;

- Trưởng Phòng TCHC.

07h 30: VP UBND tỉnh

 

Dự Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền năm 2016.

Ông Võ Ngọc Hà (HT).

13h 30: HT Công an tỉnh

 

Ban Giám hiệu làm việc với P.QLĐT về việc đào tạo ngoại ngữ và tin học trong các chương trình đào tạo.

- Ông Lê Hữu Hải (P.HT);

- Lãnh đạo và VC P.QLĐT;

- Lãnh đạo: K.KHXH&NV, K.CNTT, TT.NNTH.

14h 30: B.14

Ông Võ Ngọc Hà

BA 21/02

Họp xét học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen, CHLB Đức.

ĐD lãnh đạo: các Khoa có sinh viên nộp hồ sơ, P.CTSV; ĐTN, HSV.

10h 30: B.14

Ông Lê Hữu Hải

Họp Khối TCHC, TTPC, TC, TTTV, QTCSVC&DV.

Trưởng các đơn vị thuộc Khối.

13h 30: B.14

Ông Võ Ngọc Hà

Họp thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng.

- Ban Giám hiệu;

- BT Đoàn TN, CT CĐCS, Ô.Thông (TP.TTPC), Bà Thanh (TP.QLKHCN&HTQT);

- Bà Phương Em, Bà Mai (P.TCHC).

15h 30: A.104

22/02

Họp chuẩn bị công tác tổ chức Lễ xuất cảnh cho 22 sinh viên của trường trúng tuyển làm việc tại Nhật Bản.

Bà Phương Em (TP.TCHC),  Bà Thủy (TP.QTTB), Ô.Tín (TP.TV), Ô. Cường (GĐ TT.QHDN&TVTS).

07h30 - 09h00 A.104

Ông Võ Ngọc Hà

Họp triển khai quyết định thanh tra nội bộ việc đóng học phí trễ hạn, năm học 2016 - 2017.

- ĐD lãnh đạo các đơn vị: P.TV, P.CTSV, P.QLĐT, TT.KT& ĐBCLGD, K.CNTT, K.NN &CNTP, K.KTCN, K.KHXH& NV, K.KTXD, K.KTL, K.SP;

- Thành viên theo Quyết định số 67/QĐ-ĐHTG, ngày 10/2/2017.

09h 00: B.14

Họp thành viên tiểu ban đoàn Tư vấn tuyển sinh năm 2017.

Thành viên theo Quyết định số 30/QĐ-ĐHTG, ngày 17/01/2017.

14h 00: B.14

Ông Lê Hữu Hải

NĂM

23/02

Họp BCH Công đoàn.

- UV: BCH, UBKT CĐCS;

- Trưởng ban TT Nhân dân.

13h30 - 15h00 B.14

Ông Lê Hữu Hải

Họp BCH Công đoàn mở rộng. 

- UV: BCH, UBKT CĐCS;

 - Trưởng ban TT Nhân dân;

- Tổ trưởng các tổ công đoàn.

15h 00: B.14

SÁU 24/02

Họp Hội đồng Khoa học đào tạo.

Thành viên Hội đồng theo Quyết định số: 96/QĐ-ĐHTG ngày 26/01/2016 và 70/QĐ-ĐHTG, ngày 10/02/2017.

07h 30: B.14

 

Dự họp mặt kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Ông Võ Ngọc Hà (HT).

14h 00: HT BVĐK TT

 

Họp Hội đồng trường.

Thành viên Hội đồng trường.

16h 00: B.14

Ông Lê Văn Hưởng

Ô. Nguyễn Văn Khang

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

1.Họp BCH LCĐ CBVC mở rộng; TP: UV BCH LCĐ CBVC, Bí thư các Chi đoàn VC; TG: 14h 00, ngày 20/02/2017; ĐĐ: A.105.

2.Họp Chi đoàn viên chức 01; TP: Đoàn viên CĐ; TG: 15h 00, ngày 21/02/2017; ĐĐ: A.105.

3.Đại hội đại biểu Đoàn Khoa NN&CNTP nhiệm kỳ 2017-2019; TP: Theo Thư mời; TG: Ngày 25/02-26/02/2017; ĐĐ: GĐ CSC.

Chú ý:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TCHC trước 14 giờ ngày thứ 3 hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105) đăng ký với P. TCHC trước 10 giờ ngày thứ 5 hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.