.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 47 (Từ ngày 18/7 đến ngày 24/7/2022)

18-07-2022

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 47

(Từ ngày 18/7 đến ngày 24/7/2022)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

18/7

Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh về công tác thi THPT.

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng

6h30

xe khởi hành

 

 

Dự Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Bình, Bà Chi (PTCHC).

7h30

Hội trường Công an tỉnh Tiền Giang

 

Họp sơ kết công tác giảng dạy GDQPAN (đợt 1).

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Bình, TP TCHC;

- Ô. Tín - TP KHTC;

- Ô. Phương - TP QLCSVC;

- Ô. Hiền, PTP QLĐT;

- Ô. Phong, Ô. Đức - K LLCT GDQP & AN.

14h00

Phòng B243

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

BA

19/7

Hội nghị Tập thể lãnh đạo lần 2 (Bước 4) xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý thuộc Ban Thường vụ quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Ô. Nguyễn Viết Thịnh - Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Bình - TP. TCHC.

7h30 

Phòng A105

 

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Triển khai Quyết định giám sát Đảng viên.

- Bà Loan, Ô. Bình, Bà Nguyệt (UV BCH Đảng bộ);

- Bà Giang - Bí thư Chi bộ 5;

- Đảng viên theo thư mời.

8h00

Phòng A104

Ô. Đinh Quốc Cường

Phó Bí thư Đảng ủy

Họp Hội đồng tuyển sinh

- Theo QĐ số 164/QĐ-ĐHTG ngày 15/04/2022

- Ô. Võ Văn Cường - P.TT-PC

9h30

Phòng B14

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Họp Hội đồng xét Kỷ luật viên chức.

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch CĐCS;

- Ô. Bình - TP TCHC;

- Ô. Hiếu - TK KTCN;

- Ô. Quốc Cường - PBT CB6;

- Viên chức theo thư mời;

- Bà Lan Chi - CV. Phòng TCHC.

14h00 

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

20/7

Dự lễ đặt tràng hoa và viếng mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

- Ô. Thi - PTK KTCN;

- Ô. Phong - PTK LLCT - GDQP & TC;

- Ô. Ẩn - PGĐ TT BDTX & THNN;

- Ô. Linh - CV P CTSV;

- Bà Quyên - CV PKHTC;

- Ô. Tùng - CV TT TVTS & QHDN.

6h30

xe khởi hành

tại CSC

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam (20/7/1962-20/7/2022)

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng

08h00

Hội trường Ấp Bắc

Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

Tham quan học tập kinh nghiệm về áp dụng mô hình CDIO trong xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra.

Theo Kế hoạch số 660/KH-ĐHTG ngày 12/7/2022 của Trường ĐHTG

Trường ĐH Đà Lạt

 

NĂM

21/7

Họp nghiệm thu đề tài NCKH “Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bản tỉnh Tiền Giang”

- Bà Phượng, Bà Nhạn, Bà Hồng, Ô. Khôi (K.KT-L)

- Bà Ngà (P. QLKHCN&HTQT)

8h00

 Phòng A104

 

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

SÁU

22/7

Họp Ban Giám hiệu

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Bình - TP. TCHC.

08h00

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

BẢY

23/7

 

 

 

 

CN

24/7

 

 

 

 

NHẮC VIỆC

  1. Họp tổng kết thi đua năm học 2021-2022; TP: Toàn thể viên chức Khoa Sư phạm & KHCB; TG: 14h00 ngày 18/7/2022 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng họp B14.
  2. Họp Chi bộ 6; TP: Đảng viên Chi bộ 6; TG: 15h 00 ngày 18/7/2022 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng họp F405.
  3. Họp Ban Thường vụ Đoàn trường; TP: BTV Đoàn trường; Mời đ/c Phan Thị Hồng Ngọc - BT LCĐ Khoa NN&CNTP và đ/c Dương Thị Hoàng Oanh - BT LCĐ Khoa SP-KHCB cùng dự họp; TG: 14h00 ngày 19/7/2022 (thứ Ba); ĐĐ: VP Đoàn Hội.
  4.  2. Họp Ban Chấp hành Đoàn trường; TP: BCH Đoàn trường; TG: 16h00 ngày 19/7/2022 (thứ Ba; ĐĐ: VP Đoàn Hội.
  5. Họp Phòng Tổ chức - Hành chính, Bình xét thi đua năm học 2021 - 2022; TG: 14h00 ngày 20/7/2022 (thứ Tư);  ĐĐ: Phòng B14.

 

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h00 ngày thứ Năm bằng File mẫu lịch tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.