.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 25 bổ sung (Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023)

20-02-2023

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 25

 (Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

20/02

Chào cờ đầu tuần

- BTV Đảng ủy; TT. Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng, Phó trưởng các đơn vị và đoàn thể thuộc trường;

- Toàn thể giảng viên có giờ dạy sáng thứ Hai;

- Viên chức hành chính các đơn vị;

- Sinh viên có lịch học sáng thứ Hai.

6h55

CSC

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

6h55

CS TCN

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Khai mạc giảng dạy GDQP&AN cho sinh viên Khóa 22.

- Ô. Phong - PTK K.LLCT-GDQP&TC;

- Giảng viên Bộ môn GDQP;

- Ô. Mẫn, Ô. Việt - CV K.LLCT-GDQP&TC.

07h10

CS TCN

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Đoàn Thanh tra công tác tài chính làm việc tại Trường.

- Ô. Tín - TP KHTC;

- Ô. Bình - TP. TCHC.

08h00

Phòng A105

 

Họp chuẩn bị tham dự phiên họp Hội đồng thẩm định kết quả Đánh giá ngoài CSGD và 5 CTĐT.

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Long -Trợ lý HT;

- Ô.Bình - TP TC-HC;

-Ô. Phương -TP QLCSVC; Ô.Tín - TP KH-TC; Ô. Thi- TP QLKH & HTQT; Ô. Cường - GĐ TTTVTS&QHDN; B.Xuyến - GĐ TT.TT-TV; Ô. Hiền - PTP PT P.QLĐT; Bà Trang -TP CTSV; Bà Nguyệt, BàTrang, Ô. Nhã (LĐ K.KT-L); Ô.Hiếu, Ô. Thắng (LĐ Khoa KTCN); Bà Giang, Bà Lam (LĐ K. SP&KHCB);

- Trưởng, phó BM của 05 CTĐT: KT, QTKD, CNKT CK, CNKT XD, CĐGD MN.

- B.Linh, Ô.Trí, B.Trang: TT.KT&ĐBCLGD.

08h

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu làm việc với lãnh đạo Khoa Kinh tế - Luật.

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình - TP. TCHC;

- Ô. Hiền - PTP PTP QLĐT;

- Ô. Thi - TP. QLKH&HTQT;

- Ô. Phương - TP. QLCSVC;

- Lãnh đạo Khoa và Trưởng, Phó trưởng các bộ môn thuộc Khoa KT-L.

14h

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp xét học bổng Hội Cannelle - Cộng Hòa Pháp năm 2023 tài trợ

- Lãnh đạo các Khoa: KTL, SP & KHCB, NN & CNTP, KTCN

- Lãnh đạo Phòng CTSV.

15h30

Phòng A104

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Dự họp chuyển giao kết quả nghiên cứu nhiệm vụ kh & cn để ứng dụng vào thực tế

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng

14h

Hội trường Sở KH & CN

 

BA

21/02

Họp thống nhất phương thức kết nối VNPT và Ngân Hàng Nam Á về thanh toán không tiền mặt theo QĐ của Bộ GD&ĐT

- Ô.Long: Trợ lý HT;

- Đại diện lãnh đạo Phòng KH-TC;

- Ô. Linh VNPT;

- Bà Nhàn Ngân hàng Nam Á;

- Ô. Long - PGĐ.TT.TT-TV;

- Ô. Tú TT.TT-TV;

7h30

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Dự  Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương VIII

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng

08h

Hội trường Ấp Bắc

TT Hội nghị tỉnh

 

Lễ trao học bổng Hội Cannelle - Cộng hòa Pháp 2023, học bổng họ Dương và học bổng Đồng hành cùng SV HK1 (2022-2023)

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu trưởng;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P. CTSV, SP & KHCB, K.KT-L, K. NN & CNTP, K. KTCN, TT TVTS & QHDN; TT TTTV, Đoàn Thanh niên; Hội sinh viên.

- Sinh viên nhận học bổng.

14h

Giảng đường cơ sở chính

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Kiểm tra chạy thử đường truyền trực tuyến

Link:  https://zoom.us/j/9520625960?pwd=bisyczJmNUxpMTZLT3poNGQ4eHdxdz09

ID: 952 062 5960

Ps: 24022023

- Ô.Long: Trợ lý HT;

- Bà Linh, Ô.Trí (TT.KT&ĐBCLGD);

- Ô. Thi: TT.TT-TV.

