.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 3 (Từ ngày 19/9 đến ngày 25/9/2022)

18-09-2022

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 03

(Từ ngày 19/9 đến ngày 25/9/2022)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

19/9

Đại hội Chi bộ 3

Đảng viên Cho bộ 3

07h30

Phòng B14

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng uỷ

Họp triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ xướng danh và trao bằng tốt nghiệp cho học viên - sinh viên tốt nghiệp năm 2022 và Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023.

- Theo Kế hoạch số 860/KH-ĐHTG ngày 05/9/2022;

- Theo Kế hoạch số 888/KH-ĐHTG ngày 12/9/2022 của Trường ĐHTG.

07h30

Phòng B 243

CS TCN

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp Chi bộ 1

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng;

- Đảng viên Chi bộ 1.

14h00

Phòng A104

 

 

Họp thống nhất việc chỉnh sửa báo cáo TĐG CTĐT  Đại học ngành Kế toán, Quản trị Kinh doanh theo kết quả thẩm tra của TT. KĐCLGD, ĐHQG-HCM

- Thành viên HĐ TĐG, ban thư ký, các nhóm chuyên trách theo quyết định số 208/QĐ-ĐHTGvà 209/QĐ-ĐHTG ngày19/03/2021 của Trường ĐHTG.

- Ô. Lê Minh Tùng- Phó hiệu trưởng;

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - Phó hiệu trưởng;

- Ô. Hiền - PTP QLĐT;

- Ô. Thi - TP QLKHCN&HTQT.

13h30

Phòng B14

 

Ô.Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp thống nhất việc chỉnh sửa báo cáo TĐG CTĐT Cao đẳng Mầm non theo kết quả thẩm tra của TT. KĐCLGD, ĐHQG-HCM

- Thành viên HĐ TĐG, ban thư ký, các nhóm chuyên trách theo quyết định số 178/QĐ-ĐHTG ngày 10/03/2021 của Trường Đại học Tiền Giang;

- Ô. Lê Minh Tùng- Phó hiệu trưởng;

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - Phó hiệu trưởng;

- Ô. Hiền - PTP QLĐT;

- Bà Giang- PTK SP & KHCB;

- Ô. Thi - TP QLKHCN&HTQT.

15h

Phòng B14

 

Ô.Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Thu nhận hồ sơ nhập học của thí sinh trúng tuyển đợt 1 năm 2022 (Từ ngày 19/9/2022 đến ngày 07/10/2022).

Viên chức các đơn vị: Phòng QLĐT; Phòng CTSV; Phòng TCHC; Phòng KHTC; TT. TVTS&QHDN; TT. KT&ĐBCLGD; TT. TT-TV; các Khoa (theo kế hoạch).

Giảng đường Cơ sở chính

  1. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

BA

20/9

Đại hội Chi bộ 2

- Ô. Lê Minh Tùng - UV BCHĐB Phó Hiệu trưởng

07h30

Phòng B14

 

Họp Hội đồng thẩm định giá tài sản thanh lý năm 2022.

- Ô. Bình - TP TCHC;

- Ô. Tín - TP KHTC;

- Ô. Phương - TP QLCSVC;

- Ô. Cường - TP TTPC;

- Ô. Định, Ô. Phong, Ô. Nguyên (CV PQLCSVC).

07h30

Phòng A104

Ô.Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng Công chức cấp xã, phường, thị trấn năm 2022”.

- Ô. Bình - TP. TCHC;

- Ô. Hiền - PTP QLĐT;

-Lãnh đạo Trung tâm  ĐTBDTX&THNN.

07h30

Giảng đường B

sở TCN

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp năm 2022.

Theo Quyết định số 345/QĐ-ĐHTG ngày 05/8/2022

14h00

Phòng A105

Ô.Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

21/9

Dự họp thảo luận Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023.

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng;

- Ô. Tín - TP KHTC;

- Ô. Phương - TP QLCSVC;

- Bà Tiên - PTP KHTC;

- Bà Mai - Kế toán PKHTC.

7h30-11h30

Sở Tài chính tỉnh TG

 

UBKT Đảng ủy làm việc với Chi ủy Chi bộ 11.

- Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu trưởng;

- UBKT Đảng ủy;

- Chi ủy Chi bộ 11.

08h00

Phòng A105

 

Họp Hội đồng thẩm định chuẩn đầu ra CTĐT.

