.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 05 (Từ ngày 03/10 đến ngày 09/10/2022)

02-10-2022

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG - TUẦN 05

(Từ ngày 03/10 đến ngày 09/10/2022)

 

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

03/10

Chào cờ đầu tuần, năm học 2022-2023

-Toàn thể giảng viên có giờ dạy, viên chức tại các đơn vị và Sinh viên có lịch học.

6h55

CS Thân Cửu Nghĩa

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

6h55

CS Chính

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu khóa cho sinh viên Khóa 22.

Theo thời khóa biểu “Tuần sinh hoạt công dân-HSSV” đầu khóa.

07h00

Cơ sở chính

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Họp Giao ban tháng 10 năm 2022.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng, Phó trưởng phụ trách quản lý điều hành đơn vị;

- Chủ tịch Công đoàn cơ sở;

- Bí thư Đoàn thanh niên;

- Ô. Long - Trợ lý Hiệu trưởng;

- Ô. Hiền - PTP. QLĐT;

- Bà Linh-PGĐ. TTKT&ĐBCL;

- Bà Duyên - CV P.TCHC.

7h30 -10h00

Phòng B243

TCN

 

 1. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp Hội đồng tuyển sinh

 

- Kính mời Thầy Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng;

- Theo QĐ số 164/QĐ-ĐHTG ngày 15/04/2022;

- Ô. Võ Văn Cường - P.TT-PC

10h

Phòng B243

TCN

 

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

BA

04/10

 

 

 

 

05/10

Dự họp chuyên đề Hội đồng nhân dân

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng, đại biểu Hội đồng nhân dân

1 ngày

 

Hội nghị tập thể lãnh đạo

- Ô. Nguyễn Viết Thịnh - Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình - TP TCHC.

14h00

Phòng A105

 1. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

NĂM

06/10

Dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023 của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam bộ

Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng

09h

Trường Cao đẳng NN Nam Bộ

 

Tham dự Toạ đàm CLB Chủ tịch Hội đồng trường tại TP. Huế

- Ô. Nguyễn Viết Thịnh - Chủ tịch Hội đồng trường;

 

08h

Khách sạn Duy Tân

TP Huế

 

SÁU

07/10

Dự Hội thảo Quốc gia "Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh mới"

- Ô. Nguyễn Viết Thịnh - Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng

08h

Đại học Huế

 

Dự Đại hội đại biểu lần III - Nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội Hữu nghị Việt Nam - Na Uy tỉnh Tiền Giang tổ chức.

Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng

08h00

Phòng họp số 2

Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

BẢY

08/10

 

 

 

 

CN

09/10

 

 

 

 

