.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 38 (Từ ngày 22/5/2023 đến ngày 28/5/2023)

22-05-2023

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 38

 (Từ ngày 22/5/2023 đến ngày 28/5/2023)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

22/5

Chào cờ đầu tuần

- BTV Đảng ủy; TT. Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng, Phó trưởng các đơn vị và đoàn thể thuộc trường;

- Toàn thể giảng viên có giờ dạy sáng thứ Hai;

- Viên chức hành chính các đơn vị;

- Sinh viên có lịch học sáng thứ Hai.

6h55

CSC

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

6h55

CS TCN

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Dự họp Ban Chấp hành bầu Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021-2026

Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng

08h

Văn phòng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

 

Họp Ban Thường vụ   Đảng uỷ.

Ban Thường vụ Đảng uỷ

08h00

Phòng A104

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng uỷ

Họp Đảng uỷ

- Uỷ viên BCH Đảng bộ

14h00

Phòng B14

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng uỷ

Hội thảo Khoa học cấp Trường "Giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển tại Trường Đại học Tiền Giang".

Theo Kế hoạch số 52/KH-ĐHTG ngày 13/01/2023 của Trường Đại học Tiền Giang.

13g30

Phòng B209 TCN

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

BA

23/5

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác quản lý, bố trí, sử dụng biên chế (từ ngày 23/5/2023 đến ngày 25/5/2023).

- Ô. Bình - TP. TCHC;

- Bà Hằng - PTP. TCHC;

- Bà My, Bà Liên - CV P.TCHC

08h00

Phòng A105

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp xét duyệt đề tài NCKH “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Trường Đại học Tiền Giang”.

- Ô. Đức, Ô. Thanh, Ô. Hải, Ô. Bá, Ô. Thái (K.LLCT-GDQP&TC);

- Ô. Thịnh (Phòng QLKHCN & HTQT);

- Khách mời ngoài trường (Trường ĐH Trà Vinh).

09h

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

 

Họp nhóm chuyên gia thuộc Hội đồng ĐBCL, xây dựng các Kế hoạch hành động sau kiểm định CSGD

 

Thành viên theo Quyết định số 214/QĐ-ĐHTG ngày 28/4/2023 của Trường ĐHTG.

14h00

Phòng B14

 

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

24/5

 

Họp thống nhất minh chứng của 4 CTĐT ĐH Du lịch, ĐH TCNH, ĐH NTTS, ĐH CNSH.

 • Ô. Bình - TP TC-HC;
 • Ô. Hiền - PTP.PT P.QLĐT;

- Bà Trang - TP CTSV;

 • Ô. Cường-GĐ TTTVTS&QHDN;

- Lãnh đạo Khoa KT-L; K.NN&CNTP;

- Trưởng các nhóm chuyên trách viết BC TĐG của 4 CTĐT đại học ngành TCNH, Du lịch, CNSH, NTTS.

- Ô. Bình, B. Linh, Ô. Trí, B.Trang (TT.KT&ĐBCLGD;

08h0

Phòng B14

 

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Họp nhóm chuyên gia thuộc Hội đồng ĐBCL, xây dựng các Kế hoạch hành động sau kiểm định CSGD.

Thành viên theo Quyết định số 214/QĐ-ĐHTG ngày 28/4/2023 của Trường ĐHTG

14h00

Phòng B14

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

NĂM

25/5

Họp xét duyệt đề tài NCKH “Công tác giáo dục, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ giảng viên Trường Đại học Tiền Giang hiện nay”.

- Bà Son, Bà Loan, Bà Vân (Khoa LLCT-GDQP&TC);

- Ô. Bình, Bà Hằng (Phòng TC-HC);

 • Bà Ngà (P.QLKHCN).

08h00

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Họp ký kết Biên bản họp tác giữa Trường THPT Thiên Hộ Dương - TGU và ESUHAI

- Ô. Nguyễn Hoàn Vũ - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Quốc Cường - GĐ TT TVTS & QHDN.

- Ô. Tùng - CV TT TVTS & QHDN.

09h30

Trường THPT Thiên Hộ Dương

Cái Bè

 

SÁU

26/5

Họp nghiệm thu đề tài NCKH “Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Tiền Giang”.

 • Bà Thảo, Bà Hưởng -K.KT-L;
 • Bà Lam -PTK.SP&KHCB;
 • Ô. Quân - Chủ tịch Hội SV;
 • Bà Ngà - Phòng QLKHCN&HTQT.

07h30

Phòng  B243 TCN

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

 

Họp nghiệm thu đề tài NCKH “Tạo hứng thú đối với sinh viên trong học tập học phần tư tưởng Hồ Chí Minh tại Trường Đại học Tiền Giang”.

 • Bà Son, Bà Loan, Bà Vân, Ô. Hiếu (K.LLCT-GDQP&TC);
 • Bà Ngà (Phòng QLKHCN & HTQT).

09h00

Phòng B243

TCN

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

 

 

Họp thống nhất lộ trình thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ áp dụng cho K23.

 

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Hiệu Trưởng,;

- Ô. Trần Quang Hiền, PTP.PT phòng QLĐT';

- Ô. Đinh Quốc Cường, GĐ TTTVTS & QHDN;

- Lãnh đạo  khoa SP & KHCB;

- Toàn thể giảng viên BM Ngoại ngữ, khoa SP & KHCB.

14h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

BẢY

27/5

 

 

 

 

CN

28/5

 

 

 

 

NHẮC VIỆC

 1. Họp Chi uỷ Chi bộ 6; TP: Chi uỷ Chi bộ 6; TG: 13h15 ngày 22/5/2023 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B243 - TCN.
 2. Họp Chi bộ 6; TP: Đảng viên Chi bộ 6; TG: 14h15 ngày 22/5/2023 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B243 - TCN.
 3. Họp Chi bộ 3; TP: Đảng viên Chi bộ 3; TG: 13h30 ngày 22/5/2023 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A105.
 4. Tập huấn NCKH cho SV năm nhất: TP: Thư mời; TG: 14h00 ngày 22/5/2023 (thứ Hai); ĐĐ: B109 CS TCN.
 5. Hội nghị trực tuyến đối thoại với Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam: TP: BCH Hội Sinh viên; TG: 07h30 ngày 23/5/2023; ĐĐ: Phòng A101 CSC
 6. Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp: TP: Thư mời; TG: 14h00 ngày 23/5/2023 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng B243-TCN.
 7. Họp Chi đoàn viên chức; TP: Đoàn viên Chi đoàn viên chức; TG: 09h ngày 24/5/2023 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng A105.
 8. Hội nghị tổng kết phong trào SV5T giai đoạn 2018 - 2023: TP: Thư mời; TG: 14h00 ngày 24/5/2023 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng B243-TCN
 9. Phối hợp với Trường ĐH KHTN TPHCM tổ chức  kỳ thi THCB khoá 11; TP: VC TT. ĐTBDTX-THNN, TT. Khảo thí & ĐBCLGD, P. QLCSVC, P. TCHC,  P. TTPC, K.KTCN; TG:  6h45 ngày 28/5/2023 (Chủ Nhật).  Địa điểm: Phòng máy Khu B - CS. TCN.

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h00 ngày thứ Năm bằng File mẫu lịch tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.