.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 15 (Từ ngày 14/12 đến ngày 20/12/2020)

13-12-2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 15

(Từ ngày 14/12 đến ngày 20/12/2020)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

14/12

Họp Khối TCHC, TTPC, TV, QTTB,

- Trưởng đơn vị thuộc khối;

- Bà Duyên - CV P. TCHC.

7h30

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN đề tài cấp tỉnh “Điều kiện cần và đủ cho đối ngẫu trong tối ưu vector và áp dụng”

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng

- Ô. Mơ - Trưởng phòng QLĐT.

08h00

Hội trường

 Sở KH&CN

 

 

Họp xét điều kiện dự thi UDCNTT CB K28 và NC K13

Theo QĐ số 538/QĐ-ĐHTG

10h30

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Họp Ban Giám hiệu

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình - TP TCHC.

14h00

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Vòng chung kết giải bóng chuyền sinh viên 2020 và trao giải thưởng

Sinh viên đăng ký

15h00

Cơ sở chính

Ô. Lê Hữu Hải

Phó Hiệu trưởng

BA

15/12

Hội nghị khoa học ngành y tế Tiền Giang mở rộng năm 2020

Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng

07h00

Hội trường Bệnh viện

Đa khoa Trung tâm TG

 

Trực tiếp công dân

Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng

13h30-17h00

Phòng

tiếp dân

 

Họp nhóm công tác Tuyên giáo, Tư tưởng và Cán bộ của Đảng ủy.

- Ô. Bình - TP. TCHC;

- Bà Trang - TP CTSV;

- Ô. Hiếu - TK CNTT;

- Ô. Phương - PTP QTTB.

09h00

Phòng A104

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng ủy

16/12

Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm  2020 và triển khai kế hoạch công tác tuyển sinh năm 2021.

- Ban Giám hiệu.

- Trưởng các đơn vị và đoàn thể trong nhà trường.

- Viên chức có tham gia đoàn tư vấn tuyển sinh.

- Tất cả viên chức của các đơn vị có tham gia công tác nhận hồ sơ xét tuyển, TVTS và nhận HS nhập học của các đơn vị: TT KT & ĐBCLGD, TT QHDN & TVTS, Phòng CTSV và Phòng Tài vụ;

- Viên chức được Hiệu trưởng tặng Giấy khen (TT. QHDN&TVTS mời).

07h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Làm việc với công công ty VCG để bàn về triển khai chương trình hợp tác giữa TGU và VCG. Thời gian: 14h00 thứ tư, ngày 16/12/2020 phòng B14.

- Ô Cường - GĐ TTQHDN&TVTS

- Ô Mơ - TP.QLĐT;

- Bà Hạnh, Bà Thanh (Khoa KHXH&NV).

14h00

Phòng B14

Ô. Lê Hữu Hải

Phó Hiệu trưởng

Thông qua Dự thảo thành lập Hội đồng tự đánh giá CTĐT: ĐH Kế toán, ĐH QTKD, ĐH Kỹ thuật Cơ khí, ĐH Xây dựng, CĐ GDMN.

Triển khai cách viết báo cáo tự đánh giá CTĐT.

- Thành viên theo dự thảo quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá CTĐT của Khoa: ĐH Kế toán, ĐH QTKD, ĐH Kỹ thuật Cơ khí, ĐH Xây dựng, CĐ GDMN;

 - Thành viên theo QĐ số 805/QĐ-ĐHTG ngày 20/12/2019;

 - Ô. Long, Bà Linh TT.KT&ĐBCLGD;

  - Chuyên viên TT.KT&ĐBCLGD;

14h00

Phòng B209

TCN

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Hội nghị viên chức Khoa Lý luận Chính trị

- Viên chức Khoa LLCT.

15h00

Phòng A105

Ô. Lê Hữu Hải

Phó Hiệu trưởng

NĂM

17/12

Dự Hội nghị trực tuyến “Chức năng của Chủ tịch Hội đồng trường trường đại học” do Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức.

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng;

- Thành viên Hội đồng trường là viên chức của Trường Đại học Tiền Giang.

08h20

Phòng B14

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Chủ tịch HĐT

Dự Hội thảo “Chuổi giá trị nông sản hàng hoá”

- Ô. Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng

08h00

Phòng họp số 2

Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

Tham dự tập huấn “Xây dựng và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục đại học” từ ngày 17-18/12

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng;

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Long - GĐ TTKT&ĐBCLGD.

 

08h00

Đại học

Đồng Tháp

 

SÁU

18/12

Họp Chi bộ 1 (Đánh giá đảng viên cuối năm 2020)

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng;

- Đảng viên chi bộ 1.

08h00

Phòng A104

 

Tiếp Đoàn kiểm tra Đảng uỷ khối đánh giá chất lượng tổ chức Đảng năm 2020.

- UV Ban Chấp hành Đảng bộ;

14h50

Phòng B14

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng ủy

BẢY

19/12

 

 

 

 

CN

20/12

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

  1. Hội nghị viên chức phòng QLKHCN&HTQT; TP: Viên chức Phòng QLKHCN & HTQT; TG: 08h00 ngày 14/12/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A105.
  2. Họp Chi bộ 10; TP: Đảng viên chi bộ 10; TG: 13h00 ngày 14/12/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B14.
  3. Họp Chi bộ 2; TP: Đảng viên chi bộ 2; TG: 13h30 ngày 14/12/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A105.
  4. Hội nghị viên chức Khoa CNTT; TP: Viên chức Khoa CNTT; TG: 13h30 ngày 14/12/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B243 - TCN.
  5. Họp Chi bộ 14; TP: Đảng viên chi bộ 14; TG: 14h00 ngày 14/12/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng D21.
  6. Họp Chi bộ 8; TP: Đảng viên Chi bộ 8; TG: 14h00 ngày 14/12/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A101.

 

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Nămbằng File mẫu lịch tuầnđể tiện việc bố trí và phục vụ./.