.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 02 (Từ ngày 12/9 đến ngày 18/9/2022)

11-09-2022

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 02

(Từ ngày 12/9 đến ngày 18/9/2022)

 

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

12/9

Chào cờ đầu năm học 2022-2023

-Toàn thể giảng viên có giờ dạy, viên chức tại các đơn vị và Sinh viên có lịch học.

6h55

CS Thân Cửu Nghĩa

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

6h55

CS Chính

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp xét duyệt văn kiện và nhân sự Đại hội các Chi bộ trực thuộc

- Chi uỷ Chi bộ 12;

- Tổ xét duyệt nhân sự, văn kiện.

07h30-9h30

Phòng A105

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng uỷ

- Chi uỷ Chi bộ 11;

- Tổ xét duyệt nhân sự, văn kiện.

09h30

Phòng A105

Đại hội Chi bộ 5

- BTV Đảng uỷ;

- Đảng viên Chi bộ 5.

13h30

Phòng B14

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng uỷ

Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 khối GDĐH do Bộ GD&ĐT tổ chức

- Mời Ô. Nguyễn Viết Thịnh - Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Bình - TP TCHC;

- Bà Trang - TP CTSV;

- Ô. Thi - TP QLKHCN & HTQT;

- Ô. Hiền - PTP QLĐT.

13h50

Phòng A101

https://bit.ly/3B2alo1

 

Họp Chi bộ 11

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - PHT;

- Đảng viên Chi bộ 11

14h00

Phòng A104

 

Họp Chi bộ 2

- Ô. Lê Minh Tùng - PHT;

- Đảng viên Chi bộ 11

14h00

Phòng A105

 

BA

13/9

Họp thống nhất việc chỉnh sửa báo cáo TĐG CTĐT CNKT Cơ Khí và Kỹ thuật Xây dựng theo kết quả thẩm tra của TT. KĐCLGD, ĐHQG-HCM

- Thành viên HĐ TĐG, ban thư ký, các nhóm chuyên trách theo Quyết định số 207/QĐ-ĐHTG và 206/QĐ-ĐHTG ngày 19/03/2021 của Trường Đại học Tiền Giang

- Ô. Lê Minh Tùng- Phó hiệu trưởng;

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - Phó hiệu trưởng;

- Ô. Hiền - PTP QLĐT;

7h30

Phòng B14

 

Ô.Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Dự tổng kết và trao giải Hội thi Tin học trẻ tỉnh Tiền Giang lần thứ VIII-2022

- Ô. Lê Minh Tùng- Phó hiệu trưởng;

 

10h

Trường THPT Đốc Binh Kiều - TX Cai Lậy

 

Họp sơ kết công tác tổ chức GDQP khoá 21

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Bình, TP TCHC;

- Ô. Tín - TP KHTC;

- Ô. Phương - TP QLCSVC;
- Bà Son - Q. TK LLCT-GDQP&AN;

- Ô. Hiền, PTP QLĐT;

- Ô. Phong, Ô. Đức - K LLCT GDQP & AN;

- Giảng viên Bộ môn QP&AN.

14h00

Phòng A105

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp nghiệm thu gói thầu "Mua sắm thiết bị Phòng thí nghiệm Khoa Kỹ thuật Công nghệ"

Theo Quyết định số 418/QĐ-ĐHTG ngày 06/9/2022

14h30

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

14/9

Họp xét kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2/2022

Theo Quyết định số 385/QĐ-ĐHTG ngày 22/8/2022.

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Bình - TPTCHC;

- Bà Nguyệt - PTK PTK KT-L;

- Bà Giang - PTK PTK SP & KHCB;

- Bà Hằng - PTP TCHC.

08h

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức

Theo Quyết định số 385/QĐ-ĐHTG ngày 22/8/2022.

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Bình - TPTCHC;

- Bà Nguyệt - PTK PTK KT-L;

- Bà Hằng - PTP TCHC.

09h

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp xét duyệt văn kiện và nhân sự Đại hội các Chi bộ trực thuộc

- Chi uỷ Chi bộ 2;

- Tổ xét duyệt nhân sự, văn kiện.

07h30-9h30

Phòng A105

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng uỷ

- Chi uỷ Chi bộ 9;

- Tổ xét duyệt nhân sự, văn kiện.

09h30

Phòng A105

- Chi uỷ Chi bộ 1;

- Tổ xét duyệt nhân sự, văn kiện.

13h30

Phòng A105

- Chi uỷ Chi bộ 6;

- Tổ xét duyệt nhân sự, văn kiện.

15h30

Phòng A105

Họp chuẩn bị công tác tổ chức thẩm định chuẩn đầu ra ngành học ở Trường Đại học Tiền Giang

Thành phần theo Quyết định số 237/QĐ-ĐHTG ngày 7/6/22:

- Hội đồng XDCTĐT;

- Tổ Tư vấn;

- Tổ Thư ký Hội đồng;

- Đại diện 21 Tổ XDCTĐT

Kính mời Ông Nguyễn Viết Thịnh - Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp tỉnh.

