.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Chiến thắng 30/4 mãi mãi đi vào lịch sử của dân tộc

28-04-2023

Chiến thắng 30/4/1975 mãi mãi đi vào lịch sử, khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược. Chiến thắng thể hiện ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, từ cường và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.