.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

UBND huyện Tân Hiệp, Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

10-04-2017

UBND huyện Tân Hiệp thông báo việc tuyển dụng viên chức năm 2017, nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự tuyển:

– Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

+ Đủ 18 tuổi trở lên.

+ Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng.

+ Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp yêu cầu vị trí cần tuyển.

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

+ Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

+ Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Số lượng cần tuyển: 102 vị trí, cụ thể:

– Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV, III, II: 80 vị trí (tại các trường: Mẫu giáo Sơn Ca, Mẫu giáo Hoa Hồng, Mẫu giáo Họa Mi, Mẫu giáo Tân Hòa, Mẫu giáo Tân An, Mẫu giáo Tân Hội, Mẫu giáo Thạnh Trị, Mẫu giáo Thạnh Đông B, Mẫu giáo Hương Sen, Mẫu giáo Tân Thành, Mẫu giáo Tân Hiệp A, Mẫu giáo thị trấn Tân Hiệp).

– Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV, III, II: 15 vị trí (tại các trường: Tiểu Học Tân Hòa 2, Tiểu Học Thạnh Đông 1, Tiểu Học Thạnh Đông 3, Tiểu Học Thạnh Đông A2, Tiểu Học Tân Hội 1, Tiểu Học Tân An 2, Tiểu Học Thạnh Trúc, Tiểu Học Đông Lộc, Tiểu Học Tân Thành 2).

– Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở II: 1 vị trí (tại trường: Thạnh Đông 2).

– Chức danh nghề nghiệp văn thư: 1 vị trí (tại trường: Tiểu Học Thạnh Đông A2).

– Chức danh nghề nghiệp thư viện hạng III: 2 vị trí (tại các trường: THCS Thạnh Trị,  Tiểu Học Thạnh Đông 1).

– Chức danh kế toán viên (mã số 06.031) và chức danh cán sự (mã số 01.004): 02 vị trí (tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện).

– Chức danh kế toán viên trung cấp (mã số 06.032): 01 vị trí (tại Đài truyền thanh huyện).

* Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, cá nhân có nhu cầu đăng ký dự thi xem thông báo cụ thể niêm yết tại Khu hành chính UBND huyện Tân Hiệp, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (ấp Kinh 9, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang).

3. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển cạnh tranh.

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 03/4/2017 đến hết ngày 03/5/2017.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang (ấp Kinh 9, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang).

– Thời gian ôn thi: Dự kiến tháng 5/2017 (sẽ có thông báo sau).

– Thời gian thi tuyển: Dự kiến tháng 6/2017 (sẽ có thông báo sau).

Thí sinh muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ Phòng Nội vụ huyện (gặp Tú, số điện thoại: 0918.505.607), Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (gặp Đáng, số điện thoại: 0918.545.582) để được hướng dẫn.

Nguồn tin: Báo Kiên Giang

VĨNH SƠN tổng hợp