.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Cơ hội nhận học bổng toàn phần chương trình Học giả Fulbright Việt Nam của Chính phủ Hoa Kỳ

18-08-2022

Sáng ngày 17/8/2022, đại diện Chương trình học bổng học giả Fulbright (Hoa Kỳ) đã phối hợp cùng Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Tiền Giang tổ chức buổi giới thiệu thông tin về chương trình học bổng này đến cho các viên chức trực thuộc các khoa chuyên ngành của nhà trường.

Bà Hoàng Vũ Lan Phương, Trợ lý Chương trình học bổng học giả Fulbright Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã chia sẻ những thông tin về tuyển chọn ứng viên cho Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam (VSP) 2023. Theo đó, Chương trình Fulbright/ Học bổng Fulbright, là một trong những Chương trình trao đổi văn hóa Hoa Kỳ với mục tiêu là cải thiện quan hệ liên văn hóa, ngoại giao văn hóa và năng lực liên văn hóa giữa người dân Hoa Kỳ và các quốc gia khác thông qua trao đổi con người, kiến thức và kỹ năng.

Năm học 2023-2024, Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam của Chính phủ Hoa Kỳ thông báo Chương trình học bổng với tiêu chí dự tuyển: Là công dân Việt Nam; có bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ (hoặc tương đường trong một số ngành chuyên môn); có trình độ tiếng Anh thành thạo để nghiên cứu hoặc giảng dạy ở Hoa Kỳ. Chương trình Fulbright khuyến khích tất cả các lĩnh vực chuyên môn thuộc Khoa học Xã hội và Nhân Văn; Khoa học và Công nghệ.

Các ứng viên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại trang web: Thông tin chi tiết về việc nộp hồ sơ có trên trang web: https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/. hoặc Trợ lý Chương trình qua số điện thoại (024)3850-5000, số máy lẻ 5067; email: hoangpvl@state.gov. Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại: https://apply.iie.org/fvsp2023/. Hạn chót nhận hồ sơ trực tuyến là 17 giờ, ngày 15 tháng 10 năm 2022.

VĨNH SƠN