15h30

Phòng B14

 

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

22/02

Họp thông qua Dự thảo Quy định mở ngành tại Trường Đại học Tiền Giang (kèm các phụ lục)

- Ô. Lê Minh Tùng - PHT;

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - PHT;

- Ô.Nguyễn Ngọc Long - TL.HT

- Trưởng, Phó trưởng phụ trách các đơn vị: P.QLĐT, P.TCHC, P.QLCSVC, P.QLKH & HTQT, P.KH-TC, P.TTPC, K.SP & KHCB, K.KTCN, K.KT-L; K.NN-CNTP, K.LLCT, TT.TT-TV, TTKT & ĐBCLGD, TT.QHDN & TVTS.

- Ô.Trương Văn Phước- PTP.QLĐT.

8h00

Phòng B14

Ô.Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp bàn về tuyển sinh các ngành vừa làm vừa học

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Hiền - PTP QLĐT;

- Ô. Bình - PGĐ TT KT & ĐBCLGD;

- Ô. Cường - GĐ TT TVTS & QHDN;

- Ô. Hiếu - TK KTCN.

- Bà Nguyệt - PTK KT-L;

- Ô. Long - TL HT.

10h

Phòng B14

Ô.Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp Ban Chấp hành CĐCS mở rộng.

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu trưởng;

- Ủy viên BCH CĐCS;

- Ô. Phương - TB TTND;

- Tổ trưởng các Tổ Công đoàn.

14h30

Phòng B14

 

NĂM

23/02

Họp Hội đồng đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh: “Nghiên cứu thu thập và xây dựng vườn tập đoàn ứng dụng công nghệ cao trên một số loại cây ăn quả chủ lực của tỉnh Tiền Giang phục vụ giảng dạy”.

  • Ô Thi (TP. P. QLKHCN & HTQT);
  • Bà Tuyết Phượng (K. NN&CNTP).
  • Bà Mai Hạnh và thành viên nhóm nghiên cứu (K. NN&CNTP)
  • Khách mời là thành viên phản biện ngoài trường.

8h00

Phòng B14

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Họp Ban Thường vụ     Đảng uỷ

- Uỷ viên BTV ĐU.

14h00

Phòng A104

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng uỷ

SÁU

24/02

Tham dự phiên họp Hội đồng thẩm định kết quả Đánh giá ngoài CSGD và 5 CTĐT do Trung tâm KĐCLGD - ĐH Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

-  Lễ khai mạc: 07g30 - 07g45 (trực tuyến).

- Trình bày báo cáo: 14 g15 - 15g30.

+ Cơ sở giáo dục: Trình bày 15 phút; Trao đổi và thảo luận 10 phút.

+ 05 chương trình đào tạo: Trình bày 30 phút; Trao đổi và thảo luận 10 phút.

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Long -Trợ lý HT;

- Ô.Bình - TP TC-HC;

-Ô. Phương -TP QLCSVC; Ô.Tín - TP KH-TC; Ô. Thi- TP QLKH & HTQT; Ô. Cường - GĐ TTTVTS&QHDN; B.Xuyến - GĐ TT.TT-TV; Ô. Hiền - PTP PT P.QLĐT; Bà Trang -TP CTSV; Bà Nguyệt, BàTrang, Ô. Nhã (LĐ K.KT-L); Ô.Hiếu, Ô. Thắng (LĐ Khoa KTCN); Bà Giang, Bà Lam (LĐ K. SP&KHCB);

- Trưởng, phó BM của 05 CTĐT: KT, QTKD, CNKT CK, CNKT XD, CĐGD MN.

- B.Linh, Ô.Trí, B.Trang: TT.KT&ĐBCLGD.

07h15

Phòng B14

 

Link: https://zoom.us/j/9520625960?pwd=bisyczJmNUxpMTZLT3poNGQ4eHdxdz09

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

BẢY

25/02

 

 

 

 

CN

26/02

 

 

 

 

NHẮC VIỆC

  1. Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH: “Thiết kế chế tạo máy tách thịt tôm trong dây chuyền sản xuất mắm tôm chà”; TP: Ô. Thi, B. Ngà (P. QLKHCN&HTQT); Ô. Nguyễn V. Hiếu, Ông Q. Minh, Ô. Huy, Ô. Liêm, Ô. Hãn (K.KTCN). TG: 8h00 phút, ngày 22/02/2023 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng A104.

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h00 ngày thứ Năm bằng File mẫu lịch tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.