- Hội đồng xây dựng CTĐT;

- Tổ Tư vấn; Tổ Thư ký.

- Mời Thầy Trần Thế Hiệp - Nguyên Phó Trưởng khoa CNTT.

13h30

Phòng B14

Ô.Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

NĂM

22/9

Đại hội Chi bộ 8

  • Toàn thể đảng viên chi bộ;

- Khách mời theo thư mời.

07h30

Phòng B14

Ô. Đinh Quốc Cường

Phó Bí thư Đảng uỷ

Dự Hội thảo "Xếp hạng đại học quốc tế theo Times Higher Education"

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng;

  • Ô. Thi - TP QLKHCN & HTQT.

8h30-11h30

Phòng 512

Nhà Điều hành ĐHQG

Thủ Đức

 

Đại hội Chi bộ 9

  • Toàn thể đảng viên chi bộ;

- Khách mời theo thư mời.

13h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Phó Bí thư Đảng uỷ

SÁU

23/9

Đại hội Chi bộ 1

 Đảng viên Chi bộ 1

07h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Phó Bí thư Đảng uỷ

Dự Hội thảo quốc tế Sustainable Mekong Workshop Series (SM 2022)

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Thi - TP QLKHCN & HTQT.

08h00

Phân hiệu Trường ĐH Kinh tế tại Vĩnh Long

 

Đại hội Chi bộ 6

 Đảng viên Chi bộ 6

13h30

Phòng B14

Ô. Đinh Quốc Cường

Phó Bí thư Đảng uỷ

Làm việc với đại diện Đoàn Luật sư tỉnh.

- Ô Cường - GĐ TTTVTS&QHDN;

- Bà Nguyệt - Phó trưởng khoa PTK KTL;

- Bà Khuyến - PTBM Luật - Khoa Kinh tế - luật.

14h00

Phòng A101

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ Phó hiệu trưởng

 

Báo cáo chuyên đề: “Quản lý bản thân, vượt qua sự trì hoãn”.

- BTV Đoàn Trường;

- BTK Hội Sinh viên;

- Công ty Cổ phần FPT Telecom;

- SV có đăng ký tham gia;

Giảng đường B TCN

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

 

BẢY

24/9

 

 

 

 

CN

25/9

Phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM tổ chức kỳ thi Tin học cơ bản Khoá 6.

Theo Kế hoạch số 917/KH-ĐHTG ngày 16/9/2022 của Trường ĐHTG.

6h45

Khu B

Cơ sở Thân Cửu Nghĩa

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

 

NHẮC VIỆC

  1. Họp thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở đề tài "Xây dựng quy trình trồng chuyên canh và khai thác sản phẩm gia tăng cây chuối sáp cấy mô tại huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang"; TP: Bà Vân - CV P. QLKHCN & HTQT và chủ nhiệm đề tài tham dự; TG: 14h00 ngày 19/9/2022 (thứ Hai); ĐĐ: Hội trường Sở KH&CN tỉnh (lầu 3).
  2. Gặp gỡ sinh viên có các Dự án vào vòng bán kết Cuộc thi “Sinh viên khởi nghiệp sang tạo” năm 2022; TP: Sinh viên các dự án; TG: 15h00 ngày 19/9/2022 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng học E01 - Cơ sở chính.
  3. Họp với đại diện Tập đoàn Hexagone (SCHOOLAB), Hoa Kỳ về việc ký kết và triển khai Bản ghi nhớ hợp tác. TP: Ô. Thi, Ô. Thịnh (P.QLKHCN&HTQT); TG: 10h00, ngày 19/9/2022 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A104.
  4. Họp Chi bộ 6; TP: Đảng viên Chi bộ 6; TG: 13h30 ngày 19/9/2022 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B209 - Thân Cửu Nghĩa.
  5. Họp triển khai Quyết định của UBKT Đảng uỷ Trường Đại học Tiền Giang v/v kiểm tra Đảng viên; TP: UBKT Đảng uỷ, đại diện Chi uỷ Chi bộ 5 và Đảng viên theo Thư mời; TG: 07h30 ngày 21/9/2022 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng A101.
  6. Kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho buổi báo cáo chuyên đề: TP: BTK Hội Sinh viên và Công ty Cổ phần FPT Telecom; TG: 14h00, ngày 22/9/2022 (thứ Năm); ĐĐ: Giảng đường B - TCN.

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h00 ngày thứ Năm bằng File mẫu lịch tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.