.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 37 (Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 21/5/2023)

12-05-2023

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 37

 (Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 21/5/2023)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

15/5

Chào cờ đầu tuần

- BTV Đảng ủy; TT. Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng, Phó trưởng các đơn vị và đoàn thể thuộc trường;

- Toàn thể giảng viên có giờ dạy sáng thứ Hai;

- Viên chức hành chính các đơn vị;

- Sinh viên có lịch học sáng thứ Hai.

6h55

CSC

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

6h55

CS TCN

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Hội thi “Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Lần VIII, năm 2023.

Kính mời:

- TS. Nguyễn Viết Thịnh - Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng trường.

- PGS.TS. Võ Ngọc Hà - Phó Bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng.

- TS. Lê Minh Tùng - UVTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Đinh Quốc Cường - Phó Bí thư Đảng ủy; GĐ TT. TVTS &QHDN.

- Ô. Quân - Bí thư Đoàn trường;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc trường;

- BTC Hội thi theo Kế hoạch số 376/KH-ĐHTG, ngày 3/4/2023 của Trường Đại học Tiền Giang.

13h30

Giảng đường

Cơ sở chính

 

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp kiểm điểm viên chức

- Đại diện BCH Đảng bộ Trường;

- Đại diện BCH Công đoàn;

- Đại diện lãnh đạo Phòng   Tổ chức - Hành chính;

- Viên chức theo Giấy mời số 491/GM-ĐHTG ngày 04/5/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang.

- Viên chức Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản theo Giấy triệu tập số 492/GTrT - ĐHTG, ngày 04/5/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học  Tiền Giang.

14h00

Phòng  B14

CSC

 

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

BA

16/5

Họp xét học bổng "Đồng hành cùng sinh viên" HK2 (2022-2023) và Học bổng “Thịnh Trí Thành Tài Cùng Cathay” năm 2023

- Đại diện lãnh đạo các Khoa: KT-L, KTCN, SP&KHCB, NN&CNTP.

- Đại diện Lãnh đạo P. CTSV

08h

Phòng A104

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó hiệu trưởng

Họp Chi ủy Chi bộ 11

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - PHT;

- Chi ủy Chi bộ 11

7g30

Phòng họp B243 - TCN

 

Họp Chi bộ 11

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - PHT;

- Đảng viên Chi bộ 11

8g00

Phòng họp B243 - TCN

 

17/5

Họp thống nhất dự thảo Khung kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024.

- Ban Giám hiệu;
- Ô. Bình - TP.TCHC;
- Ô. Cường - PTP. TTPC;

- Bà Trang - TP. CTSV;

- Bà Giang - PTK. SP&KHCB;

- Ô. Hiếu - TK. KTCN;

- Bà Nguyệt - PTK. KT-L;

- Bà Son - TK .LLCT-GDTC&QP;

- Bà Loan - TK. NN&CNTP;

- Ô. Đại Bình - PGĐ. TT. KT&ĐBCLGD.

- Ô. Hiền - PTP PT P.QLĐT.

08h00

Phòng B243

TCN

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp Khối Đào tạo, Công tác học sinh sinh viên,  Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp.

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Bà Duyên - CV PTCHC.

 

13h30

Phòng  B243 TCN

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội CĐCS Trường ĐHTG khoá V nhiệm kỳ 2023-2028

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - PHT

- BTV CĐCS;

- Tiểu ban tuyên truyền, hậu cần đại hội;

- Mời Ô. Phương - TP QLCSVC.

15h00

Giảng đường Cơ sở chính

 

NĂM

18/5

Tiếp đoàn khảo sát công tác GDTC của Bộ GD&ĐT.

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - PHT;

- Ô. Tín- TP KHTC;

- Ô. Phương - TP QLCSVC;

- Bà Son - TK LLCT-GDQP&TC;

- Ô. Phong - PTK LLCT-GDQP&TC;

- Ô. Hiền- PTP PT PQLĐT;

- Bà Hằng - PTP TCHC;

- Toàn thể GV BM GDTC Khoa LLCT-GDQP&TC.

07h30

Phòng B243

TCN

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

SÁU

19/5

Đại hội CĐCS Trường Đại học Tiền Giang, khoá V, nhiệm kỳ 2023-2028

- Ô. Nguyễn Viết Thịnh - Bí thư Đảng uỷ;

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng;

- Ô. Quân - Bí thư Đoàn TNCSHCM;

- Ô. Trí - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh;

- BCHCĐCS khoá IV nhiệm kỳ 2017-2022;

- Đại biểu là Đoàn viên Công đoàn được Tổ Công đoàn bầu dự Đại hội.

07h30

Giảng đường

Cơ sở chính

 

BẢY

20/5

 

 

 

 

CN

21/5

Tập huấn công tác xây dựng đề cương học phần; xây dựng bài tập, đồ án học phần; kế hoạch giảng dạy

(theo Kế hoạch số 530/KH-ĐHTG ngày 11/5)

 

- Thành viên Hội đồng XDCTĐT, Tổ tư vấn, Tổ thư ký, 21 Tổ XDCTĐT theo Quyết định số 624/QĐ-ĐHTG ngày 7/12/2022;

- Giảng viên viên chức ở các khoa, phòng, trung tâm có tham gia giảng dạy trong toàn trường.

- Thành viên đề tài NCKH cấp tỉnh về CDIO; 

07h30

Giảng đường

Cơ sở chính

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

NHẮC VIỆC

1. Họp Đội bảo vệ cơ quan thuộc Phòng Tổ chức - Hành chính; TP: Ô. Bình, Bà Hằng, Bà My và Đội bảo vệ cơ quan; TG: 09h30 ngày 15/5/2023 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B14.

2. Họp tiếp nhận 03 sinh viên Pháp đến thực tập tại Trường Đại học Tiền Giang; TP: Ô. Thi, Ô. Thịnh, B. Vân - Phòng QLKHCN&HTQT; Đại diện lãnh đạo Khoa NN&CNTP; GVHD: B. Loan, B. Thanh, B. Minh (Khoa NN&CNTP); TG: 10h00 ngày 15/5/2023 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A.104, Cơ sở chính.

3. Hội nghị tổng kết phong trào "Sinh viên 5 tốt" giai đoạn 2018 - 202: TP: Theo Thư mời; TG: 15h00 ngày 16/5/2023; ĐĐ: Phòng B14 CSC.

4. Tọa đàm Khởi nghiệp trong sinh viên: TP: Theo Thư mời; TG: 15h00 ngày 17/5/2023; ĐĐ: Phòng B14 CSC.

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h00 ngày thứ Năm bằng File mẫu lịch tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.