.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 40 điều chỉnh mới(Từ ngày 05/6/2023 đến ngày 11/6/2023)

06-06-2023

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 40

 (Từ ngày 05/6/2023 đến ngày 11/6/2023)

 

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

05/6

Chào cờ đầu tuần

- BTV Đảng ủy; TT. Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng, Phó trưởng các đơn vị và đoàn thể thuộc trường;

- Toàn thể giảng viên có giờ dạy sáng thứ Hai;

- Viên chức hành chính các đơn vị;

- Sinh viên có lịch học sáng thứ Hai.

6h55

CSC

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

6h55

CS TCN

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Công bố Nghị quyết bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang.

- Ban Chấp hành Đảng bộ;

- Thường trực Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Ban Thường vụ CĐCS;

- Bí thư Đoàn thanh niên; Chủ tịch Hội cựu chiến binh; Chủ tịch Hội sinh viên.

- Trưởng đơn vị, Phó trưởng đơn vị đơn vị thuộc trường;

7h15 - 7h45

Phòng  B14

CSC

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Chủ tịch

Hội đồng trường

Họp Giao ban tháng 6 năm 2023.

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch CĐCS; Bí thư Đoàn thanh niên;

- Trưởng đơn vị, Phó trưởng đơn vị phụ trách đơn vị thuộc trường.

7h45 - 9h45

Phòng  B14

CSC

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Hội nghị lấy ý kiến bổ sung quy hoạch chức danh Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Tiền Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Ban Chấp hành đảng bộ;

- Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc;

- Trưởng hoặc Phó trưởng phụ trách các đơn vị trực thuộc;

- Trưởng các đoàn thể.

9h45 - 10h30

Phòng  B14

CSC

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng ủy

Họp mặt kỷ niệm 18 năm thành lập Trường Đại học Tiền Giang (06/6/2005 - 06/6/2023).

- Ban Chấp hành Đảng bộ;

- Thường trực Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Ban Thường vụ Công đoàn;

- Bí thư Đoàn thanh niên; Chủ tịch Hội cựu chiến binh; Chủ tịch Hội sinh viên;

- Trưởng, Phó trưởng các đơn vị thuộc Trường;

- Trưởng, Phó trưởng các bộ môn thuộc Khoa.

10h30

Phòng  B14

CSC

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

BA

06/6

Họp Hội đồng XDCTĐT chuẩn bị công tác tổ chức thẩm định Khung CTĐT đối với các ngành học ở Trường Đại học Tiền Giang

Thành phần Hội đồng XDCTĐT theo Quyết định số 624/QĐ-ĐHTG ngày 7/12/22 của Trường Đại học Tiền Giang

 

8h

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp nhóm chuyên gia thuộc Hội đồng ĐBCL xây dựng các Kế hoạch hành động sau kiểm định CSGD
(dự kiến TC 12,13,14)

 

Thành viên theo Quyết định  số 214/QĐ-ĐHTG ngày 28/4/2023.

- Ô. Cường - TP. TTPC

- B. Trúc Giang - PTK-PT Khoa SP & KHCB.

- B. Nguyệt - PTK PT Khoa KT Luật.

13h30

Phòng B14

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

TƯ 07/6

Hội nghị tập thể lãnh đạo rà soát bổ sung quy hoạch viên chức quản lý

- Ô. Nguyễn Viết Thịnh - Chủ tịch HĐT;

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình - TP TCHC.

08h00

Phòng A104

Ô.Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp nghiệm thu đề tài NCKH “Tạo hứng thú đối với sinh viên trong học tập học phần tư tưởng Hồ Chí Minh tại Trường Đại học Tiền Giang”

 • Bà Hằng, Bà Loan, Bà Vân, Ô. Hiếu - K.LLCT-GDQP & TC;
 • Bà Ngà Phòng QLKHCN & HTQT.

9h30

Phòng A105

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

 

Họp nghiệm thu đề tài NCKH “Xây dựng Hệ thống Quản lý nội dung và Hỗ trợ học tập trực tuyến tại Trường Đại học Tiền Giang”

 • Ô. Hiếu - TK.KTCN;
 • Ô. Huy Long - PGĐ.TTTT-TV;
 • Ô. Huy Lâm -PTP.CTSV;
 • Ô. Thịnh P.QLKHCN & HTQT;
 • Thành viên nhóm nghiên cứu.

14h-15h30

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp Hội đồng thanh lý tài sản năm 2023

Theo Quyết định số 267/QĐ-ĐHTG ngày 26/5/2023 của Trường Đại học Tiền Giang

15h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp xét duyệt đề tài NCKH “Công tác giáo dục, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ giảng viên Trường Đại học Tiền Giang hiện nay”

 • Bà Son, Bà Loan, Bà Vân (K.LLCT-GDQP & TC);
 • Ô. Bình, Bà Hằng (P.TC-HC);
 • Bà Ngà (P.QLKHCN & HTQT)

14h00

Phòng A105

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

NĂM

08/6

Họp nhóm chuyên gia thuộc Hội đồng ĐBCL xây dựng các Kế hoạch hành động sau kiểm định CSGD
(dự kiến TC 15,16,17)

 

Thành viên theo Quyết định  số 214/QĐ-ĐHTG ngày 28/4/2023.

- B. Trúc Giang - PTK-PT Khoa SP & KHCB.

- B. Nguyệt - PTK PT Khoa KT Luật.

08h00

Phòng B14

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

SÁU

09/6

Tham dự chạy thử nghiệm, tập huấn các phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chung năm 2023 từ ngày 09-10/6/2023

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Huy Long - PGĐ TT TTTV

- Bà Thu, Ô. Hải - CV TT KT & ĐBCLGD.

Trường ĐH Nông Lâm Thủ Đức TPHCM

 

BẢY

10/6

Tham dự chạy thử nghiệm, tập huấn các phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chung năm 2023 từ ngày 09-10/6/2023

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Huy Long - PGĐ TT TTTV

- Bà Thu, Ô. Hải - CV TT KT & ĐBCLGD.

Trường ĐH Nông Lâm Thủ Đức TPHCM

 

CN

11/6

 

 

 

 

NHẮC VIỆC

 1. Họp bàn giao Hội Sinh viên, TP: BTK HSV cũ và mới; TG: 15h30, ngày 05/6/2023, ĐĐ: Phòng A.105.
 2. Họp tiếp nhận sinh viên Trường Đại học Picardie Jules Verne, Pháp đến thực tập tại Trường Đại học Tiền Giang; TP: Ô. Thi, Ô. Thịnh, B. Vân - Phòng QLKHCN&HTQT; Đại diện lãnh đạo Khoa SP&KHCB; GVHD: B. Hằng (Khoa SP&KHCB) TG: 15h00 ngày 05/6/2023 (thứ Hai); ĐĐ: P. A104, CSC.

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h00 ngày thứ Năm bằng File mẫu lịch tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.