.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 14 (Từ ngày 03/12 đến ngày 09/12/2018)

02-12-2018

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 14

(Từ ngày 03/12 đến ngày 09/12/2018)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

     CHỦ TRÌ

HAI

03/12

Trực tiếp công dân

Ô. Võ Ngọc Hà -  Hiệu trưởng

07h00-11h30

13h30-17h00

Phòng Tiếp dân

 

Họp giao ban tháng 12/2018

- Ban Giám hiệu;

- Bí thư Đảng ủy;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

- Bà Hồng Duyên (CV.PTCHC).

07h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2018-2019

- Ban Giám hiệu;

- Bí thư Đảng ủy;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc;

-  Ô. Ẩn (TB.TTND).

9h30

Phòng B14

Ô. Lê Hữu Hải

Dự Hội đồng tư vấn “Nghiên cứu sử dụng Ethephon trên sầu riêng và mít”

- Ô. Lê Hữu Hải (Phó Hiệu trưởng);

 

14h00

Sở KH&CN tỉnh TG

 

BA

04/12

Họp thường trực Hội đồng lương

- Ô. Lê Hữu Hải (Phó Hiệu trưởng);

- Ô. Bình, Bà Hằng, Bà My (PTCHC);

- Ô. Cường (TP TTPC).

7h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Tham dự kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang - Khóa IX từ ngày 04-07/12/2018

Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng

07h45

Phòng họp số 02  TT Hội nghị tỉnh

 

Họp Thường trực BTC Lớp tập huấn khởi nghiệp và Hội thi làm bánh dân gian Nam bộ lần 1

- Ô Phong (QTTB);

- Ông Bình (P TCHC);

- Bà Phượng ( K NN&CNTP);

- Ô Cường,Ô Dũng, Bà Xuân, Ô Quân (TTQHDN&TVTS).

09h30

Phòng A 105

Lê Hữu Hải

Họp tư vấn, xác định nhiệm vụ NCKH “Nâng cao kết quả khởi nghiệp thông qua đổi mới mô hình kinh doanh: Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh Tiền Giang”

- Ô. Phong, Bà Tuyền, Bà Nhạn, Bà Hưởng (K.KT-L);

- Ô. Phong (P.QLKHCN&HTQT)

13h30-14h30

Phòng A104

 

Ô. Lê Hữu Hải

 

Họp tư vấn, xác định nhiệm vụ NCKH “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế sản xuất lúa trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay của các hộ trồng lúa trên địa bàn huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang”

- Bà Dung, Bà Vẫn, Ô. Ân, Ô. Khôi (K.KT-L);

- Ô. Hiền (P.QLĐT); Ô. Phong (P.QLKHCN&HTQT)

14h30-15h30

Phòng A104

 

Ô. Lê Hữu Hải

 

Họp tư vấn, xác định nhiệm vụ NCKH “Biện pháp quản lý hoạt động cố vấn học tập tại Trường Đại học Tiền Giang”

- Bà Nhất Trang, Ô. Lâm (P.CTSV);

- Ô. Hiền (P.QLĐT); Ô. Phong (P.QLKHCN&HTQT)

15h30

Phòng A104

 

Ô. Lê Hữu Hải

 

05/12

Họp tư vấn, xác định nhiệm vụ NCKH “Nhân giống cây chuối sáp bằng phương pháp nuôi cấy mô”

 

- Ô. Vinh, Ô. Phúc, Bà Hằng, Bà Ngọc, Bà Trang (K.NN&CNTP);

- Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT)

07h30-08h30

Phòng A104

Ô. Lê Hữu Hải

Họp tư vấn, xác định nhiệm vụ NCKH “Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men chính trong chế biến nước uống lên men từ trái thanh long ruột đỏ và trái sim rừng”.

- Bà Phượng, Bà Minh, Bà Hạnh, Bà Hồng, Ô. Hùng, Ô. Tặng (K.NN&CNTP);

- Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT)

08h30-09h30

Phòng A104

Ô. Lê Hữu Hải

Họp tư vấn, xác định nhiệm vụ NCKH “Nghiên cứu Quy trình sản xuất nước uống hạt chia kết hợp với chùm ngây”.

