.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Tập huấn Xây dựng đề cương môn học dựa trên Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo

25-05-2023

Sáng ngày 21/03/2023, Trường Đại học Tiền Giang đã tổ chức buổi tập huấn “Xây dựng đề cương môn học dựa trên Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo” theo định hướng CDIO tại giảng đường, cơ sở 119 Ấp Bắc. Đến dự có TS Nguyễn Viết Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tiền Giang; Lãnh đạo và giảng viên các khoa trực thuộc.

Nội dung của buổi tập huấn xoay quanh việc xác định các yếu tố liên quan đến chuẩn đầu ra và nhận dạng được mức độ liên quan và sự đóng góp của học phần phụ trách với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo. Về kỹ năng, các giảng viên được hướng dẫn về cách sử dụng thang Bloom và xây dựng ma trận thể hiện mức độ liên quan và sự đóng góp của học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo.

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo là yêu cầu tối thiểu về 03 yếu tố: kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân mà người học đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Nhằm bảo đảm sự nhất quán, các đề cương học phần đều phải được xây dựng dựa trên chuẩn đầu ra và được thể hiện bằng ma trận. Khi thiết kế đề cương môn học, chuẩn đầu ra của môn học cần phải được bao hàm trong chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

Chuẩn đầu ra là kim chỉ nam và là yếu tố cốt lõi được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng học tập của sinh viên nói riêng và chương trình đào tạo của Nhà trường nói chung. Qua đó, việc xây dựng đề cương chi tiết học phần dựa trên chuẩn đầu ra luôn được triển khai bài bản, kỹ lưỡng và hoàn thiện để đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu và phương hướng giáo dục của nhà trường.

VĨNH SƠN