.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 15

11-12-2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 15

(Từ ngày 11/12 đến ngày 17/12/2017)

 

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

     CHỦ TRÌ

HAI

11/12

Họp Khối TCHC-TTPC-TV

Trưởng các đơn vị thuộc khối

09h 00: A.104

Ông Võ Ngọc Hà

Lễ xuất cảnh cho học viên tham gia chương trình thực tập kĩ năng.

Theo Kế hoạch số 744/KH-ĐHTG ngày 23/11/2017

14h 00:

Giảng đường CSC

Ông Lê Hữu Hải

Lễ trao học bổng do Công ty GreenFeed, Hội khuyến học tỉnh Tiền Giang và Hội từ thiện TP. Mỹ Tho tài trợ

- ĐD lãnh đạo các Khoa có sinh viên nhận học bổng;

- ĐD lãnh đạo P.CTSV, TT

QHDN&TVTS,ĐTN, HSV;

- Sinh viên nhận học bổng (nhờ P.CTSV và Khoa mời giúp).

17h 00:

GĐ.CSC

Khai giảng lớp Cảm tình Đảng năm 2017

- BTV Đảng Ủy

- Ông Lê Tiến Dũng (BT Đoàn)

- Tất cả các đối tượng tham

gia lớp học (có thông báo)

18h: B.14

Ông Võ Ngọc Hà

(BT Đảng Ủy)

BA 12/12

Họp khối Đào tạo, ĐBCLGD, HSSV, QHDN&TVTS

Trưởng đơn vị thuộc khối

07 h 30:

 B243 TCN

Ông Lê Hữu Hải

Họp Hội đồng xét bảo lưu kết quả một số học phần.

- Ô.Hiền, Ô.Quân (P.QLĐT);

- Ô.Sơn, Ô.Trinh (K.SP);

- B. Nga (K.KHTN);

- Ô.Bình (TT.KT&ĐBCLGD);

- Ô.Liêm (P.CTSV).

13h 30 - 14h 00: B.243,TCN

Họp Hội đồng đào tạo liên thông năm 2016.

- Ô.Hiền, Ô.Quân (P.QLĐT);

- Ô.Sơn (K.SP);

- B. Nga (K.KHTN);

- Ô.Bình (TT.KT&ĐBCLGD);

- Ô.Liêm (P.CTSV).

14h 00 - 14h 30: B.243,TCN

Họp Hội đồng đào tạo liên thông năm 2017.

- Ô.Hiền, Ô.Quân (P.QLĐT);

- Ô.Sơn (K.SP);

- Ô.Long (TT.KT&ĐBCLGD);

- Ô.Liêm (P.CTSV).

14h 30-15h00:

B.243,TCN

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên đại học, cao đẳng đợt 12/2017.

Theo Quyết định số 679/QĐ-ĐHTG ngày 26/10/2017.

15h00:

 B.243, TCN

 

Họp nghiệm thu trang website tiếng Anh Trường ĐHTG.

 

 

- Ô. Tín (P.TV);

- B. Xuyến, B.Loan, B. Tân,

Ô. Đạt (TTTT-TV);

- Ô. Hùng (K.KHXH&NV);

- Ô. Huy Long (K.CNTT);

13h 30: B.14

Ông Lê Quang Trí

TƯ 13/12

Họp nghiệm thu đề tài NCKH :  ‘Xây dựng chuẩn đầu ra (cấp 3) ngành Công nghệ thực phẩm trình độ Đại học theo mô hình CDIO”

- B.Loan, B.Phượng, B. Thơ, Ô.Thạch (K.NN&CNTP);

- Ô.Long (TTKT&ĐBCLGD);

- B.Ngà (P.QLKHCN& HTQT)

7h30: A.104

Ô. Lê Quang Trí

NĂM

14/12

 

Học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khóa XII)

- Đảng viên (chưa tham gia học lớp thứ nhất, ngày 29 và 30/11/2017);

- Toàn thể viên chức của trường chưa là Đảng viên.

07h 30:

Giảng đường CSC

Ông Võ Ngọc Hà

Họp Hội đồng kỷ luật viên chức

- Theo Quyết định số 775/QĐ-ĐHTG ngày  07/12/2017 ;

- Viên chức theo thư mời.

08h: A105

Ông Lê Hữu Hải

SÁU 15/12

Học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khóa XII)

- Đảng viên (chưa tham gia học lớp thứ nhất, ngày 29 và 30/11/2017);

- Toàn thể viên chức của trường chưa là Đảng viên.

07h 30:

Giảng đường CSC

Ông Võ Ngọc Hà

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc.

Theo Quyết định số 654/QĐ-ĐHTG ngày 17/10/2017

07h 30: B.14

Ông Võ Ngọc Hà

BẢY 16/12

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc.

Theo Quyết định số 654/QĐ-ĐHTG ngày 17/10/2017

07h 30: B.14

Ông Võ Ngọc Hà

 

 

 

 

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

1. Họp Khoa Sư phạm; TP: Viên chức Khoa Sư phạm; TG: 13h 30, ngày 11/12/2017 (thứ Hai); ĐĐ: B.14.

2. Hội nghị viên chức Khoa KTXD;TP: Viên chức Khoa KTXD; TG: 14h 00, ngày 11/12/2017 (thứ Hai); ĐĐ: A.104.

3. Hội nghị viên chức Khoa KHXH & NV; TP: Viên chức Khoa KTXD; TG: 14h 30, ngày 11/12/2017 (thứ Hai); ĐĐ: D21 (CSC).

4. Vòng chung kết Cuộc thi Người dẫn chương trình; TP: BTK HSV; TG: 17h 00, ngày 11/12/2017; ĐĐ: GĐ CSC.

5. Dự Hội nghị đóng góp sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN; TP: Ông Bình TP TC-HC; TG: 07h 30, ngày 12/12/2017 (thứ Ba); ĐĐ: Liên đoàn Lao động tỉnh.

6. Hội nghị CCVC Phòng QTTB; TP: Viên chức Phòng QTTB;TG: 08h 00, ngày 12/12/2017 (thứ Ba); ĐĐ: B.14.

7. Hội nghị CCVC Trung tâm QHDN&TVTS; TP: Viên chức Trung tâm QHDN&TVTS;TG: 14h 00, ngày 12/12/2017 (thứ Ba); ĐĐ: A.105.

8. Họp Ban thường vụ Đoàn Trường; TP: Ban thường vụ Đoàn Trường; TG: 15 giờ, ngày 12/12/2017; ĐĐ: Văn phòng Đoàn - Hội (D03).

9. Họp nghiệm thu đề tài NCKH SV: “Con người nhân văn trong thơ chữ Hán của Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du”; TP: Bà Thanh, Bà Ngà (P.QLKHCN& HTQT); Ô. Chi, Ô. Lộc, Ô. Vinh (K.KHXH&NV); Ô.Trinh (K.SP) ; TG: 13g30 ngày 13/12/2017 (Thứ tư), ĐĐ: A.104.

10. Họp thi đua khối; TP: Ông Bình TP TC-HC; TG: 14h ngày 14/12/2017; ĐĐ: Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam bộ.

11. Họp Ban Thanh Tra nhân dân Trường Đại học Tiền Giang, nhiệm kỳ: 2016 - 2018; TP: Các thành viên Ban Thanh Tra nhân dân: Bà Lệ Hoa- P. TT-PC, Ô. Phong Bá-BM GDTC&QP, Ô. Hoàng Phương-Khoa KTCN, Ô. Minh Trí-Phòng CTSV, Bà: Bà Ngọc Linh-TT.KTĐBCLGD, Bà Kim Thoa-Khoa KT-Luật. - Ô.Ẩn - P.QLKHCN&HTQT; TG: 14h 00 ngày 14/12/2017; ĐĐ: A.104

12. Vòng chung kết xếp hạng Cuộc thi Người dẫn chương trình; TP: Đại diện BGH, khách mời theo thư mời; TG: 17h 00, ngày 15/12/2017; ĐĐ: GĐ CSC.

 

Chú ý:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TCHC trước 14 giờ ngày thứ 3 hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10 giờ ngày thứ 5 hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.