NHẮC VIỆC

 1. Họp viên chức Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản; TP: Toàn thể viên chức Khoa SP & KHCB; TG: 14h00 ngày 03/10/2022 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B14.
 2. Làm việc với LCĐ khoa SP-KHCB; TP: ĐD Chi ủy Chi bộ 5, BTV Đoàn trường, UBKT Đoàn trường, BCH LCĐ khoa; TG: 14h00 ngày 03/10/2022 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A105 - cơ sở chính;
 3. Họp hoàn thiện đăng ký dự án RELO, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam; TP: Ô. Thi, Ô. Thịnh (P.QLKHCN&HTQT), B. Tuyền (Khoa SP&KHCB), B. Tú (Trung tâm ĐT, BDTX và TH-NN); TG: 08g00, ngày 04/10/2022 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng A104.
 4. Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên: “Giải pháp tạo động lực học tiếng Anh cho sinh viên Khoa Kinh tế-Luật Trường Đại học Tiền Giang.” TP: Bà Tuyền, Bà Ánh Xuân, Ông Ngôn (Khoa SP&KHCB), Bà Hưởng (Khoa KT-Luật), Ô. Thịnh, Bà Vân (P.QLKHCN&HTQT); TG: 13h30, ngày 04/10/2022 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng A105.
 5. Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên: “Phân lập và tuyển chọn dòng nấm men để lên men rượu từ trái bình bát.” TP: , Cô Thanh, Cô Huế Trang, Cô Ngọc, Ông Tất, Bà Ái Tâm (Khoa NN&CNTP), Bà Vân (P.QLKHCN&HTQT); TG: 15h00, ngày 04/10/2022 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng A105.
 6. Họp Ban Thường vụ Đoàn trường, BTK Hội Sinh viên; TG: 16h00 ngày 04/10/2022 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng B14 cơ sở chính.
 7. Họp Ban Chấp hành Đoàn trường, BCH Hội Sinh viên: TG 17h00 ngày 04/10/2022 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng B14 cơ sở chính.
 8. Làm việc với LCĐ khoa KTCN; TP: ĐD Chi ủy Chi bộ 6, BTV Đoàn trường, UBKT Đoàn trường, BCH LCĐ khoa; TG: 14h00 ngày 05/10/2022 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng A104 cơ sở chính;
 9. Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên: “So sánh năng suất và phẩm chất của các dòng lúa than thơm từ tổ hợp lai D13*2/Jasmine 85 quy mô nhà lưới.” TP: Ông Hải, Bà Thủy, Bà Huế Trang, Ông Vinh, Bà Mai Hạnh (Khoa NN&CNTP), Ông Thịnh (P.QLKHCN&HTQT); TG: 8h00, ngày 05/10/2022 (thứ tư); ĐĐ: Phòng A105.
 10. Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên: “Khảo sát ảnh hưởng mật độ sạ đến năng suất và phẩm chất của một số dòng lúa than.” TP: Ông Hải, Bà Thủy, Bà Huế Trang, Ông Vinh, Bà Mai Hạnh (Khoa NN&CNTP), Ông Thịnh (P.QLKHCN&HTQT); TG: 9h30, ngày 05/10/2022 (Thứ tư); ĐĐ: Phòng A105.
 11. Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên: “Nghiên cứu quy trình sản xuất nước dưa lưới lên men có độ cồn thấp quy mô phòng thí nghiệm.” TP: Cô Loan, Cô Hằng, Ông Lễ, Cô Tâm, Ông Hùng (Khoa NN&CNTP), Bà Vân (P.QLKHCN&HTQT); TG: 14h00, ngày 05/10/2022 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng A105.
 12. Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên: “Nghiên cứu quy trình sản xuất bánh mì có bổ sung lá gai.” TP: Bà Loan, Cô Phượng, Cô Hoàng, Ông Lễ, Ông Hùng (Khoa NN&CNTP), Bà Vân (P.QLKHCN&HTQT); TG: 8h00-9h30, ngày 06/10/2022 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng A105.
 13. Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên: “Nghiên cứu quy  trình chế biến mứt đông thanh long ruột đỏ sử dụng đường thay thế.” TP: Cô Phượng, Cô Hoàng, Ông Lễ, Ông Hùng, Bà Trang Minh (Khoa NN&CNTP), Bà Vân (P.QLKHCN&HTQT); TG: 9h30, ngày 06/10/2022 (thứ năm); ĐĐ: Phòng A105.
 14. Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viênNghiên cứu sự ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường nước lên tỉ lệ giới tính ếch Thái Lan (Rana tigerina).” TP: Ông Hiếu, Ông Tráng, Ông Đại, Ông Phong, Ông Mướp (Khoa NN&CNTP), Bà Vân (P.QLKHCN&HTQT); TG: 08h00, ngày 07/10/2022 (thứ Sáu); ĐĐ: Phòng A105.
 15. Làm việc với LCĐ khoa Kinh tế - Luật;  TP: ĐD chi ủy chi bộ 10, BTV Đoàn trường, UBKT Đoàn trường, BCH LCĐ khoa; TG: 13h30 ngày 07/10/2022 (thứ Sáu); ĐĐ: P. B243, cơ sở TCN;
 16. Tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện tại trường; TP: BCH Đoàn trường, TNV tại trường; TG: 15h30 ngày 07/10/2022; ĐĐ: Giảng đường B, cơ sở TCN,
 17. Tổ chức Giải bóng chuyền nam sinh viên Trường ĐH Tiền Giang năm 2022, chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2022 - 2027; TG 07h00 ngày 09/10/2022 (Chủ Nhật); ĐĐ: Sân cột cờ, cơ sở chính.

 

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h00 ngày thứ Năm bằng File mẫu lịch tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.