.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

06-12-2023

Trong 02 ngày 4 và 5/12/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu

Tại điểm cầu Hội trường Ấp Bắc - Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang có đồng chí Nguyễn Văn Danh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và đông đảo đảng viên tham dự. Bên cạnh đó, hội nghị còn trực tuyến tại các điểm cầu sở, ban, ngành tỉnh và địa phương.

Tại điểm cầu Trường Đại học Tiền Giang có đồng chí Nguyễn Viết Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tiền Giang; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và toàn thể đảng viên của Đảng bộ nhà trường tham dự. 

Theo đó, buổi sáng 4/12/2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề 1: “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề 2: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.

Chiều cùng ngày, cán bộ, đảng viên cả nước được nghe Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề 3: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt chuyên đề 4: “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” và hướng dẫn triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8.

Theo lịch, sáng ngày 5/12/2023, các Đảng ủy, Thành ủy, Tỉnh ủy sẽ triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

VĨNH SƠN