.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

UBND TP. Mỹ Tho tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2022 18/10/2022 UBND TP. Mỹ Tho, Tiền Giang tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2022

27-10-2022

1. Số lượng tuyển dụng: 103 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 30/10/2022

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Mỹ Tho, Tiền Giang

*****Chi tiết cụ thể như sau:


 

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: mytho.tiengiang.gov.vn