- Bà Phượng, Bà Minh, Bà Hạnh,  Ô. Tặng (K.NN&CNTP);

- Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT)

09h30

Phòng A104

Ô. Lê Hữu Hải

Họp tư vấn, xác định nhiệm vụ NCKH SV “Nghiên cứu chế tạo mô hình máy phát điện gió trục đứng”.

- Ô. Vũ, Ô. Hùng, Ô. Thanh, Ô. Duy (K.KTCN);

- Ô. Phong (P.QLKHCN&HTQT)

13h30-14h30

Phòng A104

 

Ô. Lê Minh Tùng

Họp tư vấn, xác định nhiệm vụ NCKH “Nghiên cứu hệ thống điện mặt trời cho khu vực lưới điện quốc gia chưa đảm bảo công suất”.

- Ô. Vũ, Ô. Phương, Ô. Hùng, Bà Vân (K.KTCN);

- Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT).

14h30-15h30

Phòng A104

 

Ô. Lê Minh Tùng

Họp tư vấn, xác định nhiệm vụ NCKH “Nghiên cứu các mô hình dạy học tích hợp nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho người học”.

- Ô. Thịnh, Ô. Trinh, Bà Toàn (K SP); Ô. Bình (P.TC-HC);

- Ô.Phong (P.QLKHCN&HTQT).

15h30

Phòng A104

 

Ô. Lê Minh Tùng

NĂM 06/12

Họp tư vấn, xác định nhiệm vụ NCKH “Xác định giải thuật học từ điển dùng cho nhận dang khuôn mặt người”.

- Ô. Vũ, Ô. Phương, Ô. Hùng (K.KTCN)

- Ô. Hiếu (K.CNTT);

- Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT).

8h00-9h00

Phòng A104

 

Ô. Lê Minh Tùng

Họp tư vấn, xác định nhiệm vụ NCKH “Nghiên cứu, thiết kế và khảo nghiệm máy đúc trụ hàng rào bê tông ly tâm”.

- Ô. Hiệp, Ô. Dũ, Ô.Phương, Ô. Hiếu, Ô. Huy (K.KTCN);

- Ô.Phong (P.QLKHCN&HTQT).

9h00

Phòng A104

 

Ô. Lê Minh Tùng

Dự báo cáo Đề cương Khóa luận tốt nghiệp ngành KHCT 15

Ô. Lê Hữu Hải - Phó Hiệu trưởng

13h00

Phòng B120

Cơ sở TCN

 

Họp nghiệm thu đề tài NCKH “Xây dựng chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm trình độ Đại học theo mô hình CDIO”.

- Bà Phượng (K.NN&CNTP) và nhóm nghiên cứu;

- Ô. Hiếu, Ô. Hiệp (K.CNTT);

-Ô.Long (GĐTTKT&ĐBCLGD);

- Ô. Vũ (K.KTCN)

- Bà Phương (P.QLĐT);

-Ô.Phong (P.QLKHCN&HTQT).

14h00

Phòng A104

 

Ô. Lê Minh Tùng

SÁU

07/12

Dự báo cáo Đề cương Khóa luận tốt nghiệp ngành KHCT 15

Ô. Lê Hữu Hải - Phó Hiệu trưởng

07h30

Phòng B120

Cở sở TCN

 

Hội thảo khoa học “Phát triển chương trình đào tạo ĐH CNKT Xây dựng”.

- Ô. Lê Minh Tùng (Phó Hiệu trưởng);

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng QLKHCN & HTQT, Phòng TC-HC, Phòng QLĐT, TT KT&ĐBCLGD, Phòng CTSV, các khoa, Bộ môn GDTC&QP.

- Thành viên tham dự theo Kế hoạch số 52/KH-KTXD ngày 09/10/2018 của Khoa KTXD.

14h00

Phòng B14

 

Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lớp tập huấn khởi nghiệp và Hội thi làm bánh dân gian Nam bộ lần 1

- Ô. Phong (QTTB)

- Bà Phượng ( K NN&CNTP)

- Ô. Cường, Ô Dũng (TTQHDN&TVTS).

