.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

NH;

Chia sẻ

Đào tạo ngắn hạn

30-09-2015

 1. Auto Cad 2D

2. Auto Cad 3D

3. Coreldraw căn bản

4. Thiết kế và mô phỏng mạch điện tử bằng phần mềm Proteus

5. Lập trình điều khiển hệ thống – PLC căn bản

6. Lập trình điều khiển hệ thống – PLC nâng cao

7. Vận hành và sửa chữa thiết bị lạnh dân dụng

8. CNC Căn bản

9. Điều khiển Điện khí nén

10. Các chương trình ngắn hạn  khác theo yêu cầu liên kết với doanh nghiệp…

 

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp