.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 36 (Từ ngày 08/5/2023 đến ngày 14/5/2023)

06-05-2023

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 36

 (Từ ngày 08/5/2023 đến ngày 14/5/2023)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

08/5

Chào cờ đầu tuần

- BTV Đảng ủy; TT. Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng, Phó trưởng các đơn vị và đoàn thể thuộc trường;

- Toàn thể giảng viên có giờ dạy sáng thứ Hai;

- Viên chức hành chính các đơn vị;

- Sinh viên có lịch học sáng thứ Hai.

6h55 

CSC

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

6h55 

CS TCN

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Họp Ban Chấp hànhCĐCS.

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu trưởng - PCT CĐCS;

- Uỷ viên BCH CĐCS;

- Trưởng ban TTND.

07h30-09h00

Phòng B14

CSC

 

Họp Ban chấp hành CĐCS (mở rộng).

Hiệu trưởng - PCT CĐCS;

- Uỷ viên BCH CĐCS;

- Trưởng ban TTND;

- Tổ trưởng các Tổ CĐ.

09h15

Phòng B14

CSC

 

Họp chuẩn bị tiếp đoàn khảo sát tình hình thực hiện các quy định tại Thông tư 25/2015/TT-BGD&ĐT quy định về chương trình môn học GDTC thuộc các chương trình đào tạo trình độ ĐH.

- Ô. Hiền - PTP PT PQLĐT;

- Bà Son - TK LLCT-GDQP&TC;

Ô. Phong - PTK. LLCT-GDQP&TC;

Ô. Thảo - PTBM GDTC, KLLCT-GDQP &TC.

14h00

Phòng B243

TCN

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

BA

09/5

Dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện  Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng

13h30

Hội trường số 2

TT Hội nghị tỉnh

 

10/5

 

 

 

 

NĂM

11/5

Tham dự Toạ đàm trực tiếp của Câu lạc bộ Chủ tịch Hội đồng trường

- Ô. Thịnh (Chủ tịch HĐT);

- Ô. Cường (Thư ký HĐT).

13h30

Hội trường Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

 

SÁU

12/5

Tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia "Nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ"

-  Ô. Nguyễn Viết Thịnh - Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng;

- Ô. Lê Minh Tùng;

- Ô. Cường - GĐ TT TVTS & QHDN, Thư ký HĐT.

07h30

Hội trường Trường ĐHCT

 

Họp Chi bộ 1

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng;

- Đảng viên Chi bộ 1.

07h30-09h

Phòng B14

 

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

BẢY

13/5

Tham dự bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản + đấu thầu qua mạng

-Ô. Lê Minh Tùng;

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ- PHT

- Bà Nguyên, Bà Oanh, Bà Châu, Bà Tuyến (P.KHTC).

07h30

Hội trường Trường CĐYT TG

 

CN

14/5

 

 

 

 

NHẮC VIỆC

  1. Họp BTV Đoàn trường; TP: Uỷ viên BTV Đoàn trường; TG: 16h ngày 09/5/2023 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng B14.
  2. Họp BCH Đoàn trường TP: Uỷ viên BCH Đoàn trường; TG: 17h ngày 09/5/2023 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng B14.
  3. Họp Ban Thư ký Hội sinh viên; TP: BTK Hội Sinh viên; TG: 16h ngày 10/5/2023 (thứ Tư); ĐĐ: Văn phòng Đoàn hội.
  4. Họp Ban Chấp hành Hội sinh viên; TP: UV BCH Hội Sinh viên; TG: 17h ngày 10/5/2023 (thứ Tư); ĐĐ: Văn phòng Đoàn hội.
  5. Dự họp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng ANCT nội bộ (10/5/1958-10/5/2023); TP: Ô. Bình - TP TCHC; TG: 16h ngày 10/5/2023 (thứ Tư); ĐĐ: Công an tỉnh TG.
  6. Tham dự bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản; TP: Theo Công văn số 969/SKH&ĐT-XTĐT&HTDN ngày 26/4/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Bà Kim Loan - TP NN & CNTP), Ô. Hiếu (TK KTCN), Bà Nguyệt (PTK PTK KT-L), Bà Trúc Giang (PTK PT KSP & KHCB), Ô. Phong (PTK LLCT-GDQP & TC); TG: 07h30 ngày 11/5/2023 (thứ Năm); ĐĐ: Hội trường Trường CĐYT Tiền Giang.
  7. Tham dự Lễ công bố thành lập Tạp chí khoa học Trường ĐH Bạc Liêu và bổ nhiệm Tồng biên tập Tạp chí; TP: Ô. Thi - TP QLKHCN & HTQT; TG: 14h ngày 12/5/2023 (thứ Sáu); ĐĐ: Hội trường Trung tâm Thông tin - Thư viện - Cơ sở 1 Trường ĐH Bạc Liêu.
  8. Họp Phòng TCHC; TP: Toàn thể viên chức Phòng TCHC; TG: 09h15 ngày 12/5/2023 (thứ Sáu); ĐĐ: Phòng B14.

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần. 

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h00 ngày thứ Năm bằng File mẫu lịch tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.