14h00

Cơ sở TCN

Ô. Lê Hữu Hải

BẢY

08/12

Khai mạc Lớp tập huấn khởi nghiệp và Hội thi làm bánh dân gian Nam bộ lần 1

- Ô. Lê Hữu Hải - Phó Hiệu trưởng

- Ô.  Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng

- Ô . Lê Quang Trí - Phó Hiệu trưởng

- Quý Thầy cô lãnh đạo và viên chức các đơn có tham gia Lớp tập huấn khởi nghiệp và Hội thi làm bánh.

07h30

Cơ sở TCN

Ô. Võ Ngọc Hà

CN

09/12

 

 

 

 

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

 1.  Họp Khoa Sư phạm; TP: Viên chức Khoa Sư phạm; TG: 13h30 ngày 03/12/2018 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng họp B14.
 2. Làm việc với TGB; TP: Ô Cường, Bà Xuân, Ô Quân (TTQHDN&TVTS) Bà Phượng (K.NN&CNTP); TG: 14h00 tại Văn phòng TGB - TP.HCM.
 1. Họp BCH Đoàn trường; TP: UV BCH Đoàn trường; TG: 14h00 ngày 04/12/2018 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng A105
 2. Họp xét duyệt đề tài NCKH “Thực trạng và xây dựng các yếu tố quyết định đến lợi thế cạnh tranh để phát triển ngành du lịch tỉnh Tiền Giang”; TP: Ô. Nhẫn (K.LLCT); Bà Tuyền, Bà Phương, Bà Nhạn, Bà Thúy, Bà Khánh (K.KT-L); Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT); TG: 14h30 ngày 04/12/2018 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng A105.
 3. Họp BCH Hội Sinh viên tháng 12/2018; TP: BCH Hội Sinh viên trường; TG: 17h00 ngày 05/12/2018 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng A104.
 4. Họp tư vấn, xác định nhiệm vụ NCKH “Thực trạng kỹ năng thiết kế và sử dụng trò chơi học tập của sinh viên Cao đẳng Giáo dục Mầm non đối với lĩnh vực phát triển nhận thức”; TP: Ô. Trinh, Ô. Nguyên, Bà Toàn, Bà Lam, Ô. Hoàng (K.SP); Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT); TG: 07h30-08h30 ngày 06/12/2018 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng A105.
 5. Họp tư vấn, xác định nhiệm vụ NCKH SV “Tình cảm gia đình của trẻ mẫu giáo từ 5 đến 6 tuổi tại các trường mầm non trên địa bàn TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang”; TP: Ô. Trinh, Ô. Nguyên, Bà Toàn, Bà Lam, Bà Mai (K.SP); Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT); TG: 08h30-09h30 ngày 06/12/2018 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng A105.
 6. Họp tư vấn, xác định nhiệm vụ NCKH “Thiết kế một số tình huống dạy học theo định hướng STEM ở bậc tiểu học”; TP: Ô. Trinh, Ô. Nguyên, Ô. Quang Thịnh, Bà Lam, (K.SP); Ô. Quân (TTQHDN&TVTS); Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT); TG: 09h30 ngày 06/12/2018 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng A105.
 7. Họp nghiệm thu đề tài NCKH “Nghiên cứu việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp thủy sản tại tỉnh Tiền Giang” TP: Ô. Vượng, Bà Phương, Ô. Phong, Bà Tuyền, Bà Nhạn (K.KT-L), Ô. Phong (P.QLKHCN&HTQT); TG: 13h30-15h00 ngày 07/12/2018 (thứ Sáu); ĐĐ: Phòng A105.
 8. Họp nghiệm thu đề tài NCKH “Xây dựng mô hình các yếu tố tác động đến phát triển bền vững các doanh nghiệp thủy sản tại Tiền Giang” TP: Ô. Ơn, Ô. Vượng, Ô. Khôi, Bà Nhạn (K.KT-L), Ô. Phong (P.QLKHCN&HTQT); TG: 15h00 ngày 07/12/2018 (thứ Sáu); ĐĐ: Phòng A105.
 9. Dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; TP: Ô. Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch CĐCS, TG: 7h30 ngày 06/12/2018 (thứ Năm)(cả ngày); ĐĐ: Hội trường LĐLĐ tỉnh Tiền Giang.

 

Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.