13h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

UBKT Đảng uỷ làm việc với Chi uỷ Chi bộ 11

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu trưởng;

- UBKT Đảng uỷ;

- Chi uỷ Chi bộ 11.

14h00

Phòng A101

 

NĂM

15/9

Trực tiếp công dân

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng

07h30-11h30

Phòng tiếp công dân

 

Đại hội Chi bộ 12

- Bà Đoàn Minh Nguyệt - UV BTV ĐU.

- Đảng viên Chi bộ 12.

07h30

Phòng B14

 

Họp thống nhất  việc chỉnh sửa báo cáo TĐG CTĐT  Đại học ngành Kế toán, Quản trị Kinh doanh theo kết quả thẩm tra của TT. KĐCLGD, ĐHQG-HCM

- Thành viên HĐ TĐG, ban thư ký, các nhóm chuyên trách theo quyết định số 208/QĐ-ĐHTGvà 209/QĐ-ĐHTG ngày19/03/2021 của Trường ĐHTG.

- Ô. Lê Minh Tùng- Phó hiệu trưởng;

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - Phó hiệu trưởng;

- Ô. Hiền - PTP QLĐT;

- Ô. Thi - TP QLKHCN&HTQT.

08h

Phòng B243

Ô.Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp trực tuyến trên ứng Zoom: Toạ đàm xây dựng ngân hàng câu hỏi Câu Lạc bộ các trường ĐH địa phương - Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam tổ chức

Https://zoom.us/j/7197898112?pwd=VUN3Sz12RDRVSIJ1TnFKm1o2N2hnUT09

ID:7197898112

MK: 868686

- Ô. Long - Trợ lý Hiệu trưởng

- Ô. Bình, bà Linh - P.GĐTT KT & ĐBCLGD.

08h00

Phòng A101

 

 

 

 

 

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Họp thống nhất  việc chỉnh sửa báo cáo TĐG  CTĐT Cao đẳng Mầm non theo kết quả thẩm tra của TT. KĐCLGD, ĐHQG-HCM

- Thành viên HĐ TĐG, ban thư ký, các nhóm chuyên trách theo quyết định số 178/QĐ-ĐHTG ngày 10/03/2021 của Trường Đại học Tiền Giang;

- Ô. Lê Minh Tùng- Phó hiệu trưởng;

-Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - Phó hiệu trưởng;

- Ô. Hiền - PTP QLĐT;

- Bà Giang- PTK SP & KHCB;

- Ô. Thi - TP QLKHCN&HTQT.

13h30

Phòng B14

Ô.Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp xét duyệt văn kiện và nhân sự Đại hội các Chi bộ trực thuộc

- Chi uỷ Chi bộ 8;

- Tổ xét duyệt nhân sự, văn kiện.

13h30

Phòng A105

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng uỷ

SÁU

16/9

Đại hội Chi bộ 7

- Bà Đoàn Minh Nguyệt - UV BTV ĐU;

- Đảng viên Chi bộ 7.

07h30

Phòng B14

 

Họp Khối Đào tạo, Công tác học sinh sinh viên,  Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp.

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Bà Duyên - CV PTCHC.

 

7h30

Phòng B243

CS TCN

Ô.Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Đại hội Chi bộ 11

- Ô. Lê Minh Tùng - UV BCHĐB Phó Hiệu trưởng

- Đảng viên Chi bộ 11.

13h30

Phòng B14

 

BẢY

17/9

 

 

 

 

CN

18/9

 

 

 

 

NHẮC VIỆC

  1. Họp viên chức Phòng TCHC; TP: Toàn thể viên chức Phòng TCHC; TG: 08h30 ngày 12/9/2022 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B14.
  2. Làm việc với VNPT Tiền Giang; : TP: Đại diện Trung tâm kinh doanh VNPT, Ô. Tín - TP KHTC, Ô. Cường - GĐ TT TVTS & QHDN; TG: 08h ngày 13/9/2022 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng A104.
  3. Họp nghiệm thu đề tài NCKH “Nghiên cứu chế biến dưa lưới non muối chua và dưa lưới sấy dẻo từ quả không đạt giá trị thương phẩm”; TP: Ô. Hải, Bà Phượng, Bà Yến, Bà Minh, Bà Hằng (K.NN&CNTP), Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT); TG: 9g00, ngày 13/9/2022 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng A105.
  4. Họp Chi uỷ Chi bộ 8; TP: Chi uỷ CB8; TG: 14h30 ngày 13/9/2022 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng B14.
  5. Họp Chi bộ 8; TP: Đảng viên Chi bộ 8; TG: 15h00 ngày 13/9/2022 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng B14.
  6. Chấm điểm Vòng sơ khảo Cuộc thi “Sinh viên khởi nghiệp sáng tạo” năm 2022; TP: Theo Quyết định số 396/QĐ-ĐHTG, ngày 25/8/2022; TG: 08h00 ngày 14/9/2022 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng B14.

 

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h00 ngày thứ Năm bằng File mẫu lịch tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.