.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 39 (Từ ngày 29/5/2023 đến ngày 05/6/2023)

26-05-2023

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 39

 (Từ ngày 29/5/2023 đến ngày 05/6/2023)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

29/5

Chào cờ đầu tuần

- BTV Đảng ủy; TT. Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng, Phó trưởng các đơn vị và đoàn thể thuộc trường;

- Toàn thể giảng viên có giờ dạy sáng thứ Hai;

- Viên chức hành chính các đơn vị;

- Sinh viên có lịch học sáng thứ Hai.

6h55

CSC

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

6h55

CS TCN

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Dự Hội nghị thông tin   các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XIII).

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng;

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu trưởng.

8h30

Hội trường Ấp Bắc

 

Hội nghị trực tuyến thông tin các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XIII).

Toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Trường Đại học Tiền Giang.

8h30

Giảng đường

CSC

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng ủy

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tiền Giang, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2025

Khách mời theo Thư mời và Đại biểu được triệu tập.

13h30

Giảng đường CSC

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng ủy

Họp kiểm điểm viên chức

- Đại diện BCH Đảng bộ Trường;

- Đại diện BCH Công đoàn;

- Đại diện lãnh đạo Phòng         Tổ chức - Hành chính;

- Viên chức theo Giấy mời số 540/GM-ĐHTG ngày 16/5/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang.

- Viên chức Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản theo Giấy triệu tập số 541/GTrT - ĐHTG, ngày 16/5/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học  Tiền Giang.

14h00

Phòng  B14

CSC

 

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

BA

30/5

Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ Trường Đại học Tiền Giang

- BCH Đảng bộ;

- Chi uỷ các Chi bộ;

- Trưởng các đơn vị và đoàn thể;

- Đảng viên do Chi bộ đề cử.

07h30

Phòng

Khánh tiết

cơ sở TCN

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng ủy

Lễ trao học bổng “Thịnh Trí Thành Tài Cùng Cathay” năm 2023 và học bổng “Đồng hành cùng sinh viên” học kỳ 2 (2022-2023)

- Đại diện Lãnh đạo các Khoa: KT-L, KTCN, SP&KHCB, NN&CNTP.

- Đại diện Lãnh đạo P. CTSV.

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm TVTS và QHDN; Trung tâm Thông tin - Thư viện; Đoàn Thanh niên; Hội sinh viên.

8h00

Phòng B14

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó hiệu trưởng

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy Tiền Giang.

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Tiền Giang

13h30

Phòng B14

CSC

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng ủy

31/5

Dự Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Trường đại học địa phương sau 25 năm xây dựng và trưởng thành: Thực trạng và kiến nghị” (Từ 31/5/2023-02/6/2023).

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng;

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Cao Nguyên Thi - TP QLKHCN&HTQT.

Trường

Đại học

Phạm Văn Đồng

(Quảng Ngãi)

 

Họp nhóm chuyên gia thuộc Hội đồng ĐBCL xây dựng các Kế hoạch hành động sau kiểm định CSGD
(dự kiến TC 6,7,8)

 

Thành viên theo Quyết định  số 214/QĐ-ĐHTG ngày 28/4/2023 của Trường Đại học Tiền Giang.

08h00

Phòng B243

TCN

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó hiệu trưởng

NĂM

01/6

Tham dự tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

  • Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu trưởng;
  • Ô. Võ Văn Cường - TP TTPC

08h30

Trường ĐH Sài Gòn

Q5-TPHCM

 

SÁU

02/6

Họp nhóm chuyên gia thuộc Hội đồng ĐBCL xây dựng các Kế hoạch hành động sau kiểm định CSGD
(dự kiến TC 9,10,11)

 

Thành viên theo Quyết định  số 214/QĐ-ĐHTG ngày 28/4/2023.

-Ô. Trần Huy Long - PGĐ. Trung tâm TTTV.

08h00

Phòng B243

TCN

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

 

Tiếp và làm việc với đại diện Trường Đại học Phenikaa.

- Ô. Bình - TP. TCHC;

- Ô. Phương - TP. QLCSVC;

- Ô. Thi - TP. QLKH&HTQT;

- Đại diện lãnh đạo các khoa: NN&CNTP, SP&KHCB, KTCN.

14h00

Phòng B243

TCN

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

 

BẢY

03/6

 

 

 

 

CN

04/6

 

 

 

 

NHẮC VIỆC

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h00 ngày thứ Năm bằng File mẫu lịch tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.