.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

CSVC;

Chia sẻ

Cơ sở vật chất Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

12-09-2018

Khoa được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ giảng dạy các ngành trực thuộc Khoa Kỹ thuật đào tạo, đáp ứng các nhau cầu đào tạo các Nhà máy, Công ty, Doanh nghiệp. Trường hàng năm đều có trang bị bổ sung nhiều thiết bị hiện đại hội nhập kinh tế thị trường.

STT

Tên xưởng, Phòng thí nghiệm (PTN)

 Cán bộ quản lý

Ghi chú

I. BM Điện – Điện tử (Cơ sở chính – Trường Đại học Tiền Giang)

 1.  

PTN Máy điện

Phan Thị Thùy Mỹ

Chuyên trách

 1.  

PTN Đo lường và Cảm biến

 1.  

PTN Lập trình điều khiển

Nguyễn Ngọc Thảo

 1.  

PTN Vi xử lý – Robot

 1.  

Phòng Bộ môn Điện – Điện tử

 1.  

PTN Điện tử công suất

Nguyễn Phan Ân

Kiêm nhiệm

 1.  

PTN Cung cấp điện – Truyền động điện tự động

Đặng Ngọc Vân

 1.  

PTN Điện tử cơ bản – Điện lạnh

Nguyễn Phước Tín

II. Bộ môn Cơ khí (Cơ sở 1 – Trường Đại học Tiền Giang)

 1.  

Xưởng Tiện – Phay

Nguyễn Trung Huy

Chuyên trách

 1.  

Xưởng nguội

 1.  

Xưởng Hàn – Bảo dưỡng công nghiệp

Mai Văn Bé

 1.  

Văn phòng Bộ môn Cơ khí

 1.  

Xưởng Điện Ô tô

Huỳnh Văn Lộc

Kiêm nhiệm

 1.  

Xưởng Động cơ – Gầm Ô tô

Nguyễn Tấn Được

 1.  

Phòng thí nghiệm CNC

Huỳnh Minh Huy

 1.  

PTN Khí nén – Thủy lực

Nguyễn Văn Hiếu

III. Bộ môn CN May (Cơ sở chính – Trường Đại học Tiền Giang)

 1.  

Văn phòng Bộ môn Công nghệ May

Nguyễn Văn Hùng

Chuyên trách

 1.  

Xưởng công nghệ May 1, 2, 3.

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp