.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Viện Toán học tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2017

19-04-2017

Viện Toán học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tuyển dụng viên chức  ngạch nghiên cứu.

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Yêu cầu về chuyên môn: Ứng viên tốt nghiệp Đại học hoặc sau Đại học một trong các ngành Toán - Cơ - Tin học.

Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến từ ngày 09/06 đến ngày 15/06/2017.

Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 24/05/2017.

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Tổng hợp - Viện Toán học, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04.3756.3474 ( số máy lẻ: 206)

Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng và hồ sơ sự xét tuyển xem thông tin chi tiết trên trang Web của viện: www.math.ac.vn.

Mẫu đơn xin dự tuyển

– Ngạch Nghiên cứu viên  (mẫu số 1)

– Mẫu lý lịch khoa học (mẫu số 2)

– Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức mới tuyển dụng: Ngạch nghiên cứu viên (tham khảo).

 

VĨNH SƠN